Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Systém principů daňového práva

Systém principů daňového práva

Daňové právo lze označit za jednu z nejsložitějších právních disciplín, a to zejména v kontextu jeho rozsáhlosti (často však nejen z hlediska rozsahu šíře právní úpravy, ale i kazuistiky a rozsahu legislativního textu). Uvedené vede mimo jiné k tomu, že daňové právo nikdo (ve smyslu fyzické osoby) již nedokáže vnímat jako celek. Vytváří se tedy specialisté na určité daně, kteří svým selektivním poznáváním a bádáním právní úpravu zpravidla dále oddalují od ostatních daňových zákonů, v rámci kterých působí specialisté jiní (tato specializace se prosazuje též v normotvorbě či judikatuře). 

...kniha je postavena na přístupu, který vychází z jednoty vědeckého poznání a nikoli konkurence, ale kolaborace vědeckých disciplín. Váže tak na odkazy a poznatky nejen právních praktiků a teoretiků, ale také poznatky ekonomické a historicko-komparativní.

Tato publikace má v zásadě obecnou (globální) platnost. Je to logické, neboť daně jsou si v různých státech podobné, vycházejí ze stejných myšlenek, tj. systém principů nebude diametrálně odlišný.
autor: Stanislav Kouba vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2017, 182 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam obrázků - str. IX
1 Úvod - str. 1
1.1 Realita (nejen) českého daňového práva - str. 1
1.2 O obsahu publikace - str. 2
2 Vztah Práva a jiných vědních disciplín - str. 5
2.1.1 Problém překryvů vědních disciplín - str. 6
2.1.2 Ekonomie vs. právo - str. 8
2.1.3 Materiální podstata jako nutné východisko - str. 10
3 Daň v materiálním smyslu - str. 13
3.1 Generální pojetí aneb filozofie daně - str. 13
3.2 Obecně k definici daně - str. 16
3.3 Proč vnímat daň jako vztah (závazek) - str. 17
3.4 Definiční znaky daňového závazku - str. 19
3.4.1 Definiční znaky daně - str. 20
3.4.2 Zdánlivé definiční znaky - str. 36
4 Poplatek a další instituty - str. 45
4.1 Generální pojetí aneb filozofie poplatku - str. 45
4.2 Obecně k definici poplatku - str. 47
4.3 Definiční znaky poplatkového závazku - str. 49
4.3.1 Definiční znaky poplatku - str. 49
4.3.2 Zdánlivé definiční znaky poplatku - str. 52
4.4 Daně vs. poplatky vs. další instituty - str. 53
5 Pojem daňového práva - str. 57
5.1 Právo a spravedlnost - str. 57
5.2 Význam odvětvizace práva - str. 58
5.3 Daňové a finanční právo - str. 59
6 O principech - str. 61
6.1 Definice principu - str. 61
6.2 Princip vs. zásada vs. pravidlo - str. 65
6.3 Vzájemné vztahy principů - str. 68
6.4 Jak se rodí princip a jak zaniká - str. 69
7 Systém principů  - str. 71
7.1 Dělení principů dle stupně konkrétnosti  - str. 71
7.2 Dělení na principy daní, zdanění a daňového práva - str. 72
7.3 Dělení na hmotně-právní a procesní - str. 73
7.4 Dělení dle autonomie principů - str. 74
7.5 Dělení dle normativního zachycení - str. 75
7.6 Dělení principů dle vztahu k regulaci  - str. 77
7.6.1 Principy prostředku regulace - str. 77
7.6.2 Principy regulatorního záměru - str. 77
7.6.3 Principy efektivnosti regulace - str. 78
8 Jednotlivé principy - str. 79
8.1 Rovnost - str. 79
8.1.1 Horizontální rovnost - str. 85
8.1.2 Vertikální rovnost, rovnostářství - str. 93
8.2 Humanita - str. 98
8.2.1 Svoboda  - str. 99
8.2.2 Ochrana slabšího - str. 102
8.2.3 Ochrana člověka před sebou samým - str. 103
8.2.4 Únosnost - str. 104
8.3 Hospodárnost (efektivnost) - str. 109
8.3.1 Jednoduchost  - str. 111
8.3.2 Únosnost  - str. 114
8.3.3 Pravidelnost - str. 115
8.3.4 Právo přeje bdělým - str. 116
8.3.5 Šetření cizích práv druhých - str. 117
8.3.6 Autoaplikace (Samostanovení) - str. 118
8.3.7 Transparentnost - str. 120
8.3.8 Neúčelnost daňového výnosu - str. 121
8.3.9 Ospravedlnění daně  - str. 122
8.3.10 Daňová neutralita - str.  124
8.4 Právní stát (legalita) - str. 128
8.4.1 Dělba moci - str. 130
8.4.2 Právní jistota  - str.  135
8.4.3 Transparentnost - str.  150
8.4.4 Šetření cizích práv druhých - str. 150
8.4.5 Ochrana nabytých práv - str. 151
Přílohy - str.  153
Příloha č. 1  Tabulka definic daně - str.  155
Příloha č. 2  Schéma vztahů principů - str. 160
Použité zdroje - str. 162
Použitá literatura - str. 162
Použitá judikatura - str. 167
Ostatní - str. 169

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1224 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu daňového řádu k 1. 7. 2017, se podstatně změnil zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o omezení plateb v hotovosti. V publikaci dále najdete ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková - Wolters Kluwer, a. s.

Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně. V Dalších omylech ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.