Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Systém principů daňového práva

Systém principů daňového práva

Daňové právo lze označit za jednu z nejsložitějších právních disciplín, a to zejména v kontextu jeho rozsáhlosti (často však nejen z hlediska rozsahu šíře právní úpravy, ale i kazuistiky a rozsahu legislativního textu). Uvedené vede mimo jiné k tomu, že daňové právo nikdo (ve smyslu fyzické osoby) již nedokáže vnímat jako celek. Vytváří se tedy specialisté na určité daně, kteří svým selektivním poznáváním a bádáním právní úpravu zpravidla dále oddalují od ostatních daňových zákonů, v rámci kterých působí specialisté jiní (tato specializace se prosazuje též v normotvorbě či judikatuře). 

...kniha je postavena na přístupu, který vychází z jednoty vědeckého poznání a nikoli konkurence, ale kolaborace vědeckých disciplín. Váže tak na odkazy a poznatky nejen právních praktiků a teoretiků, ale také poznatky ekonomické a historicko-komparativní.

Tato publikace má v zásadě obecnou (globální) platnost. Je to logické, neboť daně jsou si v různých státech podobné, vycházejí ze stejných myšlenek, tj. systém principů nebude diametrálně odlišný.
autor: Stanislav Kouba vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2017, 182 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam obrázků - str. IX
1 Úvod - str. 1
1.1 Realita (nejen) českého daňového práva - str. 1
1.2 O obsahu publikace - str. 2
2 Vztah Práva a jiných vědních disciplín - str. 5
2.1.1 Problém překryvů vědních disciplín - str. 6
2.1.2 Ekonomie vs. právo - str. 8
2.1.3 Materiální podstata jako nutné východisko - str. 10
3 Daň v materiálním smyslu - str. 13
3.1 Generální pojetí aneb filozofie daně - str. 13
3.2 Obecně k definici daně - str. 16
3.3 Proč vnímat daň jako vztah (závazek) - str. 17
3.4 Definiční znaky daňového závazku - str. 19
3.4.1 Definiční znaky daně - str. 20
3.4.2 Zdánlivé definiční znaky - str. 36
4 Poplatek a další instituty - str. 45
4.1 Generální pojetí aneb filozofie poplatku - str. 45
4.2 Obecně k definici poplatku - str. 47
4.3 Definiční znaky poplatkového závazku - str. 49
4.3.1 Definiční znaky poplatku - str. 49
4.3.2 Zdánlivé definiční znaky poplatku - str. 52
4.4 Daně vs. poplatky vs. další instituty - str. 53
5 Pojem daňového práva - str. 57
5.1 Právo a spravedlnost - str. 57
5.2 Význam odvětvizace práva - str. 58
5.3 Daňové a finanční právo - str. 59
6 O principech - str. 61
6.1 Definice principu - str. 61
6.2 Princip vs. zásada vs. pravidlo - str. 65
6.3 Vzájemné vztahy principů - str. 68
6.4 Jak se rodí princip a jak zaniká - str. 69
7 Systém principů  - str. 71
7.1 Dělení principů dle stupně konkrétnosti  - str. 71
7.2 Dělení na principy daní, zdanění a daňového práva - str. 72
7.3 Dělení na hmotně-právní a procesní - str. 73
7.4 Dělení dle autonomie principů - str. 74
7.5 Dělení dle normativního zachycení - str. 75
7.6 Dělení principů dle vztahu k regulaci  - str. 77
7.6.1 Principy prostředku regulace - str. 77
7.6.2 Principy regulatorního záměru - str. 77
7.6.3 Principy efektivnosti regulace - str. 78
8 Jednotlivé principy - str. 79
8.1 Rovnost - str. 79
8.1.1 Horizontální rovnost - str. 85
8.1.2 Vertikální rovnost, rovnostářství - str. 93
8.2 Humanita - str. 98
8.2.1 Svoboda  - str. 99
8.2.2 Ochrana slabšího - str. 102
8.2.3 Ochrana člověka před sebou samým - str. 103
8.2.4 Únosnost - str. 104
8.3 Hospodárnost (efektivnost) - str. 109
8.3.1 Jednoduchost  - str. 111
8.3.2 Únosnost  - str. 114
8.3.3 Pravidelnost - str. 115
8.3.4 Právo přeje bdělým - str. 116
8.3.5 Šetření cizích práv druhých - str. 117
8.3.6 Autoaplikace (Samostanovení) - str. 118
8.3.7 Transparentnost - str. 120
8.3.8 Neúčelnost daňového výnosu - str. 121
8.3.9 Ospravedlnění daně  - str. 122
8.3.10 Daňová neutralita - str.  124
8.4 Právní stát (legalita) - str. 128
8.4.1 Dělba moci - str. 130
8.4.2 Právní jistota  - str.  135
8.4.3 Transparentnost - str.  150
8.4.4 Šetření cizích práv druhých - str. 150
8.4.5 Ochrana nabytých práv - str. 151
Přílohy - str.  153
Příloha č. 1  Tabulka definic daně - str.  155
Příloha č. 2  Schéma vztahů principů - str. 160
Použité zdroje - str. 162
Použitá literatura - str. 162
Použitá judikatura - str. 167
Ostatní - str. 169

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Petra Kamínková - BOVA POLYGON

Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Jan Široký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.