Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým dodavatelským systémům, jako je generální dodavatelství a Design-build, popisuje specifika metody EPC a EPCM, analyzuje ve velkém detailu význam času, určení ceny díla, problematiku změn díla (variations), nároků (claimů), claim managementu a řešení sporů v adjudikaci. Dále se autor věnuje unifikaci a globalizaci ve stavebnictví, vzorovým smlouvám, jako jsou FIDIC, VOB, NEC apod., pojištění, zajištění, výstavbě v podzemí, výstavbě infrastruktury a výstavbě například i zdravotnických zařízení.
Kniha obsahuje též desetijazyčný slovník stavební smluvní terminologie.
autor: JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2015, 504 stran

Cena: 920 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Kapitola 1 Výstavbové projekty - str. 25

1. Unikátnost stavebnictví - str. 25

Kapitola 2 Kontinentálně-evropské právo a common law - str. 49

1. Sbližování právních systémů - str. 49

2. Vzájemné ovlivňování common law a kontinentálně-evropského práva - str. 64

Kapitola 3 Metody dodávky - str. 69

1. Základní charakteristiky metod dodávky - str. 69

Kapitola 4 Specifika EPC a EPCM - str. 95

1. Metody technologických dodávek - str. 95

2. EPC (Enginner-Procure-Construct) - str. 96

3. EPCM (Engineer-Procure-Construction Management) - str. 101

4. EPC nebo EPCM? - str. 105

Kapitola 5 Unifikace a standardizace stavebného smluvního práva - str. 109

1. Unifikace - str. 109

2. Zásady lex constructionis - str. 125

Kapitola 6 Cena - str. 131

1. Určení ceny díla - str. 131

Kapitola 7 Čas - str. 161

1. Časové aspekty velkých výstavbových projektů - str. 161

2. SCL Protokol: Standard pro řízení zpoždění a ztížených podmínek (poruch) realizace výstavbového projektu - str. 188

Kapitola 8 Změny - str. 199

1. Přirozená potřeba změn v průběhu realizace výstavbového projektu - str. 199

2. Změny předmětu a ceny díla veřejných zakázek na stavební práce v průběhu jejich realizace - str. 200

3. Smluvní ustanovení o změnách - str. 207

4. Změny podle FIDIC - str. 222

5. Soukromoprávní limity smlouvou předvídaných změnových procesů - str. 225

6. Změny ceny a bezdůvodné obohacení - str. 225

7. Veřejnoprávní limity smlouvou předvídaných změnových procesů - str. 228

Kapitola 9 Claimy - str. 233

1. Claim - str. 233

2. Ustanovení se sankčními lhůtami při pozdním oznámení claimu - str. 243

Kapitola 10 Claim Management - str. 255

1. Claim Management - str. 255

2. Interkulturní aspekty - str. 257

3. Úloha právníka v Claim Managementu - str. 258

4. Metody vyčíslování nároků - str. 259

Kapitola 11 Řešení sporů v adjudikaci - str. 287

1. Spory ve stavebnictví - str. 287

Kapitola 12 FIDIC - str. 309

1. Expanze vzorů FIDIC - str. 309

2. FIDIC - str. 309

Kapitola 13 Další vzory smluv pro výstavbové projekty: NEC, ICC, ENAA, IChemE, Orgalime, AIA, VOB - str. 337

1. Vzorové smlouvy pro výstavbové projekty - str. 337

Kapitola 14 Riziko a pojištění - str. 361

1. Pojištění ve výstavbových projektech - str. 361

2. Požadavky na pojištění ve standardizovaných smluvních podmínkách - str. 370

3. Praktické aspekty pojištění pro velké výstavbové projekty - str. 372

4. Mezinárodní pojistné právo a standardy pojištění ve stavebnictví - str. 376

Kapitola 15 Riziko výstavby v podzemí - str. 385

1. Nebezpečí a rizika výstavby v podzemí - str. 385

2. Alokace rizika nepředvídatelných fyzických podmínek podle FIDIC - str. 397

3. Vhodná metoda dodávky pro výstavbu v podzemí - str. 401

Kapitola 16 Zajištění - str. 405

1. Zajištění ve výstavbových projektech - str. 405

2. Zajištění formou bankovních záruk - str. 406

3. Záruky ve vztahu k právu a pravidlům vydávaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži - str. 412

4. Zajištění formou ručení - str. 415

5. Zajištění formou stand-by akreditivu - str. 417

6. Zajištění podle FIDIC - str. 418

Kapitola 17 Inženýrské stavby: Výstavba dopravní infrastruktury - str. 421

1. Investice do infrastruktury v rozvíjejících se zemích - str. 421

2. Jak se alokují rizika v USA - str. 423

3. Jak se alokují rizika ve Velké Británii - str. 425

4. Zkušenosti ze střední a východní Evropy - str. 428

5. Rumunské zkušenosti - str. 432

6. Polské zkušenosti - str. 435

Kapitola 18 Pozemní stavby: Výstavba zdravotnických zařízení - str. 449

1. Výstavbový projekt zdravotnického zařízení - str. 449

Přílohy - str. 463

 

Další nabídka k tématu

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Ing. Jiří Blažek - Anag, spol. s r. o.

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů. Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti ...

Cena: 220 KčKOUPIT

ÚZ č. 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018

ÚZ č. 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje text stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury po velkých změnách, které nabudou účinnosti od 1. 1. 2018. V závěru ...

Cena: 67 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Záhumenská, Jaroslav Benák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto ...

Cena: 275 KčKOUPIT

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1172 - Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika menším novelám stavebního zákona, zákona o urychlení výstavby infrastruktury, zákona o vyvlastnění a zejména zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Zapracovány jsou změny, ke ...

Cena: 490 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.