Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 25/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 13, ze dne 28. 3. 2011

25

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2010 bylo v Ulánbátaru podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010-2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2011.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010-2011
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo vzdělávání, kultury a vědy Mongolska, dále jen „Strany“,

vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury,

se dohodly takto:

Článek 1

Obě Strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si vymění odborníky na celkovou dobu 20 dnů ročně.

Článek 2

Obě Strany si budou vyměňovat informační materiály o významných národních a mezinárodních kulturních a uměleckých akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 3

Obě Strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a)   spolupráce divadel, hudebních, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury,
b)   vzájemných styků mezi sdruženími, svazy a asociacemi sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce,
c)   účasti svých umělců na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru pořádaných druhou stranou v souladu se statuty těchto akcí.

Článek 4

Obě Strany budou podporovat spolupráci mezi knihovnami obou států. Budou spolupracovat zejména v oblasti digitálních knihoven, digitálního přístupu ke kulturnímu dědictví a ochrany digitálních dokumentů jakožto příbuzné oblasti. Podpoří výměnu publikací, periodik a jiných dokumentů mezi ústředními knihovnami obou zemí.

Článek 5

Obě Strany budou podporovat překládání a popularizaci své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány mongolskými vydavateli.

Článek 6

Obě Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou Stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 7

Obě Strany budou podporovat výměnu výstav, jejichž podmínky budou dohodnuty diplomatickou cestou. Výstavy budou doprovázeny 1 kurátorem, jehož pobyt ve státě přijímající strany nepřesáhne 7 dní.

Článek 8

Obě Strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi profesními organizacemi a asociacemi v oblasti kinematografie, budou podporovat vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v obou státech.

Článek 9
Vysílání a přijímání osob

1. Vysílající strana předloží přijímající straně nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájenímnávštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a)   jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby
b)   termín návštěvy
c)   návrh programové náplně pobytu

2. Vysílající strana hradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající strany a zpět.

3. Každá osoba vysílaná v rámci tohoto Ujednání zodpovídá za úhradu svého zdravotního pojištění pro svůj pobyt v přijímající zemi.

4. Přijímající strana hradí:

a)   cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu
b)   náklady na ubytování hotelového typu
c)   náklady na stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu
d)   náklady na tlumočení

Článek 10

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci Stran i v jiných formách v souladu s účelem tohoto Ujednání, na nichž se Strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 11

Toto Ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území obou Stran.

Článek 12

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011. Každá smluvní strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

Dáno v Ulánbátaru dne 19. 5. 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Ministerstvo kultury
České republiky
Mgr. Václav Jílek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Mongolsku
Ministerstvo vzdělávání, kultury a vědy
Mongolska
Yondon Otgonbayar v. r.
ministr vzdělávání, kultury a vědy

E-shop

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Lukáš Pauldura a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, ...

Cena: 602 KčKOUPIT

Spisová služba

Spisová služba

Miroslav Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.