Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 95/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 37, ze dne 12. 10. 2009

95

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 2009 bylo v Skopje podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání
o kulturní spolupráci
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem kultury Republiky Makedonie

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Republiky Makedonie, dále jen „strany“, vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

Článek 1

Obě strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si vymění odborníky na celkovou dobu 20 dnů ročně.

Článek 2

Obě strany si budou vyměňovat informační materiály o významných národních a mezinárodních kulturních a uměleckých akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 3

Obě strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a)   spolupráce divadel, hudebních, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury,
b)   vzájemných styků mezi sdruženími, svazy a asociacemi sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce,
c)   účasti umělců ze svých států na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru pořádaných druhou stranou v souladu se statuty těchto akcí.

Článek 4

Obě strany budou podporovat spolupráci mezi knihovnami obou států. Budou spolupracovat zejména v oblasti digitálních knihoven, digitálního přístupu ke kulturnímu dědictví a ochrany digitálních dokumentů jakožto příbuzné oblasti. Podpoří výměnu publikací, periodik a jiných dokumentů mezi ústředními knihovnami obou zemí.

Článek 5

Obě strany budou podporovat překládání a popularizaci své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány makedonskými vydavateli.

Článek 6

Obě strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 7

Obě strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi profesními organizacemi a asociacemi v oblasti kinematografie, budou podporovat vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v obou státech.

Článek 8

Obě strany budou podporovat výměnu výstav uměleckých děl ze sbírek muzeí a galerií. Budou se vzájemně a s dostatečným předstihem informovat o výstavních projektech a o možné spolupráci mezi muzei a galeriemi.

Výměna výstav bude realizována v souladu s obecnou zásadou, že vysílající strana odpovídá za pojištění a mezinárodní přepravu exponátů a přijímající strana nese náklady spojené s pohybem exponátů ve své zemi. Všechny ostatní organizační a finanční podmínky budou dohodnuty přímo mezi případnými organizátory výstavy.

Článek 9

Vysílání a přijímání osob:

1.  Vysílající strana předloží přijímající straně nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:
a)   jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby,
b)   termín návštěvy,
c)   návrh programové náplně pobytu.
2.  Vysílající strana uhradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající strany a zpět.
3.  Každá osob vysílaná v rámci tohoto Protokolu zodpovídá za úhradu svého zdravotního pojišténí pro svůj pobyt v přijímající zemi.
4.  Přijímající strana uhradí:
a)   cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu,
b)   náklady na ubytování hotelového typu,
c)   náklady na stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu,
d)   náklady na tlumočení.

Článek 10

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci stran i v jiných formách v souladu s účelem tohoto Ujednání.

Článek 11

Toto Ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území států obou stran.

Článek 12

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

Dáno ve Skopje dne 19. 8. 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, makedonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Václav Riedlbauch v. r.
ministr
Ministerstvo kultury České republiky
Elizabeta Kančevska-Milevska v. r.
ministryně
Ministerstvo kultury Republiky Makedonie

E-shop

Právní řád a jeho souvislosti

Právní řád a jeho souvislosti

Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je určena studentům, kteří pro svou kvalifikaci potřebují určité znalosti o právu. Jedná se o užitečné informace, které mají zpřístupnit a pomoci blíže pochopit právní problematiku, publikace zasahuje do různých oborů, značná část obsahu patří do obecné teorie práva, ale jsou v ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Meritum - Vymáhání pohledávek

Meritum - Vymáhání pohledávek

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Od doby prvního vydání publikace „Vymáhání pohledávek“ došlo ke značnému nárůstu ekonomických problémů ve společnosti, s nimiž je spojena platební neschopnost dlužníků na straně jedné a vznik pohledávek věřitelů na straně druhé. Tento stav se týká jak podnikatelských subjektů, tak ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.