Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 23/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 10, ze dne 24. 3. 2009

23

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2006 byla v Pretorii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. listopadu 2008.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Jihoafrické republiky
o hospodářské spolupráci

Preambule

Vláda České republiky a vláda Jihoafrické republiky (dále společně „Strany“ a samostatně „Strana“),

Přejíce si dále posilovat a rozvíjet hospodářskou a průmyslovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

Jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda vytvoří příznivé podmínky pro různé formy spolupráce v hospodářské a průmyslové oblasti mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou po vstupu České republiky do Evropské unie,

Se dohodly následovně:

Článek 1
Cíle

Strany budou podporovat, v rámci vnitřních zákonů a předpisů platných v každém státě, hospodářské vztahy mezi jejich státy v oblastech společného zájmu, jakož i iniciativy zaměřené na podporu toku investic.

Článek 2
Hospodářská a průmyslová spolupráce

Strany souhlasí s podporou a usnadňováním spolupráce mezi jejich fyzickými a právnickými osobami v rámci vnitřních zákonů a předpisů platných v každém státě. Za tím účelem souhlasí s:

(a)   výměnou informací o prioritách hospodářského rozvoje;
(b)   identifikováním a usnadňováním investičních příležitostí pomocí:
i. poskytování informací o vnitřních zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jakýchkoliv jejich změnách;
ii. identifikování projektů a sektorů potenciálního zájmu pro společnou spolupráci; a
iii. informování příslušných podnikatelských komunit o investičních příležitostech v druhém státě.
(c)   propagací hospodářských a investičních misí, které umožňují setkávání potenciálních obchodních partnerů;
(d)   výměnou informací o průmyslových veletrzích, výstavách, misích a dalších propagačních aktivitách v obou státech;
(e)   zkoumáním možností spolupráce na třetích trzích.

Článek 3
Smíšený výbor

1. Za účelem provádění této Dohody se zřizuje Smíšený výbor (dále jen „Výbor“), složený z představitelů Stran. Spolupředsedy Výboru jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra obchodu a průmyslu Jihoafrické republiky, nebo jimi pověření funkcionáři.

2. Pokud to bude vhodné, Výbor může zapojit představitele dalších ministerstev, institucí, jakož i vysoce postavené zástupce podnikatelů obou států, aby napomáhali provádění této Dohody.

3. Výbor může zřídit specializované pracovní skupiny pro projednávání konkrétních otázek společného zájmu.

4. Výbor se bude scházet v případě potřeby, střídavě v České republice a v Jihoafrické republice v termínech vzájemně dohodnutých spolupředsedy. Předběžný program jednání bude vyměněn nejméně měsíc před termínem setkání.

5. Hostitelská strana připraví návrh protokolu ze zasedání Výboru, který bude poté dohodnut a podepsán spolupředsedy v závěru zasedání.

6. V rámci zákonů a předpisů platných v obou státech by činnost Výboru mohla zahrnovat:

a)   výměnu informací a názorů na makroekonomické otázky v obou státech;
b)   identifikaci vhodných opatření a možností posílení dvoustranné hospodářské spolupráce;
c)   podporu hospodářské a průmyslové spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států, zvláště mezi malými a středními podniky;
d)   otázky vyvstávající v souvislosti s podnikatelskými a investičními aktivitami.

Článek 4
Urovnávání sporů

Jakýkoliv spor vyplývající z výkladu, aplikace a provádění této Dohody bude vypořádán smírně prostřednictvím konzultací a jednání mezi oběma Stranami.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Každá strana notifikuje písemně diplomatickou cestou, že vyhověla ústavním požadavkům potřebným pro provádění této Dohody. Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po poslední notifikaci.

2. Dohoda zůstane v platnosti na dobu neurčitou, pokud nebude ukončena písemným oznámením jedné ze Stran druhé Straně s tím, že ukončení bude účinné šest měsíců po doručení oznámení o ukončení.

3. Na žádost kterékoliv Strany může být tato Dohoda písemně změněna po vzájemné dohodě, s výhradou ústavních požadavků obou států.

4. Tato Dohoda se bude provádět bez újmy závazkům vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii a z Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé.

Dáno v Pretorii dne 12. měsíce prosince 2006, ve dvou originálech v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Ing. Martin Tlapa, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za vládu
Jihoafrické republiky
Z. S. T. Skweyiya v. r.
ministr sociálního rozvoje

E-shop

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

Sagit, a. s.

Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Jaroslava Svobodová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.