Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 45/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 18, ze dne 4. 7. 2008

45

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2008 byla v Bogotě podepsána Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky.

Rámcová dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Rámcové dohody se vyhlašuje současně.

RÁMCOVÁ DOHODA
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETIKY A HORNICTVÍ
MEZI
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM HORNICTVÍ A ENERGETIKY KOLUMBIJSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, dále označované jako „Strany“, přejíce si vytvořit vhodný rámec pro stálý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření potřebná pro posílení a rozvoj hospodářských vztahů v energetickém a hornickém sektoru obou států,
se dohodly na následujícím:

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1.  Cílem této dohody je podporovat dlouhodobou spolupráci v oblasti energetiky a hornictví, v souladu s pravomocemi a působností Stran, v souladu s platným právním řádem každého příslušného státu a ustanoveními této dohody.
2.  Činnosti prováděné v rámci této dohody se budou uskutečňovat prostřednictvím zvláštních projektů nebo dohod sjednaných mezi osobami fyzickými a právnickými, veřejnými nebo soukromými osobami, obou států.
3.  Ustanovení této dohody budou použita vždy tehdy, když nebudou v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Kolumbijské republiky v Andském společenství národů.
4.  Ustanovení této dohody budou uplatňována bez újmy jiných mezinárodních závazků přijatých Českou republikou nebo Kolumbijskou republikou.

Článek 2
Oblasti a způsoby spolupráce

1. Strany budou podporovat spolupráci mezi osobami fyzickými a právnickými, veřejnými nebo soukromými, obou států, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou příslušných státech a ve shodě se svými pravomocemi a působností, v následujících oblastech:

a)   Výměna informací pro účely budování, obnovy, rekonstrukce nebo modernizace energetických zařízení;
b)   Vypracování a technické a sociálně ekonomické vyhodnocování energetických a hornických projektů;
c)   Vypracování přípravné dokumentace k projektům;
d)   Převod technologií, technická pomoc, výchova odborníků a vypracování společných studií;
e)   Podpora a vyhledávání příznivých podmínek pro financování projektů spolupráce vzešlých z různých iniciativ a potřeb, které vyplynou z provádění této dohody.

2. Tento výčet není taxativní, a proto nevylučuje jiné oblasti a/nebo způsoby spolupráce společného zájmu Stran.

Článek 3
Koordinace a kontrola

1.  Za koordinaci a hodnocení plnění této dohody bude odpovídat příslušný náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, nebo jimi pro tento účel pověření funkcionáři.
2.  Osoby odpovědné za koordinaci a hodnocení této dohody budou:
a)   Dbát na adekvátní provádění činností dohodnutých touto dohodou;
b)   Hodnotit dopad a výsledky uplatňování této dohody a doporučovat vhodná opatření;
c)   Navrhovat schůzky, které budou považovány za nezbytné pro náležité plnění této dohody.

Článek 4
Konzultace a změny

1. Na žádost jedné ze Stran mohou být kdykoliv uskutečněny konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje, nebo by mohla ovlivnit, výklad nebo provádění této dohody.

2. Na žádost kterékoliv Strany může být tato dohoda měněna, po vzájemné dohodě Stran.

Článek 5
Platnost

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu a je sjednávána na dobu neurčitou, pokud některá ze Stran písemně neoznámí druhé Straně své rozhodnutí platnost dohody ukončit, a to tři (3) měsíce před datem ukončení její platnosti.

2. Ukončení platnosti této dohody neovlivní dokončení činností, které byly zahájeny v době její platnosti.

3. Podepsáno v Bogotě, dne 15. května 2008, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu za Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Hernán Martínez Torres v. r.
ministr hornictví a energetiky za Ministerstvo hornictví a energetiky
Kolumbijské republiky

E-shop

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., JUDr. Mgr. Barbora Vlachová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.