Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 45/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 18, ze dne 4. 7. 2008

45

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2008 byla v Bogotě podepsána Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky.

Rámcová dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Rámcové dohody se vyhlašuje současně.

RÁMCOVÁ DOHODA
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETIKY A HORNICTVÍ
MEZI
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM HORNICTVÍ A ENERGETIKY KOLUMBIJSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, dále označované jako „Strany“, přejíce si vytvořit vhodný rámec pro stálý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření potřebná pro posílení a rozvoj hospodářských vztahů v energetickém a hornickém sektoru obou států,
se dohodly na následujícím:

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1.  Cílem této dohody je podporovat dlouhodobou spolupráci v oblasti energetiky a hornictví, v souladu s pravomocemi a působností Stran, v souladu s platným právním řádem každého příslušného státu a ustanoveními této dohody.
2.  Činnosti prováděné v rámci této dohody se budou uskutečňovat prostřednictvím zvláštních projektů nebo dohod sjednaných mezi osobami fyzickými a právnickými, veřejnými nebo soukromými osobami, obou států.
3.  Ustanovení této dohody budou použita vždy tehdy, když nebudou v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Kolumbijské republiky v Andském společenství národů.
4.  Ustanovení této dohody budou uplatňována bez újmy jiných mezinárodních závazků přijatých Českou republikou nebo Kolumbijskou republikou.

Článek 2
Oblasti a způsoby spolupráce

1. Strany budou podporovat spolupráci mezi osobami fyzickými a právnickými, veřejnými nebo soukromými, obou států, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou příslušných státech a ve shodě se svými pravomocemi a působností, v následujících oblastech:

a)   Výměna informací pro účely budování, obnovy, rekonstrukce nebo modernizace energetických zařízení;
b)   Vypracování a technické a sociálně ekonomické vyhodnocování energetických a hornických projektů;
c)   Vypracování přípravné dokumentace k projektům;
d)   Převod technologií, technická pomoc, výchova odborníků a vypracování společných studií;
e)   Podpora a vyhledávání příznivých podmínek pro financování projektů spolupráce vzešlých z různých iniciativ a potřeb, které vyplynou z provádění této dohody.

2. Tento výčet není taxativní, a proto nevylučuje jiné oblasti a/nebo způsoby spolupráce společného zájmu Stran.

Článek 3
Koordinace a kontrola

1.  Za koordinaci a hodnocení plnění této dohody bude odpovídat příslušný náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, nebo jimi pro tento účel pověření funkcionáři.
2.  Osoby odpovědné za koordinaci a hodnocení této dohody budou:
a)   Dbát na adekvátní provádění činností dohodnutých touto dohodou;
b)   Hodnotit dopad a výsledky uplatňování této dohody a doporučovat vhodná opatření;
c)   Navrhovat schůzky, které budou považovány za nezbytné pro náležité plnění této dohody.

Článek 4
Konzultace a změny

1. Na žádost jedné ze Stran mohou být kdykoliv uskutečněny konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje, nebo by mohla ovlivnit, výklad nebo provádění této dohody.

2. Na žádost kterékoliv Strany může být tato dohoda měněna, po vzájemné dohodě Stran.

Článek 5
Platnost

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu a je sjednávána na dobu neurčitou, pokud některá ze Stran písemně neoznámí druhé Straně své rozhodnutí platnost dohody ukončit, a to tři (3) měsíce před datem ukončení její platnosti.

2. Ukončení platnosti této dohody neovlivní dokončení činností, které byly zahájeny v době její platnosti.

3. Podepsáno v Bogotě, dne 15. května 2008, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu za Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Hernán Martínez Torres v. r.
ministr hornictví a energetiky za Ministerstvo hornictví a energetiky
Kolumbijské republiky

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o vodovodech a kanalizacích, Komentář

Zákon o vodovodech a kanalizacích, Komentář

JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář přibližuje právní úpravu oboru vodovodů a kanalizací a navazující rozhodovací praxi českých soudů. Komentář rozebírá jednotlivá ustanovení zákona v kontextu související právní úpravy včetně občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., judikatury a výkladů ministerstva zemědělství. ...

Cena: 593 KčKOUPIT

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Marie Paseková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, druhá ...

Cena: 241 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.