Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 27/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 9, ze dne 29. 4. 2008

27

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2007 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států1).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 21. března 2008.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROTOKOL
mezi
vládou České republiky
a
vládou Vietnamské socialistické republiky
k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),

za účelem provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání státních občanů obou států (dále jen „Dohoda“),

se v souladu s článkem 8 Dohody

dohodly takto:

Článek 1
Doklady a jiné prostředky prokazující státní občanství

(1) Pro účely provádění Dohody se občanství státu žádané smluvní strany prokazuje jedním z následujících platných dokladů:
v případě občanů České republiky:

a)   cestovním dokladem (cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz),
b)   občanským průkazem České republiky;

v případě občanů Vietnamské socialistické republiky:

a)   cestovním dokladem (cestovní pas, propustka),
b)   vietnamským průkazem totožnosti,
c)   osvědčením o vietnamském státním občanství,
d)   rozhodnutím o udělení vietnamského státního občanství nebo o jeho navrácení.

(2) Státní občanství se považuje za prokázané, jestliže je ověřeno příslušným orgánem žádané smluvní strany na základě kteréhokoli z níže uvedených dokladů:

a)   některého z dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jehož doba platnosti uplynula,
b)   kopie některého z dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
c)   v případě občanů České republiky občanského průkazu Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným občanstvím České republiky, jehož doba platnosti uplynula,
d)   v případě občanů České republiky osvědčení nebo potvrzení o státním občanství,
e)   rodného listu,
f)   vojenské knížky,
g)   řidičského průkazu,
h)   námořnické knížky,
i)   v případě občanů České republiky osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm uveden údaj o občanství České republiky,
j)   prohlášení předávané osoby učiněného před orgánem žádající smluvní strany; v případě, že předávaná osoba odmítne vyplnit toto prohlášení, písemného záznamu příslušného orgánu obsahujícího dostupné informace,
k)   v případě státních občanů Vietnamské socialistické republiky domovské knížky,
l)   jiného dokladu, který v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

Článek 2
Způsob vyrozumívání a komunikace

(1) Žádosti o převzetí podle článku 3 Dohody a odpovědi na ně, oznámení o předání podle článku 4 Dohody a cestovní doklady vydané předávaným osobám se posílají cestou velvyslanectví státu žádající smluvní strany na území státu žádané smluvní strany. Všechna další oznámení a komunikace týkající se provádění Dohody se uskutečňují přímo mezi příslušnými orgány.

(2) Vzory žádosti o převzetí podle článku 3 Dohody, oznámení o předání podle článku 4 Dohody, prohlášení předávané osoby podle článku 3 odst. 2 Dohody a záznam o předání a převzetí uvedený v článku 5 Dohody tvoří přílohy 1, 2, 3 a 4 tohoto protokolu v příslušném pořadí.

Článek 3
Převzetí předávané osoby

Příslušný orgán žádající smluvní strany potvrdí předání předávané osoby alespoň 10 dnů předem. Zároveň zašle všechny informace týkající se plánovaného letu a v případě předání a převzetí podle článku 5 odst. 2 Dohody informace o doprovodu.

Článek 4
Orgány příslušné k provádění Dohody

(1) Orgány příslušnými k vyřizování žádostí podle článku 3 Dohody a oznámení podle článku 4 Dohody jsou:

na české straně:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
Olšanská 2, poštovní schránka 78
130 51 Praha 3
Telefon: +420 974 841 826
Fax: +420 974 841 839E
mail: cocpp@mvcr.cz

na vietnamské straně:

Ministerstvo veřejné bezpečnosti
Imigrační odbor
40 A Hang Bai St., Hanoj,
Vietnam
Telefon: +84 4 824 5055, 84 4 826 0922
Fax: +84 4 824 3288, 84 4 824 3287
Email: Vnimm@hn.vnn.vn

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 tohoto článku se vzájemně neprodleně informují o změnách ve svém názvu, adrese a telefonním a faxovém spojení.

Článek 5
Hraniční přechody určené k provádění Dohody

Předávání a přebírání státních občanů se uskutečňuje na následujících hraničních přechodech:

na české straně:

letiště Praha-Ruzyně,

na vietnamské straně:

mezinárodní letiště Noi Bai, Hanoj nebo
 mezinárodní letiště Tan Son Nhat, Ho Či Minovo Město

Závěrečná ustanovení
Článek 6

Smluvní strany si do třiceti dnů po vstupu Dohody v platnost vymění vzory dokumentů, jimiž se prokazuje státní občanství států smluvních stran.

Článek 7

(1) V případě, že je to nezbytné, příslušné orgány smluvních stran uskutečňují konzultace týkající se provádění Dohody a tohoto protokolu. Žádost o konzultaci je zasílána druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

(2) Při provádění Dohody a tohoto protokolu používají příslušné orgány ve vzájemném styku anglický jazyk, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 8

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s Dohodou.

(2) Platnost tohoto protokolu skončí současně se skončením platnosti Dohody.

Dáno v Praze dne 12. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r.
náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti
Za vládu Vietnamské socialistické republiky
Dao Viet Trung v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

E-shop

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.