Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 4/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 3, ze dne 29. 1. 2008

4

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 2007 byl v Lublani podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007 - 2009.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 25 dnem podpisu a bude v platnosti do 31. prosince 2009.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury
Republiky Slovinsko na období 2007 - 2009

V rámci Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko v oblasti vzdělávání, kultury a vědy, která byla podepsána 12. května 1994 v Praze, se Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Republiky Slovinsko (dále jen „strany“) dohodly na následujícím Programu kulturní spolupráce na období 2007 - 2009, který má vést k prohloubení a realizaci všestranné spolupráce, která je v zájmu obou stran.

I. Kultura a umění

Článek 1

Strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury v souladu s principem volné výměny kulturních hodnot.

Článek 2

Strany budou podporovat výměnu odborníků a umělců v rámci studijních pobytů v celkovém trvání čtyři týdny ročně, každý z nich po 7 dnech (čtyři pobyty po sedmi dnech).

Článek 3

Strany se budou pravidelně informovat o důležitých kulturních a uměleckých událostech a setkáních konaných v obou zemích a budou na ně zvát zástupce druhé země.

Česká strana pozve slovinskou stranu k účasti na Mezinárodní přehlídce scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale 2007.

Článek 4

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Slovinským muzeem divadla a Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze.

Článek 5

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu v Praze a Veřejným fondem kulturních aktivit v Lublani (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti).

Článek 6

Strany budou podporovat hostování divadelních, hudebních a tanečních souborů a jednotlivců, především v rámci festivalů pořádaných v obou zemích.

Článek 7

Strany budou podporovat v rámci svých možností vzájemné výměny mezi Slovinským filharmonickým orchestrem a Českou filharmonií.

Článek 8

Strany budou podporovat výměnu výstav a návštěvy kurátorů, jejichž pobyt nepřesáhne sedm (7) dní, v době platnosti programu. Na konkrétních projektech se domluví strany přímo.

Článek 9

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei, galeriemi, knihovnami a institucemi zodpovědnými za ochranu kulturních památek, především v oblasti digitalizace, za účelem uchování národního kulturního dědictví.

V souladu s právními předpisy platnými v obou zemích zajistí obě strany přístup ke studijní literatuře a sbírkám těchto institucí.

Článek 10

Strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí nebo mezi jinými kulturními a informačními institucemi a budou rozvíjet další spolupráci v oblasti nových technologií s cílem zabezpečit přístup ke kulturnímu dědictví.

Článek 11

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi spisovateli, překladateli literatury a jejich sdruženími prostřednictvím pořádání literárních večerů, výstav a vydávání literárních překladů.

Česká strana uveřejní oznámení Ministerstva kultury České republiky o poskytnutí grantu na podporu překladů české literatury v zahraničí. O grant žádá zahraniční vydavatel.

Strany budou podporovat v rámci svých možností účast na Slovinském knižním veletrhu v Lublani a na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze.

Článek 12

Strany budou podporovat spolupráci mezi nakladateli obou zemí, stejně jako organizacemi nakladatelů a knihkupců, a to prostřednictvím pořádání výstav, profesních setkání, výměn odborníků apod.

Článek 13

Strany budou podporovat účast na mezinárodních filmových festivalech a na retrospektivách konaných v obou zemích. Dále budou podporovat přímou spolupráci mezi odbornými institucemi a sdruženími v oblasti kinematografie.

Strany budou podporovat účast na následujících filmových festivalech:
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech,Mezinárodním filmovém festivalu ve Zlíně,Mezinárodním filmovém festivalu LIFFE v Lublani.

Článek 14

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Národním filmovým archivem v Praze a Slovinským filmovým archivem Archívu Slovinské republiky a Slovinskou filmotékou. Strany budou také podporovat pořádání národních filmových retrospektiv, výměnu filmových publikací a organizaci studijních pobytů filmových odborníků.

Článek 15

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Akademií múzických umění - FAMU v Praze a Akademií divadla, rozhlasu, filmu a televize v Lublani.

Článek 16

Strany budou podporovat spolupráci v oblasti médií, kterou dohodnou mezi sebou přímo profesní organizace obou zemí.

Článek 17

Strany budou podporovat spolupráci v oblasti interdisciplinárního umění, pokud jde o autory, producenty, sítě a instituce, kteří reprezentují a rozvíjejí tento obor umění.

Článek 18

Strany budou podporovat spolupráci v oblasti archívů, založenou na přímé dohodě mezi kompetentními orgány obou zemí.

Článek 19

Strany budou podporovat vzájemnou účast a spolupráci na multilaterálních projektech.

II. Kulturní dědictví

Článek 20

Strany budou podporovat odbornou spolupráci a přímou výměnu odborníků mezi Národním památkovým ústavem České republiky a Ústavem pro ochranu kulturního dědictví Republiky Slovinsko, jakož i mezi dalšími institucemi České republiky a Republiky Slovinsko.

Článek 21

Strany budou podporovat výměnu kurátorů a restaurátorů, kteří se podílejí na interdisciplinárních pracích u jednotlivých památek.

Článek 22

Strany vyjadřují ochotu vzájemně konzultovat otázky právní ochrany plemenného stáda a hřebčína v Kladrubech na jedné straně a ochrany plemenného stáda a hřebčína v Lipici na straně druhé. Za tímto účelem si strany budou vyměňovat relevantní právní předpisy týkající se ochrany kulturního dědictví.

Článek 23

Strany budou podporovat výměnu těchto výstav:
Výstavu scénografického díla Josefa SvobodyVýstavu divadelní fotografie Viktora KronbaueraPutovní výstavu slovinského architekta Jože Plečnika v České republiceVýstavu uměleckých děl českých sochařů Vojtěcha a Stanislava Suchardů z Národní galerie Republiky Slovinsko.

III. Finanční ustanovení

Článek 24

Výměny uskutečňující se v rámci tohoto programu budou probíhat za následujících podmínek: cestovní výlohy ponese vysílající strana, zatímco pobyt (ubytování, denní diety) bude hradit přijímající strana.

Na specifických podmínkách jiných forem výměny se dohodnou přímo zainteresované instituce.

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 25

Tento program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude v platnosti do 31. prosince 2009.

Dáno v Lublani dne 10. prosince 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, slovinském a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Ing. Jaromír Talíř v. r.
náměstek ministra kultury

Za Ministerstvo kultury
Republiky Slovinsko
Jelka Pirkovič v. r.
státní tajemnice

E-shop

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejména o pojmy z oblasti finančního účetnictví, manažerského ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Pracovní právo, 7. vydání

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol. - C. H. Beck

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.