Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 53/2007 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2007, částka 28, ze dne 27. 6. 2007

53

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2007 byla v Praze podepsána Změna č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu, podepsaného v Praze dne 25. července 2000, vyhlášeného pod č. 17/2001 Sb. m. s.

Změna vstoupila v platnost na základě svého článku II dne 31. května 2007.

České znění Změny se vyhlašuje současně.

ZMĚNA Č. 1
MEMORANDA O POROZUMĚNÍ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ  VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
O
ZŘÍZENÍ BRITSKÉHO VOJENSKÉHO PORADNÍHO A VÝCVIKOVÉHO TÝMU PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu z 25. července 2000 (dále jen "Memorandum o porozumění") je sjednávána mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "smluvní strany").

Rozšíření výcviku prováděného v rámci Memoranda o porozumění i na státy mimo střední a východní Evropu je v národním zájmu obou účastníků, kteří v souladu s tím dosáhli následujícího porozumění.

ČLÁNEK I
ZMĚNA MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

Memorandum o porozumění se mění následovně:

1. V celém textu Memoranda o porozumění se termín "Britský vojenský poradní a výcvikový tým pro střední a východní Evropu" nahrazuje termínem "Britský vojenský poradní a výcvikový tým v České republice".

2. V celém textu Memoranda o porozumění se zkratka "BVPVT SVE" nahrazuje zkratkou "BVPVT (ČR)".

3. V celém textu Memoranda o porozumění se termín "státy střední a východní Evropy" nahrazuje termínem "partnerské státy".

4. Text "PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU" na straně s názvem se nahrazuje textem "V ČESKÉ REPUBLICE".

5. Druhý odstavec preambule se nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

"Přejíce si zlepšit účinnost vojenského výcviku poskytovaného Spojeným královstvím a podporovaného Českou republikou ozbrojeným silám států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), Partnerství pro mír (PfP) a Evropské unie (EU) a dalším státům přijatelným pro obě smluvní strany (dále jen "partnerské státy");".

6. V článku 1 se doplňuje nový odstavec 3 následujícího znění:

"3. Účast příslušníků ozbrojených sil z jiných států než států NATO, PfP a EU v kurzech pořádaných BVPVT (ČR) na území České republiky bude podléhat předchozímu souhlasu Ministerstva obrany České republiky. Žádosti o takový souhlas budou zasílány BVPVT (ČR) cestou přidělence obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice nejméně čtyři týdny před zahájením příslušného kurzu.".

7. V názvu článku 6 se slovo "Prostředky" nahrazuje slovem "Zabezpečení".

8. V článku 6 se odstavce 2, 3 a 5 nahrazují novými odstavci 2, 3 a 5 následujícího znění:

"2. Ministerstvo obrany České republiky jmenuje jako asistenta velitele BVPVT (ČR) vhodného kvalifikovaného styčného důstojníka s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni STANAG 3 spolu s příslušným administrativním personálem."

"3. Ministerstvo obrany České republiky poskytne v areálu posádky Vyškov pro svobodné nebo ženaté/vdané členy BVPVT (ČR), kteří přijedou bez rodin, na jejich požádání bezplatné ubytování takového standardu, který bude akceptovatelný velitelem BVPVT (ČR)."

"5. Ministerstvo obrany České republiky poskytne za úhradu v areálu posádky Vyškov ubytování a stravování pro příslušníky ozbrojených sil partnerských států. Smluvní strany se mohou dohodnout, že příslušníkům ozbrojených sil některých států bude ubytování a stravování poskytnuto bezplatně.".

9. V článku 6 se doplňuje nový odstavec 6 následujícího znění:

"6. Na pozvání velitele BVPVT (ČR) může Ministerstvo obrany České republiky určit poradce z Armády České republiky, kteří se zúčastní cest uskutečňovaných BVPVT (ČR) v partnerských státech za účelem poskytování expertní pomoci.".

ČLÁNEK II
VSTUP V PLATNOST

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu z 25. července 2000 vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti stejně dlouho jako Memorandum o porozumění, které mění. Pokud zde není uvedeno jinak, všechna ostatní ustanovení Memoranda o porozumění zůstávají nezměněna.

Dáno v Praze dne 31. května 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Vlasta Parkanová v. r.
ministryně obrany
České republiky
ZA MINISTERSTVO OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
Linda Duffield v. r.
velvyslankyně
Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska

E-shop

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.