Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 57/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 28, ze dne 9. 6. 2006

57

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. dubna 2006 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006 - 2009.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 19 dne 12. dubna 2006.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program
spolupráce v oblasti vzdělávání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006 - 2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo vzdělávání a vědy Polské republiky (dále jen "smluvní strany")

ve snaze rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství a vědy,

na základě článku 15 odstavce 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy podepsané v Praze dne 30. září 2003

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat různé formy spolupráce v rámci programů Evropské unie a Rady Evropy vytvořených pro jednotlivé oblasti vzdělávání, budou podporovat realizaci projektů navrhovaných státy Visegrádské skupiny a státy Středoevropské iniciativy a projekty v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií (CEEPUS II).

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o otázkách řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství i odbornou pedagogickou literaturu.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci veřejných vysokých škol v České republice a vysokých škol v Polské republice uskutečňovanou na základě dohod o spolupráci, které byly mezi těmito školami uzavřeny a vymezují rozsah a formu spolupráce.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat práci Pracovní skupiny pro vzdělávání a výměnu mládeže v rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat zvyšování úrovně výuky českého jazyka na veřejných vysokých školách v Polské republice a polského jazyka na veřejných vysokých školách v České republice.

2. Za tím účelem bude pokračovat působení akademických pracovníků v oblasti:

a)   českého jazyka a literatury na:
 Varšavské univerzitě ve Varšavě,
Jagellonské univerzitě v Krakově,
Slezské univerzitě v Katovicích,
Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni,
Opolské univerzitě v Opoli,
Vratislavské univerzitě ve Vratislavi,
Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani,
Univerzitě Marie Curie-Skňodowské v Lublinu,
b)   polského jazyka a literatury na:
Univerzitě Karlově v Praze,
Masarykově univerzitě v Brně,
Univerzitě Palackého v Olomouci,
Ostravské univerzitě v Ostravě,
Slezské univerzitě v Opavě.

Článek 6

Smluvní strany za účelem prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si každoročně poskytnou
1. 15 míst na letní kurzy českého jazyka a kultury pořádané veřejnými vysokými školami v České republice, z čehož 3 místa jsou vyhrazena pro vítěze překladatelské a literární soutěže bohemistů pořádané v rámci "Dnů bohemistů" v Polské republice,
2. 12 míst na letní kurzy polského jazyka a kultury pořádané veřejnými vysokými školami v Polské republice.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků na vědecké a výzkumné pobyty v celkovém ročním limitu do 40 měsíců.

Článek 8

1. Smluvní strany si každoročně poskytnou stipendia ke studijním pobytům na celkovou dobu do 100 měsíců pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a pro studenty studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v Polské republice.

2. Smluvní strany si dále každoročně poskytnou až 10 stipendií pro studenty české filologie a polské filologie na pětiměsíční filologické studium.

Článek 9

1. Smluvní strany zajistí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy možnost výuky rodného jazyka a možnost výuky v rodném jazyku pro ty osoby, které patří k české menšině v Polské republice a k polské menšině v České republice. Za tím účelem budou podporovat činnost škol vyučujících v rodném jazyce a vyučujících rodný jazyk ve střediscích české národnostní menšiny v Polské republice a polské národnostní menšiny v České republice a budou podporovat na těchto školách vzájemné zaměstnávání českých učitelů v Polské republice a polských učitelů v České republice.

2. S cílem vytvoření podmínek udržení a rozvíjení pocitu národní a kulturní identity a rozvíjení znalostí polského jazyka bude polská strana v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímat mládež polského původu z České republiky do různých forem vzdělávání na veřejných vysokých školách v Polské republice v rámci každoročně stanovovaných limitů.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat zvyšování kvalifikace učitelů českého jazyka a jiných předmětů vyučovaných v českém jazyce v Polské republice a polského jazyka a jiných předmětů vyučovaných v polském jazyce v České republice. Za tímto účelem zajistí podle svých možností:
1. česká strana kurzy na zvyšování kvalifikace pro učitele polského jazyka a jiných předmětů vyučovaných v polském jazyce s účastí přednášejících z Polské republiky,
2. polská strana kurzy na zvyšování kvalifikace pro učitele českého jazyka a jiných předmětů vyučovaných v českém jazyce s účastí přednášejících z České republiky.

Článek 11

Polská strana přijme každoročně na své náklady do 25 učitelů z českých mateřských, základních a středních škol s polským vyučovacím jazykem na letní vzdělávací kurzy.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci škol všech stupňů států obou smluvních stran, zejména z příhraničních regionů.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat organizování společných seminářů, konferencí a sympozií.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti politiky mládeže, výměny informací z oblasti mládeže, spolupráci mládežnických organizací, a rovněž budou podporovat účast mládeže v programu Evropské unie Mládež.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti tělesné výchovy dětí a mládeže.

Článek 16

Smluvní strany si budou vyměňovat delegace pracovníků ministerstev za účelem výměny zkušeností a projednávání realizace tohoto Programu.

Článek 17

Organizační a finanční ustanovení jsou obsažena v příloze tohoto Programu, která je jeho nedílnou součástí.

Článek 18

Tento Program nevylučuje uskutečnění dalších forem spolupráce, pokud se na nich smluvní strany dohodnou.

Článek 19

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2009. Platnost Programu může být na základě souhlasu smluvních stran prodloužena o 1 rok.

Dáno v Praze dne 12. dubna 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky  
Mgr. Alena Štěrbová v. r.  
náměstkyně ministryně
Za Ministerstvo vzdělávání
a vědy Polské republiky
Stanisňaw Borek v. r.
chargé d'affaires, a. i.  Polské republiky v Praze

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1257 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 19x novelizován; 4 novelizacemi byl rovněž dotčen zákon o soudních poplatcích a zákon o místních poplatcích (1 novela). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, komentář

JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři s dlouholetou praktickou zkušeností s aplikací českého a slovenského zákona o ochraně hospodářské soutěže, soudce David Raus a advokátka Andrea Oršulová, se rozhodli zpracovat takovou formu komentáře, která si nebude klást za cíl kategoricky vyřešit všechny problémy, jež se ...

Cena: 1 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.