Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

 • Předpis č. 15/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 6, ze dne 24. 1. 2005

15

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2004 byl v Buenos Aires podepsán Protokol o porozumění.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dne 13. prosince 2004.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL O POROZUMĚNĺ

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky, dále jen "Smluvní strany",

berouce v úvahu

zájem Smluvních stran na posílení jejich vzájemné průmyslové a ekonomické spolupráce na základě rovnosti, vzájemné výhodnosti a v závislosti na úrovni rozvoje hospodářství obou států;

že jedním ze společných cílů je podporovat spolupráci při převodu technologií;

záměr Smluvních stran vytvářet příznivé podmínky pro realizaci projektů oboustranného zájmu, které převod technologií podpoří;

rozhodnutí vlády Argentinské republiky vybudovat tepelnou elektrárnu na spalování uhlí, umístěnou v lokalitě Rio Turbio v provincii Santa Cruz, Argentinská republika;

že Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vytvoří v souladu se svými pravomocemi a kompetencemi a v rámci právního řádu platného v České republice co nejpříznivější podmínky českému dodavateli pro realizaci uvedeného díla a napomůže dosáhnout vhodné podmínky pro jeho financování, usnadněné spoluprací českého dodavatele s Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s. a s Českou exportní bankou, a. s.;

že Ministerstvo federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky souhlasí se zahájením prací na studii o proveditelnosti, prováděcím projektu a návrhu na financování, potřebných pro realizaci uvedeného díla v souladu s platným právním řádem,

se dohodly na následujícím:

1. Podporovat realizaci díla nazvaného "Tepelná elektrárna o výkonu 35 MW na spalování uhlí v lokalitě Rio Turbio v provincii Santa Cruz, Argentinská republika".

2. S cílem naplnit ustanovení prvního odstavce se stanoví dvě etapy nazvané Technický protokol a Protokol o financování, které budou obsahovat specifické aspekty a podrobnosti nutné pro realizaci díla dle prvního odstavce.

3. Pro vypracování Technického protokolu a Protokolu o financování bude vzato v úvahu následující:

a)   Předpokládá se, že vypracování studie o proveditelnosti, prováděcího projektu a dodávka "na klíč" prvního bloku tepelné elektrárny na spalování uhlí o výkonu 35 MW v lokalitě Rio Turbio v provincii Santa Cruz, Argentinská republika, bude zajištěno institucemi a organizacemi České republiky a předloženo ke schválení argentinské straně;
b)   Předpokládá se, že Česká exportní banka bude působit jako financující společnost pro toto dílo;
c)   Argentinská investiční banka (BICE) bude působit jako příjemce financování;
d)   Protokol o financování bude, dle uvážení příslušných institucí a organizací států Smluvních stran, obsahovat následující aspekty, jež mají indikativní a nikoliv omezující charakter:
 • Všeobecné podmínky financování
 • Druh měny
 • Celková částka realizace projektu
 • Lhůta úvěru
 • Lhůta odkladu splátek úvěru
 • Úroková míra úvěru
 • Místní poplatky, pojištění exportního úvěru
 • Termíny plateb
 • Poplatky za úvěr
 • Náklady stavební části
 • Mechanismus plateb;
 • e)  Technický protokol bude, dle uvážení příslušných institucí a organizací států Smluvních stran, obsahovat následující aspekty, jež mají indikativní a nikoliv omezující charakter:
 • Všeobecné podmínky realizace stavby
 • Umístění stavby
 • Použitý technologický postup
 • Technické specifikace přijatého systému
 • Lhůta výstavby
 • Stavební část, infrastruktura a pomocné stavby
 • Vymezení odpovědnosti stran za výstavbu
 • Vymezení odpovědnosti za technickou část
 • Celkový rozpočet stavby
 • Normy životního prostředí a bezpečnosti
 • Provozní normy a postupy
 • Kvalifikace a systém zaškolování zaměstnanců
 •  Záruky za zařízení a díly;
 • f) Ministerstvo federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky a jeho instituce nebo státní podniky, které jmenuje, budou mít odpovědnost za realizaci stavební části, studie dopadu na životní prostředí a poskytnutí veškerých technických informací potřebných pro realizaci stavby.

   4. Spolupráce Smluvních stran podle tohoto Protokolu se bude uskutečňovat v souladu s právními řády platnými ve státech Smluvních stran a se závazky obou států vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv, kterými jsou vázány, včetně členství České republiky v EU a pravidel MERCOSUR.

  5. Tento Protokol může být doplňován nebo měněn po vzájemném souhlasu Smluvních stran písemnými dodatky.

  6. Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu tří let. Jeho platnost může být na základě dohody Smluvních stran prodloužena.

  7. Každá ze Smluvních stran může Protokol vypovědět písemným oznámením druhé Smluvní straně, platnost Protokolu poté skončí 30 dní ode dne jeho doručení. Pokud by došlo k vypovězení Protokolu v době po podpisu příslušných smluv mezi institucemi a organizacemi obou Smluvních stran, tyto smlouvy tím nebudou v žádném ohledu dotčeny.

  Dáno v Buenos Aires dne 13. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

  Za Ministerstvo průmyslu a obchodu
  České republiky:

  Ing. František Padělek v. r.  
  mimořádný a zplnomocněný
  velvyslanec České republiky
  v Argentinské republice
  Za Ministerstvo federálního plánování,
  veřejných investic a služeb
  Argentinské republiky:
  Arch. Julio Miguel De Vido v. r.
  ministr

  E-shop

  Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

  Základy obchodního práva, vysokoškolská učebnice

  Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

  Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) ...

  Cena: 590 KčKOUPIT

  Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

  Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

  Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

  Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či ...

  Cena: 320 KčKOUPIT

  Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

  Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

  Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

  Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

  Cena: 380 KčKOUPIT

  Právní předpisy

  Sbírka zákonů ČR

   /
  Číslo  /
  Částka  /

  Sbírka mezinárodních smluv

   /
  Číslo  /
  Částka  /

  Finanční zpravodaj

   /
  Číslo  /

  Provozovatel

  Nakladatelství Sagit, a. s.
  Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
  Společnost je zapsaná v obchodním
  rejstříku vedeném KS v Ostravě,
  oddíl B, vložka 3086.
  IČ: 277 76 981
  DIČ: CZ27776981

  Telefony


  Zásilkový obchod: 558 944 614
  Předplatné ÚZ: 558 944 615
  Software: 558 944 629
  Knihkupci: 558 944 621
  Inzerce: 558 944 634

  E-maily


  Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
  Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
  Software: software@sagit.cz
  Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
  Inzerce: inzerce@sagit.cz

  Obchodní podmínky

  © 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.