Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 126/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 55, ze dne 10. 11. 2004

126

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. května 2001 byla v Rize podepsána Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostřední a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 po jejím podepsání, tj. dne 11. května 2001.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodující, se vyhlašují současně.

SMLOUVA
MEZI MINISTERSTVEM PRO MĺSTNĺ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM PRO OCHRANU ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ
A MĺSTNĺ ROZVOJ
LOTYŠSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNĺHO RUCHU

Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dále jen Smluvní strany,

uznávajíce důležitost rozvoje cestovního ruchu a jeho podíl na hospodářském, kulturním a sociálním životě svých států,

přejíce si vytvořit právní rámec pro budoucí úzkou a dlouhodobou spolupráci v oblasti cestovního ruchu na základě rovnosti a vzájemných výhod a rozvíjet vztahy v této oblasti mezi svými státy, jakož i svými organizacemi cestovního ruchu,

chápajíce důležitost a přínos upevňování spolupráce v rámci evropského regionu pro obě Smluvní strany za účelem podpory integrace tohoto regionu do mezinárodních aktivit v oblasti cestovního ruchu,

uznávajíce nezbytnost přípravy svých států v oblasti cestovního ruchu pro přistoupení k Evropské unii,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJĺCĺM:

Článek 1

Smluvní strany napomohou rozšíření cestovního ruchu mezi Lotyšskou republikou a Českou republikou, za účelem zdokonalování vzájemných znalostí o životě, historii a kultuře svých národů.

Spolupráce bude realizována v souladu s právními předpisy platnými v těchto dvou zemích a ustanoveními této Smlouvy.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat užší vzájemnou spolupráci, jakož i užší spolupráci mezi organizacemi cestovního ruchu a jinými organizacemi účastnícími se rozvoje mezinárodního i domácího cestovního ruchu.

Článek 3

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat statistické a jiné informace v oblasti cestovního ruchu, včetně:

-   legislativních a normativních dokumentů regulujících aktivity příslušných zemí v oblasti cestovního ruchu;
-   legislativy spojené s ochranou kulturních a přírodních zdrojů turistické hodnoty;
-   mezinárodních dokumentů týkajících se zájmů druhé Smluvní strany;
-   turistických informací, zejména prostřednictvím tištěných materiálů, filmů, reklamních kampaní, konferencí a seminářů, pořádání výstav a obchodních veletrhů.

Smluvní strany mohou ustavit informační centra nebo oficiální zástupce pro cestovní ruch ve svých příslušných zemích.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat informace v oblasti cestovního ruchu týkající se přípravných aktivit svých států na přistoupení k Evropské unii, jakož jiných aktivit souvisejících s Evropskou unií.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat zdokonalování dovedností v turistickém průmyslu spoluprací v oblasti vzdělávání, školení a výměny odborníků, zaměstnanců a studentů sektoru cestovního ruchu.

Smluvní strany budou pomáhat veřejným i soukromým organizacím při provádění různých studií a projektů rozvoje cestovního ruchu.

Smluvní strany budou podporovat domácí i mezinárodní vědecký výzkum v oblasti cestovního ruchu.

Článek 6

Za účelem zdokonalení realizace této Smlouvy Smluvní strany ustaví Společný výbor pro cestovní ruch sestávající z vedoucích pracovníků v oblasti cestovního ruchu z obou zemí, s cílem realizovat společné návrhy, programy a usnesení týkající se rozvoje bilaterální spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Tento Výbor zpracuje pracovní plán na období dvou let, ve kterém stanoví priority spolupráce.

Každá Smluvní strana stanoví na základě reciprocity kvantitativní a kvalitativní podmínky členství ve Společném výboru. Smluvní strany se o tom budou vzájemně informovat.

Tento Výbor se bude scházet jednou ročně, střídavě v Lotyšské republice a v České republice.

Smluvní strany se budou vzájemně informovat do šesti měsíců od data platnosti této Smlouvy o ustavení dvou spolupředsedů, za každou Smluvní stranu jednoho. Do první schůze Výboru tito spolupředsedové budou jednat jako kontaktní osoby mezi Smluvními stranami pro realizaci této Smlouvy.

Smluvní strany mohou pozvat odborníky a zástupce soukromého sektoru z obou zemí, aby se účastnili aktivit Výboru.

Článek 7

Žádná Smluvní strana nepřijme žádnou právní ani jinou odpovědnost za způsob aplikace nebo používání výsledků spolupráce na základě této Smlouvy druhou Smluvní stranou.

Článek 8

Tato Smlouva může být změněna Smluvními stranami pouze formou písemného dokumentu podepsaného oběma Smluvními stranami.

Článek 9

Pokud mezi Smluvními stranami vznikne spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy, Smluvní strany budou usilovat o jeho řešení jednáním nebo jakoukoli jinou metodou řešení sporů přijatelnou pro Smluvní strany.

Článek 10

Tato Smlouva vstoupí v platnost po jejím podepsání.

Tato Smlouva platí po období pěti let a bude automaticky prodloužena o další období pěti let, pokud kterákoli Smluvní strana písemně neoznámí druhé Smluvní straně své přání ukončit platnost této Smlouvy, a to šest měsíců před datem zániku této Smlouvy.

Ukončení platnosti této Smlouvy neovlivní realizaci programů a projektů, jež budou zahájeny během doby její platnosti, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Podepsáno v Rize dne 11. 5. 2001 ve dvou originálech, a to v lotyšském, českém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozporu je rozhodující znění anglické.

Za Ministerstvo pro místní
Za Ministerstvo pro ochranu
rozvoj České republiky
životního prostředí a místní rozvoj
Ing. Petr Lachnit, CSc. v. r.  
Lotyšské republiky
Vladimir Makarov v. r.
ministr  ministr

E-shop

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Zajištění a utvrzení dluhů

Zajištění a utvrzení dluhů

Milan Kindl - C. H. Beck

Publikace představuje ucelený přehled jednotlivých druhů zajištění, přičemž plně zohledňuje novou právní úpravu. Vedle jednotlivých institutů nového občanského zákoníku podává výklad i ve vztahu k insolvenčnímu zákonu, zákonu o finančním zajištění, zákonu o veřejných dražbách. ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.