Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 92/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 43, ze dne 11. 8. 2004

92

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 2003 byla v Salzburgu podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 1. května 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNĺHO RUCHU
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
SPOLKOVOU VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a spolková vláda Rakouské republiky (dále pouze "smluvní strany")

-   vedeny společným přáním rozšířit a prohloubit současné přátelské vztahy,
-   s vědomím velkého významu cestovního ruchu nikoli pouze pro ekonomiku obou států, nýbrž také pro lepší porozumění obou národů,
-   přesvědčeny o úloze, kterou může vývoj cestovního ruchu hrát při dalším upevňování vztahů mezi oběma státy,
-   naplněny přáním podporovat v oblasti cestovního ruchu úzkou a trvalou spolupráci k oboustrannému prospěchu uzavřely

v duchu doporučení konference Organizace spojených národů o cestovním ruchu a mezinárodních cestách konané v Římě v roce 1963 a vědomy si významu možností cestovního ruchu pro trvalý rozvoj,

následující dohodu:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou v rámci svých možností věnovat zvláštní pozornost rozvoji a rozšiřování svých vzájemných vztahů v oblasti cestovního ruchu a budou usilovat o jeho podporu. K tomu účelu budou podporovat koordinovanou spolupráci mezi institucemi, organizacemi a podnikatelskými subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu České republiky a Rakouské republiky na celostátní i regionální úrovni.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou formou potřebných opatření rozvíjet a podporovat skupinové i individuální cesty turistů z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 3

Smluvní strany se budou dále snažit o to, aby byly odstraněny překážky, které brání vzájemnému cestovnímu styku občanů států smluvních stran.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany přijmou v rámci svých možností v zájmu rozvoje cestovního ruchu příslušná opatření na podporu, rozšíření, zlepšení a koordinaci plánování ve všech oblastech zahraničního cestovního styku, a to se zvláštním zřetelem na vytváření společných produktů cestovního ruchu a ochrany životního prostředí. V tomto smyslu budou smluvní strany podporovat rovněž smlouvy o kooperaci mezi přepravními společnostmi a cestovními kancelářemi obou států.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany budou v zájmu dalšího rozvoje vzájemného cestovního ruchu, v rámci svých možností, posilovat spolupráci v oblasti územního plánování a ochrany životního prostředí a přírody se zaměřením na cestovní ruch a budou k tomu účelu uvažovat mimo jiné o zřízení přírodních parků a jiných ochranných oblastí v pohraniční oblasti.

ČLÁNEK 6

V zájmu ekonomického rozvoje příhraničních regionů a v zájmu zabránění jejich opouštění budou smluvní strany spolupracovat v oblasti cestovního ruchu, přičemž by měly být s ohledem na meze kapacity, které slouží k ochraně krajiny, příslušným způsobem využívány, resp. zlepšovány a rozšiřovány relevantní stávající zdroje v daných oblastech. U všech opatření je však třeba dbát na ochranu a zachování charakteristických forem osídlení a vzhledů daných lokalit.

ČLÁNEK 7

Smluvní strany budou v regionech podél společných hranic identifikovat oblasti, které mají být podporovány programy pro rozvoj cestovního ruchu. Rakouská strana je ochotna podporovat v tomto rámci turisticky relevantní projekty a programy na podporu kvalifikace a ke zlepšení infrastruktury také na území České republiky.

ČLÁNEK 8

Smluvní strany budou nadále podporovat a rozvíjet propagaci cestovního ruchu, výměnu a prodej turistických informací a publikací i regionální iniciativy ke společné propagaci cestovního ruchu.

ČLÁNEK 9

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet vzájemné návštěvy novinářů rozhlasových a televizních institucí a tisku, odborníků v oblasti cestovního ruchu za účelem informování veřejnosti o turistických atraktivitách navštíveného smluvního státu.

ČLÁNEK 10

Smluvní strany se budou vzájemně podporovat při výměně odborníků a informací v oblasti cestovního ruchu a územního plánování se zaměřením na cestovní ruch. Budou podle svých možností podporovat investiční aktivity pro oblast cestovního ruchu, jako i činnost na tom zainteresovaných společností. Smluvní strany budou za tímto účelem informovat společnosti, které přicházejí v úvahu.

ČLÁNEK 11

Smluvní strany přijmou v rámci svých možností příslušná opatření k dosažení zlepšení specifického vzdělání pro cestovní ruch v oblasti hotelových služeb, gastronomie a cestovních kanceláří, zejména formou výměny studijních materiálů a podpory studijních pobytů žáků a učitelů ze školicích zařízení poskytujících uvedené vzdělání.

ČLÁNEK 12

Platby, které se uskuteční v souvislosti s turistickým stykem, budou probíhat v souladu s devizovými předpisy, platnými v každém z obou států, ve volně směnitelné měně.

ČLÁNEK 13

Smluvní strany vytvoří Smíšenou komisi, jejímž úkolem bude sledovat provádění této dohody a navrhovat k tomu příslušná vhodná opatření, uskutečňovat výměnu zkušeností v oblasti cestovního ruchu a sledovat dodržování zásad regulérní hospodářské soutěže. Tato komise se bude dle předcházející vzájemné dohody scházet zpravidla jednou za rok střídavě v České republice a v Rakouské republice.

ČLÁNEK 14

Stávající vnitrostátní zákony nebo ostatní aplikovatelné právní předpisy zůstanou touto dohodou nedotčeny.

ČLÁNEK 15

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího poté, kdy si smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně sdělily, že byly splněny potřebné vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost.

ČLÁNEK 16

Tato dohoda zůstává v platnosti tak dlouho, dokud nebude jednou z obou smluvních stran písemně diplomatickou cestou vypovězena. Účinky výpovědi nastávají šest měsíců po jejím doručení.

Dáno v Salzburgu dne 19. srpna 2003 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a jazyce německém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Pavel Němec v. r.
Za spolkovou vládu Rakouské republiky
Dr. Martin Bartenstein v. r.

E-shop

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1171 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Dále obsahuje aktuální texty zákonů: o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti, o transparentnosti akciových ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.