Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 92/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 43, ze dne 11. 8. 2004

92

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 2003 byla v Salzburgu podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 1. května 2004.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNĺHO RUCHU
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
SPOLKOVOU VLÁDOU RAKOUSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a spolková vláda Rakouské republiky (dále pouze "smluvní strany")

-   vedeny společným přáním rozšířit a prohloubit současné přátelské vztahy,
-   s vědomím velkého významu cestovního ruchu nikoli pouze pro ekonomiku obou států, nýbrž také pro lepší porozumění obou národů,
-   přesvědčeny o úloze, kterou může vývoj cestovního ruchu hrát při dalším upevňování vztahů mezi oběma státy,
-   naplněny přáním podporovat v oblasti cestovního ruchu úzkou a trvalou spolupráci k oboustrannému prospěchu uzavřely

v duchu doporučení konference Organizace spojených národů o cestovním ruchu a mezinárodních cestách konané v Římě v roce 1963 a vědomy si významu možností cestovního ruchu pro trvalý rozvoj,

následující dohodu:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou v rámci svých možností věnovat zvláštní pozornost rozvoji a rozšiřování svých vzájemných vztahů v oblasti cestovního ruchu a budou usilovat o jeho podporu. K tomu účelu budou podporovat koordinovanou spolupráci mezi institucemi, organizacemi a podnikatelskými subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu České republiky a Rakouské republiky na celostátní i regionální úrovni.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou formou potřebných opatření rozvíjet a podporovat skupinové i individuální cesty turistů z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 3

Smluvní strany se budou dále snažit o to, aby byly odstraněny překážky, které brání vzájemnému cestovnímu styku občanů států smluvních stran.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany přijmou v rámci svých možností v zájmu rozvoje cestovního ruchu příslušná opatření na podporu, rozšíření, zlepšení a koordinaci plánování ve všech oblastech zahraničního cestovního styku, a to se zvláštním zřetelem na vytváření společných produktů cestovního ruchu a ochrany životního prostředí. V tomto smyslu budou smluvní strany podporovat rovněž smlouvy o kooperaci mezi přepravními společnostmi a cestovními kancelářemi obou států.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany budou v zájmu dalšího rozvoje vzájemného cestovního ruchu, v rámci svých možností, posilovat spolupráci v oblasti územního plánování a ochrany životního prostředí a přírody se zaměřením na cestovní ruch a budou k tomu účelu uvažovat mimo jiné o zřízení přírodních parků a jiných ochranných oblastí v pohraniční oblasti.

ČLÁNEK 6

V zájmu ekonomického rozvoje příhraničních regionů a v zájmu zabránění jejich opouštění budou smluvní strany spolupracovat v oblasti cestovního ruchu, přičemž by měly být s ohledem na meze kapacity, které slouží k ochraně krajiny, příslušným způsobem využívány, resp. zlepšovány a rozšiřovány relevantní stávající zdroje v daných oblastech. U všech opatření je však třeba dbát na ochranu a zachování charakteristických forem osídlení a vzhledů daných lokalit.

ČLÁNEK 7

Smluvní strany budou v regionech podél společných hranic identifikovat oblasti, které mají být podporovány programy pro rozvoj cestovního ruchu. Rakouská strana je ochotna podporovat v tomto rámci turisticky relevantní projekty a programy na podporu kvalifikace a ke zlepšení infrastruktury také na území České republiky.

ČLÁNEK 8

Smluvní strany budou nadále podporovat a rozvíjet propagaci cestovního ruchu, výměnu a prodej turistických informací a publikací i regionální iniciativy ke společné propagaci cestovního ruchu.

ČLÁNEK 9

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet vzájemné návštěvy novinářů rozhlasových a televizních institucí a tisku, odborníků v oblasti cestovního ruchu za účelem informování veřejnosti o turistických atraktivitách navštíveného smluvního státu.

ČLÁNEK 10

Smluvní strany se budou vzájemně podporovat při výměně odborníků a informací v oblasti cestovního ruchu a územního plánování se zaměřením na cestovní ruch. Budou podle svých možností podporovat investiční aktivity pro oblast cestovního ruchu, jako i činnost na tom zainteresovaných společností. Smluvní strany budou za tímto účelem informovat společnosti, které přicházejí v úvahu.

ČLÁNEK 11

Smluvní strany přijmou v rámci svých možností příslušná opatření k dosažení zlepšení specifického vzdělání pro cestovní ruch v oblasti hotelových služeb, gastronomie a cestovních kanceláří, zejména formou výměny studijních materiálů a podpory studijních pobytů žáků a učitelů ze školicích zařízení poskytujících uvedené vzdělání.

ČLÁNEK 12

Platby, které se uskuteční v souvislosti s turistickým stykem, budou probíhat v souladu s devizovými předpisy, platnými v každém z obou států, ve volně směnitelné měně.

ČLÁNEK 13

Smluvní strany vytvoří Smíšenou komisi, jejímž úkolem bude sledovat provádění této dohody a navrhovat k tomu příslušná vhodná opatření, uskutečňovat výměnu zkušeností v oblasti cestovního ruchu a sledovat dodržování zásad regulérní hospodářské soutěže. Tato komise se bude dle předcházející vzájemné dohody scházet zpravidla jednou za rok střídavě v České republice a v Rakouské republice.

ČLÁNEK 14

Stávající vnitrostátní zákony nebo ostatní aplikovatelné právní předpisy zůstanou touto dohodou nedotčeny.

ČLÁNEK 15

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího poté, kdy si smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně sdělily, že byly splněny potřebné vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost.

ČLÁNEK 16

Tato dohoda zůstává v platnosti tak dlouho, dokud nebude jednou z obou smluvních stran písemně diplomatickou cestou vypovězena. Účinky výpovědi nastávají šest měsíců po jejím doručení.

Dáno v Salzburgu dne 19. srpna 2003 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a jazyce německém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Pavel Němec v. r.
Za spolkovou vládu Rakouské republiky
Dr. Martin Bartenstein v. r.

E-shop

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek VI  (§ 2521 až 3081)

Občanský zákoník, komentář, svazek VI (§ 2521 až 3081)

Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V současné době jde o jediný dostupný komentář k této části relativních majetkových práv podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu. Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.