Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 137/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 57, ze dne 5. 12. 2002

137

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 24. - 26. července 2000 byla v Bristolu přijata Změna Dohody o ochraně netopýrů v Evropě.*)

Listina o přijetí Změny Dohody byla uložena u vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, depozitáře Dohody, dne 21. června 2002.

Změna Dohody vstoupila v platnost na základě ustanovení článku VII odst. 4 Dohody dne 13. srpna 2001. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle téhož ustanovení dne 22. července 2002.

Anglické znění Změny Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

*) Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě ze dne 4. prosince 1991 byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb.

PŘEKLAD

Změna Dohody
o ochraně netopýrů v Evropě
(Přijatá na 3. zasedání stran Dohody, ve znění pozdějších předpisů, které se
uskutečnilo v Bristolu, 24. - 26. července 2000)
Usnesení 3.7
Změna dohody

Zasedání stran Dohody o ochraně netopýrů v Evropě (dále jen "dohoda"),

Uznávajíce potřebu opatření na ochranu všech populací druhů Chiroptera v Evropě a v neevropských areálových státech;

Vedeno společnou vůlí dále posílit dohodu a její rozsah;

se dohodlo:

1. Změnit název dohody na:
"Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů";

2. Doplnit poslední odstavec preambule slovy:
"a v neevropských areálových státech";

3. Nahradit článek I písm. (b) tímto textem:
" (b) termínem "netopýři" se rozumějí populace druhů Chiroptera   (letouni) uvedené v příloze 1 této dohody, které se vyskytují v Evropě a v neevropských areálových státech;

4. Do článku II vložit nový odstavec 5, který zní:
"5. Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást. Jakýkoliv odkaz na dohodu je současně odkazem na její přílohy.".

5. Nahradit článek VII odst. 4 tímto textem:
"4. Změny dohody jiné než změny jejích příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro strany, které je přijaly, šedesátým dnem po uložení páté listiny o přijetí změny u depozitáře. Poté vstupuje změna v platnost pro stranu třicátým dnem po uložení její listiny o přijetí změny u depozitáře.".

6. Do článku VII vložit nové odstavce 5 až 7, které znějí:
"5. Jakékoliv další přílohy a změny příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro všechny strany šedesátým dnem po přijetí zasedáním stran, s výjimkou stran, které vyjádřily výhradu v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.

6. Během lhůty 60 dnů stanovené v odstavci 5 tohoto článku může jakákoliv strana formou písemného oznámení depozitáři vznést výhradu vůči dodatečné příloze nebo změně přílohy. Tato výhrada může být kdykoliv stažena písemným oznámením depozitáři a poté vstoupí dodatečná příloha nebo změna v platnost pro dotčenou stranu šedesátým dnem po stažení výhrady.

7. Jakýkoliv stát, který se stane stranou dohody po vstupu změny v platnost, pokud nevyjádří jiný záměr, se:

(a) považuje za stranu dohody ve znění přijaté změny; a
(b) považuje za stranu dohody v nezměněném znění ve vztahu ke kterékoliv straně, která není změnou vázána.".

7. Přidat k dohodě následující přílohu 1:

PŘĺLOHA 1

Druhy řádu Chiroptera (letouni), které se vyskytují v Evropě a na něž se vztahuje tato dohoda

čel. Pteropodidae - kaloňovití
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810) - kaloň egyptský

čel. Emballonuridae - embalonurovití
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830) - netopýr lysobřichý

čel. Rhinolophidae - vrápencovití
Rhinolophus blasii Peters, 1866 - vrápenec Blasiův
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 - vrápenec jižní
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - vrápenec velký
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - vrápenec malý
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 - vrápenec Mehelyův

čel. Vespertilionidae - netopýrovití
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - netopýr černý
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830) - netopýr skalní
Eptesicus bottae (Peters, 1869) - netopýr Ogněvův
Eptesicus nilssonii (Keyserling &>; Blasius, 1839) - netopýr severní
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - netopýr večerní
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) - netopýr velkouchý
Myotis blythii (Tomes, 1857) - netopýr východní
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) - netopýr Brandtův
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) - netopýr dlouhonohý
Myotis dasycneme (Boie, 1825) - netopýr pobřežní
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) - netopýr vodní
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) - netopýr brvitý
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - netopýr velký
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) - netopýr vousatý
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) - netopýr řasnatý
Myotis schaubi Kormos, 1934 - netopýr Schaubův
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) - netopýr obrovský
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - netopýr stromový
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - netopýr rezavý
Otonycteris hemprichii Peters, 1859 - netopýr pustinný
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - netopýr jižní
Pipistrellus nathusii (Keyserling &>; Blasius, 1839) - netopýr parkový
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - netopýr hvízdavý
Pipistrellus pygmaeus1) (Leach, 1825) - netopýr nejmenší
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) - netopýr Saviův
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - netopýr ušatý
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) - netopýr dlouhouchý
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 - netopýr pestrý
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) - létavec stěhovavý

čel. Molossidae - tadaridovití
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) - tadarida evropská


1)  Nomenklatura dosud nebyla potvrzena Mezinárodní komisí pro zoologickou nomenklaturu (ICZN).

E-shop

Smlouvy přípravného druhu

Smlouvy přípravného druhu

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, JAKUB Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o Finanční správě České republiky, komentář

Zákon o Finanční správě České republiky, komentář

Lenka Krupičková, Ondřej Trubač - Wolters Kluwer, a. s.

V posledních několika letech došlo k významným změnám ve fungování finanční správy v České republice. Tyto změny byly završeny přijetím zákona o Finanční správě České republiky, který je účinný od 1. ledna 2013. Tento komentář je komplexním průvodcem novou strukturou finanční správy. ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.