Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 52/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 20, ze dne 15. 6. 2001

52

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. ledna 2001 bylo v Bonnu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o propojení spojovacích systémů ozbrojených sil České republiky a Spolkové republiky Německo.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně. Nedílnou součástí Ujednání je Příloha A - Odpovědné orgány; Příloha B - Propojení; Příloha C - Technická ustanovení; Příloha D - Náklady; Příloha E - Kontaktní orgány. Do textu příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

UJEDNÁNĺ
mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o propojení spojovacích systémů ozbrojených sil České republiky a Spolkové republiky Německo Ministerstvo obrany České republiky a Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo (dále jen "smluvní strany"),

s ohledem na Dohodu mezi stranami Severoatlantické smlouvy o právním postavení jejich jednotek (Statut vojsk NATO), podepsanou dne 19. června 1951 v Londýně,

v souladu s ustanovením článku 3 odst. 2 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve vojenské oblasti ze dne 24. května 1993,

s cílem upravit základy spolupráce při propojení a účinném využívání spojovacích systémů ozbrojených sil obou států,

se dohodly takto:

Článek 1
Všeobecná ustanovení

(1) Toto Ujednání stanoví všeobecné zásady propojení spojovacích systémů ozbrojených sil obou států. Obsahuje technická, správní a provozní ustanovení pro zřízení a využívání spojení.

(2) Toto Ujednání se doplňuje níže uvedenými přílohami, které jsou nedílnou součástí tohoto Ujednání:

a)   Odpovědné orgány (Příloha A),
b)   Propojení (Příloha B),
c)   Technická ustanovení (Příloha C),
d)   Náklady (Příloha D),
e)   Kontaktní orgány (Příloha E).

Článek 2
Řízení

Řídící orgány uvedené pod bodem 1 Přílohy A jsou odpovědné za plánování opatření, koordinaci a realizaci propojení spojovacích systémů ozbrojených sil obou států i za provoz spojení.

Článek 3
Realizace

Orgány uvedené pod bodem 2 Přílohy A jsou příslušné k realizaci technických a správních opatření v rámci propojení spojovacích systémů ozbrojených sil obou států.

Článek 4
Bezpečnost

(1) Informace o propojení spojovacích systémů ozbrojených sil obou států (informace o hardwaru, softwaru, druhu spojení, dokumentaci, opravách, údržbě a provozu) budou klasifikovány podle příslušných vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

(2) Tímto spojením budou přenášeny zásadně pouze neutajované informace. Utajované informace (VYHRAZENÉ, popřípadě NATO-RESTRICTED a vyššího stupně) musí být při přenosu šifrovány a smějí být přenášeny pouze při dodržení bezpečnostních předpisů týkajících se informačních technologií smluvních stran a NATO.

Článek 5
Ručení

Řešení škod se bude uskutečňovat podle ustanovení článku VIII Statutu vojsk NATO.

Článek 6
Věcná plnění a služby

Věcná plnění a služby, které budou poskytnuty v souvislosti s propojením spojovacích systémů ozbrojených sil obou států, budou poskytovány podle zákonů, nařízení a služebních předpisů státu té smluvní strany, která bude tyto služby poskytovat, a mohou být využívány pouze ve smyslu tohoto Ujednání.

Článek 7
Náklady

Podrobnosti týkající se rozdělení nákladů v souvislosti s propojením spojovacích systémů ozbrojených sil obou států jsou obsaženy v Příloze D.

Článek 8
Koordinace spolupráce

(1) Za účelem koordinace spolupráce v rámci tohoto Ujednání se nejméně jednou ročně uskuteční jednání zástupců smluvních stran. Při uspořádání těchto jednání se budou smluvní strany střídat.

(2) Rozhodnutí smluvních stran o zabezpečování provozu propojených spojovacích systémů ozbrojených sil obou států budou zaznamenávána v protokolech z jednání.

Článek 9
Používání třetími stranami

(1) Smluvní strany se dohodly, že nabídnou propojené spojovací systémy ozbrojených sil obou států k používání NATO, jakož i ozbrojeným silám ostatních členských států NATO. Vyžadování přenosových kapacit se bude uskutečňovat v režimu "Allied Long Lines Agency/National Long Lines Agency" (ALLA/NALLA).

(2) Smluvní strany po vzájemné dohodě stanoví finanční podmínky používání propojených spojovacích systémů ozbrojených sil obou států podle odstavce 1.

Článek 10
Předávání informací

Informace o spolupráci v rámci tohoto Ujednání mohou být předány třetím stranám jen se souhlasem obou smluvních stran.

Článek 11
Spory

Spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Ujednání se budou řešit jednáním smluvních stran a nebudou předávány třetím stranám.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

(1) Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Smluvní strany mohou toto Ujednání po vzájemné dohodě kdykoliv písemně doplnit nebo změnit. Změny Příloh A, B, C a E mohou provádět orgány uvedené pod body 1 a 2 Přílohy A.

(3) Smluvní strany mohou toto Ujednání kdykoliv písemně vypovědět. Účinky výpovědi nastanou uplynutím 90 dnů od jejího doručení druhé smluvní straně.

Dáno v Bonnu dne 9. ledna 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

Za Ministerstvo obrany
České republiky
brig. gen. Ing. Vlastimil Picek  
náčelník sekce velení a řízení Generálního 
štábu - náčelník spojovacího vojska
Za Spolkové ministerstvo obrany
Spolkové republiky Německo
brig. gen. Wolfgang Mössinger  
zástupce náčelníka štábu
ozbrojených sil

E-shop

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2016, 5. vydání

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2016, 5. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Bez ohledu na ekonomickou situaci a dopady přetrvávající krize na naše životy využívá stále velké množství organizací a firem jako stabilizační nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů. Situace v oblasti FKSP po rekodifikaci soukromého práva V ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - C. H. Beck

Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy, jako je umělecké nebo ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.