Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 5/2005

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR, č. 5/2005

Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů ČR. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a to z nejdůležitějších a nejzajímavějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, případně vrchních soudů. Časopis cíleným výběrem soudních rozhodnutí, která pro svoji přesvědčivost a zevšeobecňující potenciál mají předpoklady být respektovány obecnými soudy, přispívá ke sjednocování a stabilitě soudní praxe. Kvalifikovaně vybíraná a pro potřeby právnické veřejnosti upravená judikatura je cenným zdrojem informací.
Periodicita: měsíčník, formát: B5, obvyklý rozsah: 84 str.


vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Roční předplatné: 5 115 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2005

 

Občanské právo

Hmotné

 • Odpovědnost za škodu. Odpovědnost starosty obce za škodu způsobenou obci
 • Příslušenství pohledávky. Úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení v občanskoprávních vztazích
 • Podílové spoluvlastnictví. Obec jako podílový spoluvlastník. Hospodaření se společnou věcí. Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí. Nájem nebytových prostor ve společné věci. Povinnost obce zveřejnit záměr o pronájmu nemovitosti

Procesní

 • Usnesení o výzvě k vyjádření. Rozsudek pro uznání. Opožděné vyjádření žalovaného. Soudní smír. Uzavření a schválení soudního smíru v průběhu odvolacího řízení
 • Dovolání. Přípustnost dovolání. Náklady exekuce
 • Dovolání. Přípustnost dovolání. Předběžné opatření
 • Dovolání. Přípustnost dovolání. Usnesení o odmítnutí odvolání pro vady
 • Povinné zastoupení právnické osoby v dovolacím řízení. Dohoda o provedení práce
 • Dovolání. K přípustnosti dovolání dle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Zásadní právní význam rozhodnutí soudu. Dovolací důvod dle § 241a odst. 3 o. s. ř. Pominutí rozhodnutých skutečností

Pracovní právo

 • Plnění běžných úkolů právnické osoby vyplývajících z předmětu její činnosti. Skončení pracovního poměru. Výpověď z pracovního poměru. Nabídka jiné vhodné práce. Nabídka dohody o změněn sjednaných pracovních podmínek
 • Skončení pracovního poměru. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Mzda. Výplata mzdy. Poukázání mzdy na účet zaměstnance u banky

Obchodní právo

 • Akciová společnost. Svolání valné hromady
 • Postoupení pohledávky. Započtení. Doba plnění určená ve prospěch dlužníka. Změna splatnosti závazku

Konkursní právo

 • Konkurs. Zrušení konkursu. Neexistence předpokladů pro konkurs. Návrh na prohlášení konkursu. Důvody zmatečnosti. Ke zmatečnosti podle § 229 odst. 1 písm. d) o. s. ř. Jednání za právnickou osobu v občanském soudním řízení. Jednání za společnost s ručením omezeným v občanském soudním řízení. Jednatelé

Exekuční právo

 • Prokázání přechodu práva při nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)
 • Výkon rohodnutí (exekuce). Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekutorský koncipient
 • K vykonatelnosti správních rohodnutí. Lhůta k výkonu práva podléhajícího promlčení podle hmotného práva. Právo na úhradu za poskytnuté telekomunikační služby
 • Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Poddlužnická žaloba

Přehled uveřejněných judikátů dle právních předpisů

Věcný rejstřík

 

Přehled vydaných čísel časopisu:

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace obsahuje insolvenční zákon po další novele (dětští dlužníci) a zákon o insolvenčních správcích. Nově je zařazeno nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Dále je v publikaci exekuční řád včetně všech vyhlášek a zákon o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Soudní dohled

Soudní dohled

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným výkladem stěžejních témat dohledu: průtahy v řízení a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.