Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.

Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti každého výstavbového projektu.

Kapitoly jsou zaměřeny na samotný výstavbový projekt, unifikaci závazkových vztahů i zahraniční podnikání. Pozornost je dále věnována nebezpečím a rizikům, metodám dodávky, ceně i změnám díla a v neposlední řadě řízení času. Poslední kapitoly se pak věnují claimům, claimovému managamentu a s tím souvisejícím řešení sporů. Není opomenuta ani silná provázanost se smluvními podmínkami FIDIC.

Knihu využijí odborníci i neodborníci v právnické, technické i ekonomické oblasti. Zároveň může být použita i jako učební pomůcka pro studenty.

autor: Lukáš Klee vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 120 stran
ISBN: 978-80-7552-818-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Poděkování IX
Seznam zkratek X
O autorovi XII
Úvod XIII
KAPITOLA 1: VÝSTAVBOVÝ PROJEKT   1
1.1  Unikátnost stavebnictví - str. 1
1.2  Individuálnost výstavbového projektu jako procesu - str. 1
1.3  Úlohy a vztahy - str.2
1.3.1  Stavební podnikatelé - str. 2
1.3.2  Projektanti - str. 3
1.3.3  Regulátoři - str. 3
1.3.4  Zákazníci - str. 4
1.3.5  Uživatelé - str. 4
1.4  Správa zakázky - str. 4
1.5  Správce stavby - str. 6
1.5.1  Pravomoci správce stavby - str. 7
1.6  Spolupráce a konflikty - str. 10
1.7  Překrývání fází výstavbového projektu - str. 11
1.8  Přípustnost změn a potřeba jejich řešení - str. 11
1.9  Typické smlouvy - str. 12
KAPITOLA 2: UNIFIKACE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ - str. 13
2.1  Unifikace - str. 13
2.2  Unifikace na úrovni zákona, zásad a vzorových dokumentů - str. 13
2.2.1  Unifikace na úrovni zákona - str. 13
2.2.2  Unifikace na úrovni zásad - str. 14
2.2.3  Unifikace na úrovni vzorových dokumentů - str. 15
2.3  VOB - str. 15
2.3.1  Obsah VOB/B - str. 18
2.3.2  Omezení VOB - str. 20
2.3.3 Neplatná ujednání v německé judikatuře - str. 22
2.4  Český standard smlouvy pro projektování a Český standard smlouvy pro výstavbu pozemních staveb - str. 24
2.5  Stavební sdružení (společnost) - str. 24
2.5.1  Sdružení bez solidární odpovědnosti a bez právní subjektivity - str. 26
2.5.2  Konsorcium  - str. 26
2.5.3  Sdružení se solidární odpovědností a s právní subjektivitou (ARGE) - str. 27
KAPITOLA 3: NEBEZPEČÍ A RIZIKA - str. 28
3.1  Nebezpečí a rizika - str. 28
3.2  Identifikace nebezpečí - str. 28
3.3  Analýza rizik - str. 29
3.4  Opatření proti riziku - str. 29
3.5  Alokace rizik ve smlouvě - str. 30
KAPITOLA 4: ZAHRANIČNÍ PODNIKÁNÍ - str. 32
4.1  Zahraniční podnikání ve stavebnictví - str. 32
4.2  Manažerské analýzy při zahraničním podnikání - str. 33
4.3  Typická nebezpečí a jejich zdroje při vstupu na nový trh - str. 34
4.4  Podnikání prostřednictvím pobočky nebo dceřiné společnosti - str. 35
KAPITOLA 5: METODY DODÁVKY - str.  37
5.1  Základní metody dodávky - str. 37
5.2  Design-Bid-Build (DBB) - str. 38
5.3  Design-Build (DB) - str. 39
5.4  Construction Management (CM) - str. 41
5.4.1  CM at-Risk - str. 42
5.4.2  Multiple-Prime Contracts - str. 43
5.5  Rozšířené metody dodávky - str. 43
5.5.1 PPP - str. 44
5.6  Partnering - str. 44
5.7  BIM (Building Information Modeling) - str. 45
KAPITOLA 6: FIDIC - str. 47
6.1  Úvod - str.  47
6.2  FIDIC - str. 47
6.2.1 Česká účast ve FIDIC - str. 49
6.3  Rozlišení smluvních podmínek FIDIC - str. 49
6.4  Alokace rizik u smluvních podmínek FIDIC - str. 51
6.4.1   Alokace rizik podle CONS (Red Book) - str. 52
6.4.1.1  Rizika objednatele podle CONS (Red Book) - str. 52
6.4.1.2  Rizika zhotovitele podle CONS (Red Book) - str. 54
6.4.2  Alokace rizik podle P&DB (Yellow Book) - str. 55
6.4.3  Alokace rizik podle EPC (Silver Book) - str. 56
KAPITOLA 7: CENA DÍLA - str. 57
7.1  Určení ceny díla - str. 57
7.2  Ekonomické vlivy na cenu díla / cena pevná a pohyblivá - str. 59
7.3  Způsob určení ceny díla / měřená zakázka, cena paušální a nákladová - str. 59
7.3.1  Měřená zakázka - str. 61
KAPITOLA 8: ŘÍZENÍ ČASU - str. 63
8.1  Řízení času - str. 63
8.2  Harmonogram prací - str. 65
8.3  Ustanovení o prodloužení doby pro dokončení a time at large - str. 68
KAPITOLA 9: ZMĚNY DÍLA - str. 72
9.1  Smluvní ustanovení o změnách - str. 72
9.1.1  Funkční nastavení změnových mechanismů  - str. 72
9.1.2  Způsob a postup při provedení změn - str. 73
9.2  Variace podle FIDIC - str. 73
9.2.1  Variace na pokyn  - str. 73
9.2.2  Variace na návrh - str. 76
9.2.3  Zlepšení  - str. 76
KAPITOLA 10: CLAIMY  - str.  77
10.1  Claim - str. 77
10.2  Claimy zhotovitele podle FIDIC - str. 79
10.3  Claimy objednatele podle FIDIC - str. 80
10.4  Ustanovení se sankčními lhůtami při pozdním oznámení claimu - str. 80
KAPITOLA 11: CLAIM MANAGEMENT - str. 84
11.1  Claim management - str. 84
11.1.1  Claim management zhotovitele podle FIDIC - str. 85
11.1.2  Claim management objednatele podle FIDIC - str. 85
11.2 Interkulturní aspekty - str. 85
11.3 Metody vyčíslování nároků - str. 87
KAPITOLA 12: ŘEŠENÍ SPORŮ - str.  88
12.1 Spory ve stavebnictví - str. 88
12.2 Rady pro řešení sporů - str. 89
12.2.1 Předcházení sporů (dispute avoidance) - str. 91
12.2.2  Rady pro řešení sporů (dispute boards): výhody a nevýhody - str.  91
12.2.3  Rada pro rozhodování sporů / Dispute Adjudication Board (DAB) - str. 92
12.2.4  Rada pro posouzení sporů / Dispute Review Board (DRB) - str. 93
12.3  Smluvní adjudikace: Užití DAB ve vzorech FIDIC - str.  94
Literatura - str. 98
Rejstřík - str. 104

Další nabídka k tématu

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Kromě úplného znění stavebního zákona po rozsáhlé novelizaci k 1. 1. 2018 obsahuje publikace také kompletní soubor všech vyhlášek a to včetně vyhlášky č. 503/2006 Sb; tato vyhláška měla být původně změněna již k lednu 2018, ale změny byly nakonec publikovány až v dubnu 2018. Najdete ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.