Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smlouvy přípravného druhu

Smlouvy přípravného druhu

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků.

Konkrétně se příručka věnuje smlouvě o smlouvě budoucí, smlouvě o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvě rezervační, smlouvám rámcovým, smlouvě o spolupráci, smlouvě opční a smlouvě přípravné (punktaci). Výklad kolektivu autorů, kteří ve většině působí jako vysokoškolští pedagogové i právní praktici, postihuje jak potřebný teoretický základ, tak zejména důležité praktické aspekty dané oblasti.

autor: Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, JAKUB Maur, Rostislav Kolář vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 3. 2018, 236 stran
ISBN: 978-80-7552-969-5

Cena: 315 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Autorství jednotlivých částí - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod . XV
ČÁST PRVNÍ SMLOUVY PŘÍPRAVNÉHO DRUHU OBECNĚ - str. 1
I. Východiska smluv přípravného druhu jako svébytné skupiny smluv - str. 2
II. Reflexe smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 2
III. Základní charakteristika smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 3
IV. Vymezení smluv přípravného druhu - str. 4
V. Rysy smluv přípravného druhu - str. 6
VI. Smysl, funkce a účel smluv přípravného druhu - str. 10
VII. Dělení smluv přípravného druhu - str. 10
ČÁST DRUHÁ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ - str. 13
I. Pojem, funkce a úprava - str. 14
1. Pojem - str. 14
2. Funkce - str. 15
3. Úprava - str. 16
II. Základní prvky smlouvy - str. 18
1. Subjekty a strany - str. 18
2. Předmět - str. 25
3. Obsah - str. 26
III. Forma smlouvy - str. 30
IV. Realizace smlouvy - str. 33
1. Přehled - str. 33
2. Výzva k uzavření budoucí smlouvy - str. 35
3. Odpověď na výzvu k uzavření budoucí smlouvy - str. 39
4. Jednání o budoucí smlouvě a řešení sporů - str. 42
5. Uzavření budoucí smlouvy - str. 47
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 49
1. Přehled - str. 49
2. Zánik práva na uzavření budoucí smlouvy  - str. 49
3. Promlčení práva na určení obsahu budoucí smlouvy - str. 53
ČÁST TŘETÍ SMLOUVA O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY - str. 57
I. Pojem, funkce a úprava - str. 58
1. Pojem - str. 58
2. Funkce - str. 59
3. Úprava - str. 61
II. Základní prvky smlouvy - str. 63
1. Subjekty a strany - str. 63
2. Předmět - str. 65
3. Obsah - str. 66
III. Forma smlouvy - str. 68
IV. Realizace smlouvy - str. 70
1. Přehled - str. 70
2. Uzavření předmětné smlouvy s třetí osobou - str. 72
3. Výzva k uplatnění přednostního práva - str. 73
4. Odpověď na výzvu k uplatnění přednostního práva - str. 74
5. Uzavření předmětné smlouvy s oprávněnou osobou - str. 75
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 75
ČÁST ČTVRTÁ SMLOUVA REZERVAČNÍ - str. 77
I. Pojem, funkce a úprava - str. 78
1. Pojem - str. 78
2. Funkce - str. 80
3. Úprava - str. 81
II. Základní prvky smlouvy - str. 82
1. Subjekty a strany - str. 82
2. Předmět - str. 84
3. Obsah - str. 85
III. Forma smlouvy - str. 87
IV. Realizace smlouvy - str. 87
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 89
ČÁST PÁTÁ SMLOUVY RÁMCOVÉ - str. 93
I. Pojem, funkce, úprava - str. 94
1. Pojem - str. 94
2. Funkce - str. 97
3. Úprava - str. 99
II. Základní prvky smlouvy - str. 102
1. Subjekty a strany - str. 102
2. Předmět - str. 104
3. Obsah - str. 106
III. Forma smlouvy - str. 109
IV. Realizace smlouvy - str. 112
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 115
ČÁST ŠESTÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI - str. 119
I. Pojem, funkce a úprava - str. 120
1. Pojem - str. 120
2. Funkce - str. 121
3. Úprava - str. 121
II. Základní prvky smlouvy - str. 121
1. Subjekty a strany - str. 121
2. Předmět - str. 122
3. Obsah - str. 123
III. Forma smlouvy - str. 126
IV. Úplatná a neúplatná smlouva - str. 127
V. Realizace smlouvy - str. 127
VI. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 128
ČÁST SEDMÁ SMLOUVA OPČNÍ - str. 133
I. Pojem, funkce a úprava - str. 134
1. Pojem - str. 134
2. Funkce - str. 135
3. Úprava - str. 138
II. Základní prvky smlouvy - str. 140
1. Subjekty a strany - str. 140
2. Předmět - str. 141
3. Obsah - str. 143
III. Forma smlouvy - str. 144
IV. Realizace smlouvy - str. 144
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 145
ČÁST OSMÁ SMLOUVA PŘÍPRAVNÁ (PUNKTACE). 147
I. Pojem, funkce a úprava - str. 148
1. Pojem - str. 148
2. Funkce - str. 150
3. Úprava - str. 150
II. Základní prvky smlouvy - str. 153
III. Forma smlouvy - str. 153
IV. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 154
Příloha A
Vzory smluv - str. 155
Příloha B
Vybraná ustanovení občanského zákoníku s důvodovou zprávou
a vysvětlivkami - str. 176
Příloha C
Vybraná judikatura - str. 186
Summary - str. 210
Seznam literatury - str. 211
Věcný rejstřík - str. 216

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Lucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 595 KčKOUPIT

Dědické právo - Praktická příručka

Dědické právo - Praktická příručka

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.