Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smlouvy přípravného druhu

Smlouvy přípravného druhu

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků.

Konkrétně se příručka věnuje smlouvě o smlouvě budoucí, smlouvě o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvě rezervační, smlouvám rámcovým, smlouvě o spolupráci, smlouvě opční a smlouvě přípravné (punktaci). Výklad kolektivu autorů, kteří ve většině působí jako vysokoškolští pedagogové i právní praktici, postihuje jak potřebný teoretický základ, tak zejména důležité praktické aspekty dané oblasti.

autor: Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, JAKUB Maur, Rostislav Kolář vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 3. 2018, 236 stran
ISBN: 978-80-7552-969-5

Cena: 315 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Autorství jednotlivých částí - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod . XV
ČÁST PRVNÍ SMLOUVY PŘÍPRAVNÉHO DRUHU OBECNĚ - str. 1
I. Východiska smluv přípravného druhu jako svébytné skupiny smluv - str. 2
II. Reflexe smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 2
III. Základní charakteristika smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 3
IV. Vymezení smluv přípravného druhu - str. 4
V. Rysy smluv přípravného druhu - str. 6
VI. Smysl, funkce a účel smluv přípravného druhu - str. 10
VII. Dělení smluv přípravného druhu - str. 10
ČÁST DRUHÁ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ - str. 13
I. Pojem, funkce a úprava - str. 14
1. Pojem - str. 14
2. Funkce - str. 15
3. Úprava - str. 16
II. Základní prvky smlouvy - str. 18
1. Subjekty a strany - str. 18
2. Předmět - str. 25
3. Obsah - str. 26
III. Forma smlouvy - str. 30
IV. Realizace smlouvy - str. 33
1. Přehled - str. 33
2. Výzva k uzavření budoucí smlouvy - str. 35
3. Odpověď na výzvu k uzavření budoucí smlouvy - str. 39
4. Jednání o budoucí smlouvě a řešení sporů - str. 42
5. Uzavření budoucí smlouvy - str. 47
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 49
1. Přehled - str. 49
2. Zánik práva na uzavření budoucí smlouvy  - str. 49
3. Promlčení práva na určení obsahu budoucí smlouvy - str. 53
ČÁST TŘETÍ SMLOUVA O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY - str. 57
I. Pojem, funkce a úprava - str. 58
1. Pojem - str. 58
2. Funkce - str. 59
3. Úprava - str. 61
II. Základní prvky smlouvy - str. 63
1. Subjekty a strany - str. 63
2. Předmět - str. 65
3. Obsah - str. 66
III. Forma smlouvy - str. 68
IV. Realizace smlouvy - str. 70
1. Přehled - str. 70
2. Uzavření předmětné smlouvy s třetí osobou - str. 72
3. Výzva k uplatnění přednostního práva - str. 73
4. Odpověď na výzvu k uplatnění přednostního práva - str. 74
5. Uzavření předmětné smlouvy s oprávněnou osobou - str. 75
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 75
ČÁST ČTVRTÁ SMLOUVA REZERVAČNÍ - str. 77
I. Pojem, funkce a úprava - str. 78
1. Pojem - str. 78
2. Funkce - str. 80
3. Úprava - str. 81
II. Základní prvky smlouvy - str. 82
1. Subjekty a strany - str. 82
2. Předmět - str. 84
3. Obsah - str. 85
III. Forma smlouvy - str. 87
IV. Realizace smlouvy - str. 87
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 89
ČÁST PÁTÁ SMLOUVY RÁMCOVÉ - str. 93
I. Pojem, funkce, úprava - str. 94
1. Pojem - str. 94
2. Funkce - str. 97
3. Úprava - str. 99
II. Základní prvky smlouvy - str. 102
1. Subjekty a strany - str. 102
2. Předmět - str. 104
3. Obsah - str. 106
III. Forma smlouvy - str. 109
IV. Realizace smlouvy - str. 112
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 115
ČÁST ŠESTÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI - str. 119
I. Pojem, funkce a úprava - str. 120
1. Pojem - str. 120
2. Funkce - str. 121
3. Úprava - str. 121
II. Základní prvky smlouvy - str. 121
1. Subjekty a strany - str. 121
2. Předmět - str. 122
3. Obsah - str. 123
III. Forma smlouvy - str. 126
IV. Úplatná a neúplatná smlouva - str. 127
V. Realizace smlouvy - str. 127
VI. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 128
ČÁST SEDMÁ SMLOUVA OPČNÍ - str. 133
I. Pojem, funkce a úprava - str. 134
1. Pojem - str. 134
2. Funkce - str. 135
3. Úprava - str. 138
II. Základní prvky smlouvy - str. 140
1. Subjekty a strany - str. 140
2. Předmět - str. 141
3. Obsah - str. 143
III. Forma smlouvy - str. 144
IV. Realizace smlouvy - str. 144
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 145
ČÁST OSMÁ SMLOUVA PŘÍPRAVNÁ (PUNKTACE). 147
I. Pojem, funkce a úprava - str. 148
1. Pojem - str. 148
2. Funkce - str. 150
3. Úprava - str. 150
II. Základní prvky smlouvy - str. 153
III. Forma smlouvy - str. 153
IV. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 154
Příloha A
Vzory smluv - str. 155
Příloha B
Vybraná ustanovení občanského zákoníku s důvodovou zprávou
a vysvětlivkami - str. 176
Příloha C
Vybraná judikatura - str. 186
Summary - str. 210
Seznam literatury - str. 211
Věcný rejstřík - str. 216

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku je zařazen podrobný věcný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Janků, Marek - C. H. Beck

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Jana Lindová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu. Po úvodní obecné charakteristice koncepce sociálních práv a postavení nezletilých v soukromoprávních vztazích se autorka soustředí především na rozsah ochrany sociálních práv ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.