Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Semináře a školení

Semináře a školení

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
27.3.2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Aktuální problémy bytového spoluvlastnictví v praxi
28. 3. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Pavla Schödelbauerová

Insolvenční správa majetku a její změny v poslední novele insolvenčního zákona
29. 3. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Zdeněk Krčmář

Vysílání a pronájem zaměstnanců
30. 3. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Jaroslav Škubal

Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi
3. 4. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Mgr. Ondřej Mikula, Mgr. Ing. Jan Šovar

Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách
4. 4. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Petr Šuk

ODBORCONSULT-D

Studio W

Studio W

POHLEDÁVKY - účetní a daňový aspekt
20. dubna, 9 - 16 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ing. Miluše KINOVIČOVÁ, daňová poradkyně, auditorka, Ing. Zdeněk BARTOŠ, auditor

ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest
21. dubna, 9 - 15 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ivana PALEČKOVÁ, účetní poradkyně

PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti
24. dubna, 9 - 17 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
25. dubna, 9 - 16 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., Katedra pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Legislativní odbor MPSV ČR, Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS., HR specialistka, mzdová a personální auditorka, SAP HR metodička

NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ ÚKOLŮ a zvyšování osobního výkonu
24. - 25. dubna, 9 - 17 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ing. Halka BALÁČKOVÁ, MBA, PCC (Professional Certified Coach při ICF) pracuje jako nezávislá trenérka a koučka od r. 2001, je trenérkou mezinárodní organizace Erickson College, Kanada a intenzivně se věnuje rozvoji manažerských dovedností a koučování jednotlivců a týmů v Čechách i v zahraničí

Institut certifikace účetních, a.s.

Institut certifikace účetních, a.s.

DAŇOVÉ DOKLADY A FAKTURACE 2017
6. 4. 2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ
6. 4. 2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Eva Sládková - auditor

PODNIKOVÉ KOMBINACE A KONSOLIDACE PODLE IFRS
10. 4. - 11. 4. 2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Martina Křivánková, FCCA - lektor a konzultant k problematice IFRS

LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
11. 4. 2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Mgr. Bc. Tomáš Hrdina - advokát

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady
18. 4. 2017 a 19. 4. 2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, JUDr. Svatopluk Galočík - odborný konzultant pro DPH

TSM, spol. s r.o.

TSM, spol. s r.o.

DPH v roce 2017 - novela od 1. 4. 2017
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13387-dph-v-roce-2017-novela-od-1-4-2017, BRNO, HOTEL BOBY CENTRUM, Sportovní 559/2a, salonek, Ing. Ivana LANGEROVÁ, daňová poradkyně, specialistka na DPH

Účetnictví a daně u příspěvkových organizací v roce 2017, rozpočet příspěvkové organizace od roku 2017
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13657-ucetnictvi-a-dane-u-prispevkovych-organizaci-v-roce-2017-rozpocet-prispevkove-organizace-od-roku-2017, PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25, Mgr. et Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, daňová poradkyně

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2017
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13410-dotace-transfery-a-nejen-jejich-uctovani-u-usc-a-prispevkovych-organizaci-v-roce-2017, BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62, Ing. Hana JURÁŇOVÁ, daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě

Technické zhodnocení investičního majetku, opravy, pořizování a reprodukce majetku dle účetních a daňových předpisů včetně jeho zatřiďování a odpisování v roce 2017
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13463-technicke-zhodnoceni-investicniho-majetku-opravy-porizovania-reprodukce-majetku-dle-ucetnicha-danovych-predpisu-vcetne-jeho-zatridovania-odpisovani-v-roce-2017, PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25, Ing. Jiří BLAŽEK, specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací

1. VOX a.s.

1. VOX a.s.

PŘÍKLADY DAŇOVÉ
7. – 9. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS
9. – 10. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Ing. Bc. Radka Loja

MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ
14. – 16. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Novela zákoníku práce 2017 a její dopad do podnikové praxe
24. 1. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, JUDr. Jana Lindová

Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
30. 1. - 1. 2. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Pavel Kraml, Mgr. Miroslav Krčma, Ing. Zdeněk Hošek

Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
20. - 23. 2. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Tým lektorů

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

DPH v roce 2017 – novela k 1.4.2017
11.4.2017 - Zlín - Hotel Moskva, 12.4.2017 - Brno - Hotel Avanti, Ing. Ivana Langerová

Nejčastější chyby ve mzdové účtárně a jejich opravy, rozvrhování pracovní doby, vše o srážkách ze mzdy
24.4..2017 - Praha - Hotel ILF, 27.4.2017 - Zlín - Hotel Moskva, Ing. Růžena Klímová

Novinky

ÚZ č. 1190 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1190 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daněNové vydání publikace obsahuje aktuální text zákona o spotřebních daních, který byl změněn v souvislosti s přijetím nové úpravy ochrany zdraví před škodlivými účinky tabákových výrobků a alkoholu; zcela nová je právní úprava vracení daně z ...

Cena: 109 KčKOUPIT

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířatRozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně o hnojivech, v plemenářském zákoně, v zákoně o obchodu s reprodukčním ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené ...

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1188 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1188 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní sílaPublikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících ochranu tržních i netržních subjektů. Velkými změnami byl od minulého vydání dotčen zejména insolvenční zákon a zákon o insolvenčních správcích, a to s účinností od 1. 7. 2017. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.