Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Semináře a školení

Semináře a školení

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
6. - 7. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Ing. Václav Benda

OPATROVNICTVÍ OBCHODNÍCH KORPORACÍ
6. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Šuk

SPORY S CIZÍM PRVKEM - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
7. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Šuk

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVA: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinese nový zákon
11. 6. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Roman Kramařík, Ph.D., JUDr. Michal Petr, Ph.D.

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROSTŘEDNICTVÍM NEN
12. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Mgr. Michal Čermák

OBCHODNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA V PRVNÍM POLOLETÍ 2017
12. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

JAK BEZPEČNĚ UZAVÍRAT SMLOUVY A JAK SE VYVAROVAT JEJICH NEPLATNOSTI
13. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

ODBORCONSULT-D

Studio W

Studio W

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
9. - 11. srpna, 1. a 2. den 9 - 15 h., 3. den 9 - 14 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech dle zákoníku práce - 3denní
9. - 11. srpna, 9 - 17 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, JUDr. Bořivoj ŠUBRT, předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK, EMOCÍ A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
14. - 15. srpna, 9 - 17 h. (oběd), 29. - 30. listopadu, 9 - 17 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Mgr. Zita HENSELOVÁ, lektorka koučuje týmy i jednotlivce, vede tvůrčí a řešitelské workshopy a tréninky psychosociálních dovedností, systemiku studovala v Institutu pro systemickou zkušenost a v tréninku Erickson College Kanada, je ICF mezinárodně akreditovaným ACC koučem, také se věnuje novému přístupu – organizačním konstelacím

TRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ - 5denní
14. - 18. srpna, 9 - 17 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, MgA. Miroslava VYDROVÁ, vystudovala DAMU – obory loutkoherectví a výchovná dramatika, předtím také herectví a improvizace, má bohaté zkušenosti z divadelní praxe (klasické divadlo i alternativní), lektorování v práci s hlasem, výrazem a vystupováním, pracuje se skupinami i individuálně trénuje, absolvovala psychoterapeutické výcviky v PCA a Gestalt terapii, těžiště její práce spočívá jak v praktických dovednostech, tak v práci s osobností každého účastníka kurzu. Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, trenérka v o

NEGOTIATION SKILLS - vyjednávání v angličtině - 2denní
16. - 17. srpna, 9 - 17 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ing. Tomáš RAŠKA, odborný konzultant s lektorskou i manažerskou praxí

Institut certifikace účetních, a.s.

Institut certifikace účetních, a.s.

DANĚ 2017 - změny, které nás aktuálně čekají
31.5.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

DPH 2017 - nezbytný přehled pro účetní
1.6.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce, Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

ÚČETNICTVÍ PRO MANAŽERY
26.6. a 27.6. 2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Eva Sládková - auditor

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
26. 6. 2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Mgr. Bc. Tomáš Hrdina - advokát

CAS x IFRS - základní kurz
10.7., 11.7., 17.7. a 18.7.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Eva Sládková - auditor

TSM, spol. s r.o.

TSM, spol. s r.o.

Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku v praxi příspěvkových organizací včetně praktických příkladů
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14015-ucetni-a-danove-odpisy-dlouhodobeho-majetku-v-praxi-prispevkovych-organizaci-vcetne-praktickych-prikladu, OSTRAVA, Harmony Club Hotel, 28. října 170, salonek, Mgr. et Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, daňová poradkyně

Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela 2017
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13693-insolvencni-rizeni-zakladni-otazky-upadkoveho-prava-velka-novela-2017, OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek, Mgr. Pavel GOTTWALD, MBA, právník

Účetní a daňové doklady v praktických příkladech r. 2017
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13926-ucetni-a-danove-doklady-v-praktickych-prikladech-r-2017, OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek, Ing. Hana JURÁŇOVÁ, daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě

Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty tuzemské a zahraniční?
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13822-cestovni-nahrady-jak-postupovat-pri-vysilani-zamestnancu-na-pracovni-cesty-tuzemske-a-zahranicni, PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Ivana PALEČKOVÁ, účetní poradkyně, Praha

1. VOX a.s.

1. VOX a.s.

PŘÍKLADY DAŇOVÉ
7. – 9. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS
9. – 10. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Ing. Bc. Radka Loja

MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ
14. – 16. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Gradua-CEGOS, s.r.o.

HR manažer - akademie pro personální manažery
23. - 24. 5. + 6. - 7. 6. + 20. - 22. 6. + 5. - 6. 9. + 19. - 20. 9. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Tým lektorů

Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz
2. - 6. 10. + 6. - 10. 11. + 4. - 8. 12. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Tým lektorů

Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
23. - 25. 10. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Dr. Pavel Kraml, Mgr. Miroslav Krčma, Ing. Zdeněk Hošek

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

Změny DPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe
23.8.2017 - Ostrava - Hotel Harmony, 25.8.2017 - Hradec Králové - Adalbertinum (Adal), Ing. Olga Hochmannová

Dvoudenní kurz mzdového účetnictví pro začínající účetní
24.8. - 25.8.2017, Zlín - Hotel Moskva, PhDr. Dagmar Kučerová

Novinky

ÚZ č. 1201 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1201 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovostiPublikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o Finanční správě ČR, zákona o daňovém poradenství, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a řady dalších předpisů včetně příslušných pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ. Od ...

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1200 - Daně z příjmů, evidence tržeb

ÚZ č. 1200 - Daně z příjmů, evidence tržebZákon o daních z příjmů byl od lednového vydání ÚZetka změněn další rozsáhlou novelou (205 změn s účinností od 1. 7. 2017), která např. mění výdaje stanovené procentem z příjmů, daň stanovenou paušální částkou, odpisování technického zhodnocení ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1199 - Daň z přidané hodnoty

ÚZ č. 1199 - Daň z přidané hodnotyZákon o DPH byl k 1. 7. 2017 podstatně novelizován – celkem 135 změn a doplnění. Změny se týkají zejména režimu přenesení daňové povinnosti, uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech, skupinové registrace, zvláštního postupu ...

Cena: 119 KčKOUPIT

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentářKniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.