Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Semináře a školení

Semináře a školení

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
6. - 7. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Ing. Václav Benda

OPATROVNICTVÍ OBCHODNÍCH KORPORACÍ
6. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Šuk

SPORY S CIZÍM PRVKEM - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
7. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Šuk

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVA: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinese nový zákon
11. 6. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Roman Kramařík, Ph.D., JUDr. Michal Petr, Ph.D.

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROSTŘEDNICTVÍM NEN
12. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Mgr. Michal Čermák

OBCHODNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA V PRVNÍM POLOLETÍ 2017
12. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

JAK BEZPEČNĚ UZAVÍRAT SMLOUVY A JAK SE VYVAROVAT JEJICH NEPLATNOSTI
13. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

ODBORCONSULT-D

Studio W

Studio W

4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI – efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí – 2denní
30.–31. srpna, 9–17 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, PhDr. Lenka KOLAJOVÁ

MYŠLENKOVÉ MAPY
1. září, 9 - 17 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ing. Halka BALÁČKOVÁ, MBA, PCC (Professional Certified Coach při ICF) pracuje jako nezávislá trenérka a koučka od r. 2001, je trenérkou mezinárodní organizace Erickson College, Kanada a intenzivně se věnuje rozvoji manažerských dovedností a koučování jednotlivců a týmů v Čechách i v zahraničí

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech - komplexní výklad- 2denní
28. - 29. srpna, 9 - 14 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ing. Růžena KLÍMOVÁ, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

STĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality
4. září, 9 - 16 h. (oběd), učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., Katedra pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Legislativní sekce MPSV ČR, vedoucí týmu pro přípravu této novely zákoníku práce

MAJETEK Z POHLEDU DPH a daně z příjmů v daňové a účetní praxe
31. srpna, 9 - 14 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Bc. Marta ŠŤASTNÁ, daňová poradkyně

Institut certifikace účetních, a.s.

Institut certifikace účetních, a.s.

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VYBRANÝMI OBLASTMI ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ
7.9., 8.9., 14.9. a 15.9.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Eva Sládková - auditor

DPH - KOMPLEXNÍ PRŮŘEZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
7.9. - 8.9.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

CAS x IFRS - základní kurz
11.9., 12.9., 26.9. a 27.9.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Eva Sládková - auditor

VYBRANÉ OKRUHY ÚČETNICTVÍ A JEJICH DAŇOVÉ SOUVISLOSTI
13.9.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

DAŇOVÉ MINIMUM 2017
18.9., 19.9., 10.10. a 11.10.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

TSM, spol. s r.o.

TSM, spol. s r.o.

Velká novelizace zákoníku práce 2017 - vedení personální agendy se zaměřením na změny
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13704-velka-novelizace-zakoniku-prace-2017-vedeni-personalni-agendy-se-zamerenim-na-zmeny, BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62, JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad Rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s., JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad Rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14217-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-nova-pravni-uprava, BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62, JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády, specialista na oblast správního práva, spoluautor odborných publikací a autor článků k danému tématu

Letní škola zákoníku práce - zákoník práce komplexně a novelizace 2017 - 3denní
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-13724-letni-skola-zakoniku-prace-zakonik-prace-komplexne-a-novelizace-2017-3denni, PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25, JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad Rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s., JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad Rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14220-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-nova-pravni-uprava, PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25, JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády, specialista na oblast správního práva, spoluautor odborných publikací a autor článků k danému tématu

1. VOX a.s.

1. VOX a.s.

PŘÍKLADY DAŇOVÉ
7. – 9. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS
9. – 10. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Ing. Bc. Radka Loja

MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ
14. – 16. 3. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Gradua-CEGOS, s.r.o.

HR manažer - akademie pro personální manažery
23. - 24. 5. + 6. - 7. 6. + 20. - 22. 6. + 5. - 6. 9. + 19. - 20. 9. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Tým lektorů

Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz
2. - 6. 10. + 6. - 10. 11. + 4. - 8. 12. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Tým lektorů

Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
23. - 25. 10. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Dr. Pavel Kraml, Mgr. Miroslav Krčma, Ing. Zdeněk Hošek

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

Změny DPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe
23.8.2017 - Ostrava - Hotel Harmony, 25.8.2017 - Hradec Králové - Adalbertinum (Adal), Ing. Olga Hochmannová

Dvoudenní kurz mzdového účetnictví pro začínající účetní
24.8. - 25.8.2017, Zlín - Hotel Moskva, PhDr. Dagmar Kučerová

Novinky

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, AutoškolyPrvní kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných ...

Cena: 649 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.