Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Semináře a školení

Semináře a školení

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
6. - 7. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Ing. Václav Benda

OPATROVNICTVÍ OBCHODNÍCH KORPORACÍ
6. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Šuk

SPORY S CIZÍM PRVKEM - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
7. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Šuk

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVA: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinese nový zákon
11. 6. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Roman Kramařík, Ph.D., JUDr. Michal Petr, Ph.D.

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROSTŘEDNICTVÍM NEN
12. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Mgr. Michal Čermák

OBCHODNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA V PRVNÍM POLOLETÍ 2017
12. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

JAK BEZPEČNĚ UZAVÍRAT SMLOUVY A JAK SE VYVAROVAT JEJICH NEPLATNOSTI
13. 9. 2017, ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

ODBORCONSULT-D

Studio W

Studio W

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2018
18. prosince, 9 - 13 h., 22. ledna, 9 - 13 h., 14. února, 9 - 13 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Mgr. Tomáš ČERVINKA, hlavní metodik, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad
18. prosince, 9 - 15 h., 8. ledna, 9 - 15 h., 24. ledna, 9 - 15 h., 16. února, 9 - 15 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ivana PALEČKOVÁ, účetní poradkyně

ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2018
20. prosince, 9 - 14 h., 21. prosince, 9 - 14 h., 10. ledna, 9 - 14 h., 15. ledna, 9 - 14 h., 18. ledna, 9 - 14 h., 22. ledna, 9 - 14 h., 23. ledna, 9 - 14 h., 8. února, 9 - 14 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS., HR specialistka, mzdová a personální auditorka, SAP HR metodička

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality a nejčastější chyby
27. února, 9 - 13 h., 16. dubna, 9 - 13 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS., HR specialistka, mzdová a personální auditorka, SAP HR metodička

KOMPLIKOVANÉ PŘÍPADY PŘI ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ve vazbě na daň z příjmů právnických osob
21. prosince, 9 - 14 h., učebna Studia W, 1. patro, Karlovo nám. 3, Praha 2, Ing. Alice ŠRÁMKOVÁ, daňová poradkyně, účetní expert, členka Komory certifikovaných účetních

Institut certifikace účetních, a.s.

Institut certifikace účetních, a.s.

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi - výklad + příklady
23.11. - 24.11.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, JUDr. Svatopluk Galočík - odborný konzultant pro DPH

ODPISY, OPRAVY, TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - vybrané problémy
27.11.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017 V PRAXI
27.11. - 29.11.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Ing. Eva Sládková - auditor

ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ a KURZOVÉ ROZDÍLY v příkladech
5.12.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

PODÍLY V KORPORACI, ROZDĚLENÍ ZISKU
5.12.2017, Hybernská 1009/24, Praha 1, Mgr. Bc.Tomáš Hrdina - advokát

TSM, spol. s r.o.

TSM, spol. s r.o.

17. Konference - profesní setkání personalistů
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14802-17-konference-profesni-setkani-personalistu, BRNO, HOTEL CONTINENTAL, Kounicova 6, přednáškový sál, tým lektorů

Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely zákoníku práce
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14394-pravni-minimum-pro-personalisty-vcetne-tzv-koncepcni-novely-zakoniku-prace, OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ, MBA - advokátka, členka Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členka redakční rady časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem, členka Rady expertů Unie personalistů, Regionálního sdružení personalistů v Brně a Sdružení personalistů při OHK; spolupracovnice Wolters Kluwer a. s. v on-line poradně Otázky & odpovědi

Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14758-zakonik-prace-komplexni-pruvodce-zakonikem-prace-celodenni-skoleni, PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad Rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s. JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad Rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spolu

Zákoník práce - novelizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
viz http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14738-zakonik-prace-novelizace-zakoniku-prace-a-dalsich-pracovnepravnich-predpisu, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek, JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad Rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s. JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad Rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spolu

1. VOX a.s.

1. VOX a.s.

PŘÍKLADY DAŇOVÉ
12. – 14. 9. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně
13. 9., 20. 9. a 4. 10. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů právnických osob
18. – 20. 9. 2017, SMOSK (K Centrum), PRAHA 1, Tým lektorů

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Interní auditor systému ISO 9001 a ISO 14001
22. - 23. 11. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Mgr. Miroslav Krčma

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - praktický výklad pro personální praxi
30. 11. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, JUDr. Jana Kopáčková

Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
23. - 25. 10. 2017, Karlovo nám. 325/7, Praha 2, Dr. Pavel Kraml, Mgr. Miroslav Krčma, Ing. Zdeněk Hošek

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

INTEGRA CENTRUM s.r.o.

DPH v roce 2018
1.12.2017 - Zlín - Hotel Moskva, 4.12.2017 - Brno - Hotel Avanti, Ing. Ivana Langerová

Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018
27.11.2017 - Hradec Králové - Adalbertinum, 11.12.2017 - Plzeň - E-centrum, Ing. Lenka Kruntorádová

Novinky

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práciPublikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova územíPublikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace dále obsahuje zákon o Hasičském ...

Cena: 165 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského právaPublikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Systém principů daňového práva

Systém principů daňového právaDaňové právo lze označit za jednu z nejsložitějších právních disciplín, a to zejména v kontextu jeho rozsáhlosti (často však nejen z hlediska rozsahu šíře právní úpravy, ale i kazuistiky a rozsahu legislativního textu). Uvedené vede mimo jiné k ...

Cena: 294 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.