Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

Texty nových předpisů ze Sbírky zákonů jsou zařazovány průběžně. Všechny texty jsou na základě smlouvy přebírány z autentických podkladů Ministerstva vnitra ČR.

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období (počínaje rokem 1998) použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

Přístup zdarma.

Obsah nejnovějších částek Sbírky zákonů:

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 53/2017, rozeslána dne 23. 5. 2017

154.VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
155.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. května 2017 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
156.SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. května 2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017

Stejnopis částky 53 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 52/2017, rozeslána dne 22. 5. 2017

145.ZÁKON ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
146.ZÁKON ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
147.ZÁKON ze dne 20. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
148.ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
149.ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
150.ZÁKON ze dne 19. dubna 2017 o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
151.ZÁKON ze dne 26. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
152.ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
153.VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2017, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Stejnopis částky 52 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 51/2017, rozeslána dne 17. 5. 2017

144.ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 51 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 50/2017, rozeslána dne 12. 5. 2017

139.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2017 o plánování obrany státu
140.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. dubna 2017 o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
141.VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2017, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
142.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. května 2017 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
143.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 3. května 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Stejnopis částky 50 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 49/2017, rozeslána dne 5. 5. 2017

137.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017 o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
138.SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. dubna 2017 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Stejnopis částky 49 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 48/2017, rozeslána dne 2. 5. 2017

135.ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 19. dubna 2017 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
136.ZÁKON ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 48 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 47/2017, rozeslána dne 28. 4. 2017

133.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. dubna 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
134.SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 12. dubna 2017 o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Stejnopis částky 47 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 46/2017, rozeslána dne 26. 4. 2017

128.VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
129.VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
130.VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
131.VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
132.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. dubna 2017 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 46 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 45/2017, rozeslána dne 24. 4. 2017

127.VYHLÁŠKA ze dne 12. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Stejnopis částky 45 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 44/2017, rozeslána dne 20. 4. 2017

123.ZÁKON ze dne 1. března 2017, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
124.USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 4. dubna 2017
125.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017 o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
126.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Stejnopis částky 44 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.