Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

Texty nových předpisů ze Sbírky zákonů jsou zařazovány průběžně. Všechny texty jsou na základě smlouvy přebírány z autentických podkladů Ministerstva vnitra ČR.

Pro vyhledání konkrétního čísla předpisu, částky nebo období (počínaje rokem 1998) použijte prosím formulář v pravém sloupci. Rovněž můžete využít fulltextové vyhledávání v textech předpisů.

Přístup zdarma.

Obsah nejnovějších částek Sbírky zákonů:

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 88/2017, rozeslána dne 15. 8. 2017

243.VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
244.VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2017, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
245.NÁLEZ Ústavního soudu

Stejnopis částky 88 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 87/2017, rozeslána dne 9. 8. 2017

238.VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
239.VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2017 o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
240.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. července 2017 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
241.SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. července 2017 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
242.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 31. července 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Stejnopis částky 87 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 86/2017, rozeslána dne 4. 8. 2017

235.VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
236.VYHLÁŠKA ze dne 25. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
237.VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 86 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 85/2017, rozeslána dne 31. 7. 2017

232.ZÁKON ze dne 14. července 2017, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
233.VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
234.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. července 2017 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Stejnopis částky 85 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 84/2017, rozeslána dne 31. 7. 2017

230.SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. července 2017 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
231.NÁLEZ Ústavního soudu

Stejnopis částky 84 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 83/2017, rozeslána dne 31. 7. 2017

228.VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
229.VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Stejnopis částky 83 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 82/2017, rozeslána dne 31. 7. 2017

225.ZÁKON ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
226.ZÁKON ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
227.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 13. července 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Stejnopis částky 82 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 81/2017, rozeslána dne 31. 7. 2017

222.ZÁKON ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
223.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
224.VYHLÁŠKA ze dne 14. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis částky 81 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 80/2017, rozeslána dne 27. 7. 2017

217.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
218.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
219.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
220.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
221.VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2017 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Stejnopis částky 80 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 79/2017, rozeslána dne 21. 7. 2017

216.VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Stejnopis částky 79 publikovaný Ministerstvem vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.