Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. 
vydal: C. H. Beck, podle stavu k 1. 4. 2010, 736 stran

Cena: 940 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

 

I. Nálezy

č. 63 K náhradě nákladů spojených se zajištěním bytové náhrady v řízení o výkonu rozhodnutí vyklizením bytu - str. 3

č. 64 K závaznosti nálezů Ústavního soudu - str. 9

č. 65 K vyloučení zvoleného obhájce z obhajování v trestním řízení - str. 15

č. 66 K aplikaci moderačního práva soudu při rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení - str. 23

č. 67 K problematice soudních poplatků ve správním soudnictví - str. 31

č. 68 K výkladu pojmu globální zajištění celního dluhu (globální celní záruka) - str. 37

č. 69 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit svá rozhodnutí a vypořádat se s námitkami účastníků řízení - str. 45

č. 70 K nepřiměřeným průtahům v občanském soudním řízení - str. 51

č. 71 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit rozhodnutí o odměně ustanoveného obhájce v trestním řízení - str. 61

č. 72 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov - str. 67

č. 73 K návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - str. 85

č. 74 K rozhodování odvolacího  soudu v trestním řízení - str. 119

č. 75 K povinnosti obecných soudů rozhodovat o zvýšení nájemného z bytu při absenci právní úpravy předvídané občanským zákoníkem - str. 127

č. 76 K zastoupení advokátem v dovolacím řízení - str. 135

č. 77 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 141

č. 78 K počítání lhůty pro rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě - str. 147

č. 79 K zásadě presumpce neviny. K dokazování a hodnocení důkazů v trestním řízení - str. 153

č. 80 K návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích - str. 165

č. 81 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 177

č. 82 K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami obžalovaného obsaženými v opravných prostředcích. K důkazu pachovou  zkouškou - str. 185

č. 83 K přikázání věci jinému soudu téhož stupně v občanském soudním řízení z důvodu vhodnosti. K právu účastníka řízení na zákonného soudce - str. 197

č. 84 K náhradě nákladů exekuce. K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu - str. 205

č. 85 K problematice tzv. opomenutého důkazu - str. 211

č. 86 K dokazování v trestním řízení - str. 217

č. 87 K povinnosti ručitele k úhradě celního dluhu - str. 225

č. 88 K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání - str. 235

č. 89 K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání - str. 235

č. 90 K návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. - str. 247

č. 91 K návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. - str. 273

č. 92 K hodnocení důkazů v trestním řízení. K zásadě presumpce neviny - str. 381

č. 93 K vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku horníkům - str. 395

č. 94 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 409

č. 95 K poučovací povinnosti obecných soudů při rozhodování o restitučních nárocích. K přechodu vlastnictví nemovitostí z majetku státu do majetku obcí v souvislosti s uplatněnými restitučními nároky - str. 419

č. 96 K procesním podmínkám rozhodování obecných soudů o stížnosti obviněného proti usnesení o vzetí do vazby. K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu - str. 433

č. 97 K uplatnění moderačního práva při rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení - str. 451

č. 98 K otázce tzv. slovenských důchodů - str. 459

č. 99 K rozhodování ministra spravedlnosti o odkladu vydání osoby nacházející se ve vydávací vazbě k trestnímu stíhání do cizího státu - str. 469

č. 100 K uplatnění koluzního důvodu vazby - str. 479

č. 101 K procesu dokazování výše zhodnocení nemovitostí vydaných v restituci. K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami účastníků vůči provedeným důkazům - str. 491

č. 102 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení a k uplatnění moderačního práva - str. 515

č. 103 K žalobě proti nečinnosti správního orgánu a k náhradě nákladů řízení ve správním soudnictví. K závaznosti nálezů Ústavního soudu - str. 525

č. 104 K postavení poškozeného v trestním řízení - str. 531

č. 105 K ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení neznámého pobytu - str. 545

č. 106 K ustanovení opatrovníka účastníkovi, jehož pobyt není znám, ve správním řízení - str. 555

č. 107 K rozhodování soudu o stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby - str. 563

č. 108 K náhradě škody za výkon vazby nařízené v trestním řízení skončeném zproštěním obžaloby - str. 567

č. 109 K jednání za právnickou osobu v občanském soudním řízení - str. 583

č. 110 K povinnosti obecného soudu náležitě odůvodnit své rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce - str. 595

č. 111 K podmínkám vydání rozsudku pro zmeškání - str. 599

č. 112 K povinnosti senátu Nejvyššího správního soudu v případ právního názoru odlišného od názoru již vyjádřeného v rozhodnutí tohoto soudu postoupit věc rozšířenému senátu - str. 613

č. 113 K povinnosti soudu ve správním soudnictví nařídit jednání k projednání věci - str. 621

č. 114 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit svá rozhodnutí - str. 627

č. 115 K podmínce státního občanství České republiky v souvislosti s problematikou tzv. slovenských důchodů - str. 633

č. 116 K principu minimalizace zásahů Ústavního soudu do rozhodovací činnosti obecných soudů. K vydání opravného usnesení v občanském soudním řízení - str. 645

II. Usnesení

č. 4 K vyloučení pravomoci českých soudů pro majetkové spory při smluvním ujednání o příslušnosti cizozemského soudu - str. 655

č. 5 K předchozímu souhlasu soudce k vyžádání utajovaných informací pro účely trestního řízení - str. 659

č. 6 K vzetí osoby do předběžné vazby a jejímu předání na základě evropského zatýkacího rozkazu - str. 665

III. Stanoviska

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 25/08 - str. 273

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1193 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR, novelizovaný jednací řád Senátu, dále zákon o Ústavním soudu, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Stejně jako vydání předchozí ...

Cena: 495 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.