Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42  vč. CD

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty (odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu). Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. 
vydal: C. H. Beck, podle stavu k 30. 6. 2008, 562 stran

Cena: 880 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Nálezy

č. 129 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace - str. 3

č. 130 K návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů - str. 13

č. 131 K rozhodování soudu o nákladech řízení - str. 45

č. 132 K povinnosti obecných soudů vypořádat se s argumentací účastníků řízení - str. 57

č. 133 K otázce účastenství ve správním řízení. K průtahům v řízení před obecnými soudy - str. 65

č. 134 K řízení o stížnosti pro porušení zákona. K právu na obhajobu - str. 75

č. 135 K rovnosti účastníků soudního řízení. K rozhodování o dovolání proti výroku o nákladech řízení - str. 83

č. 136 K rozhodování obecných soudů o náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím - str. 91

č. 137 K rozhodování soudů o návrhu na zvýšení nájemného z bytů - str. 109

č. 138 K odvolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu - str. 121

č. 139 K právu na soudní ochranu - str. 129

č. 140 K rozhodování obecných soudů o vazbě - str. 133

č. 141 K ukládání kázeňských trestů - str. 139

č. 142 K řádnému doručování soudních písemností - str. 145

č. 143 K povaze lhůty stanovené v § 247 občanského soudního řádu - str. 153

č. 144 K posuzování materiální stránky trestného činu - str. 161

č. 145 K oprávnění správce daně převést daňový přeplatek na daňový nedoplatek na jiné dani - str. 171

č. 146 K oprávnění správce daně převést daňový přeplatek na daňový nedoplatek na jiné dani - str. 177

č. 147 K návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice .č 2/2004 o stavební uzávěře - str. 183

č. 148 K ochraně vlastnického práva. K ochraně třetích osob, které v dobré víře nabyly vlastnické právo k věci - str. 199

č. 149 K rozhodování o žádosti účastníků řízení o ustanovení zástupce soudem - str. 209

č. 150 K restituci nemovitostí podle zákona o půdě - str. 215

č. 151 K zásahu do vlastnického práva protiústavně sjednanou smlouvou - str. 229

č. 152 K možnosti rozšířit kasační stížnost ve správním soudnictví - str. 237

č. 153 K zákazu donucování k sebeobviňování v trestním řízení - str. 249

č. 154 K dobré víře ve správnost aktů státu - str. 257

č. 155 K ústavně konformnímu odůvodnění usnesení o vazbě - str. 267

č. 156 K ústavně konformnímu výkladu důvodnosti dovolání podle trestního řádu - str. 275

č. 157 K průtahům v trestním řízení - str. 287

č. 158 K ústavně konformnímu odůvodnění rozhodnutí o určení výživného pro nezletilé děti - str. 297

č. 159 K právu na nerušený výkon veřejné funkce - str. 305

č. 160 K návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích - str. 317

č. 161 K provedení důkazů záznamem telefonického hovoru - str. 327

č. 162 K aplikaci § 150 občanského soudního řádu o náhradě nákladů řízení - str. 339

č. 163 K možnosti převedení daňového přeplatku na úhradu daňového nedoplatku - str. 345

č. 164 K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni - str. 353

č. 165 K návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova - str. 381

č. 166 K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob - str. 389

č. 167 K prokázání veškerých znaků skutkové podstaty konkrétního trestného činu - str. 407

č. 168 K ochraně vlastnického práva - str. 433

č. 169 Ke střetu vlastnického práva nabytého na základě rozsudku a vlastnického práva nabytého kupní smlouvou - str.445

č. 170 Ke změně judikatury Nejvyšším soudem - str. 455

č. 171 K návrhu na zrušení některých ustanovení zákon ač. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů - str. 471

č. 172 K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi - str. 519

II. Usnesení

č. 10 K rozhodování soudu o vydání zatčení osoby do ciziny - str. 527

č. 11 K odkladu výkonu trestu a k upuštění od výkonu trestu - str. 537

III. Stanoviska

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 23/06 - str. 545

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR, novelizovaný jednací řád Senátu, dále zákon o Ústavním soudu, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Stejně jako vydání předchozí ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Rychetský, Langášek, Herc, Mlsna a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář představuje další titul z ediční řady Kodex. Je sepsán odborníky, na čele s dlouholetým předsedou Ústavního soudu P. Rychetským, kteří se ústavním právem dlouhodobě zabývají a mají s ním praktické ...

Cena: 2 150 KčKOUPIT

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.