Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 257/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 88, ze dne 24. 11. 1999

257

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže

Ministerstvo obrany stanoví podle § 31 odst. 5 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 8 odst. 2 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:

HLAVA PRVNĺ
VOJENSKÝ ZNAK A ZNAK HRADNĺ STRÁŽE

§ 1

(1) Vojenský znak tvoří dva zkřížené meče, jejichž rukojeti jsou dole, přičemž meč z pravé strany je pod mečem z levé strany. Rukojeti i čepele obou mečů jsou hladké bez vroubkování a rukojeti jsou kulovitě zakončeny.

(2) Znak Hradní stráže tvoří tři štíty s vyobrazením Českého lva bílé barvy na červeném poli, Moravské orlice červenobílé barvy v modrém poli a Slezské orlice černé barvy ve žlutém poli, který je doplněn zlatými lipovými listy.

(3) Vyobrazení vojenského znaku a znaku Hradní stráže je uvedeno v příloze č. 1.

HLAVA DRUHÁ
OZNAČOVÁNĺ VOJENSKÉHO MATERIÁLU VOJENSKÝM ZNAKEM

§ 2

(1) Vojenský materiál se označuje vojenským znakem, evidenčním číslem a číslem vojenského útvaru, vojenského zařízení nebo vojenského záchranného útvaru ozbrojených sil.1) Evidenční číslo se umísťuje za vojenský znak.

(2) Způsob označení vojenského materiálu vojenským znakem se provádí, v závislosti na druhu materiálu a jeho použití v ozbrojených silách České republiky, ražením, tiskem barvou, vypalováním, leptáním, vulkanizováním nebo nalepením evidenčního štítku s předtištěným vojenským znakem. Vojenský materiál se označuje tak, aby následným používáním nedošlo k odstranění vojenského znaku, evidenčního čísla a čísla vojenského útvaru, vojenského zařízení nebo vojenského záchranného útvaru ozbrojených sil.

(3) Vojenský znak a evidenční číslo se umísťuje na viditelných místech vojenského materiálu.

(4) Velikost vojenského znaku pro označení vojenského materiálu se určuje s ohledem na velikost označovaného předmětu.

(5) Vojenský materiál určený k humanitárním účelům se označuje i mezinárodně platnými rozeznávacími znaky pro vojenskou zdravotnickou službu, vojenský duchovní personál a civilní ochranu.2) Mezinárodním rozeznávacím znakem vojenské zdravotnické služby a vojenského duchovního personálu je červený kříž na bílém poli. Mezinárodním rozeznávacím znakem civilní ochrany je rovnostranný modrý trojúhelník na oranžovém pozadí. Vyobrazení mezinárodních rozeznávacích znaků vojenské zdravotnické služby, vojenského duchovního personálu a civilní ochrany jsou uvedeny v příloze č. 2.

HLAVA TŘETĺ
NOŠENĺ VOJENSKÉHO STEJNOKROJE A VOJENSKÝCH ODZNAKŮ

§ 3
Vojenský stejnokroj

(1) Vojenský stejnokroj tvoří stanovené součástky výstroje určené pro jednotné vystrojení vojáků. Složení součástek vojenského stejnokroje lze předepsaným způsobem kombinovat. Vnější vzhled vojenských stejnokrojů je charakterizován barvou, střihem, hodnostním označením, vojenskými odznaky, rukávovými znaky, domovenkou a stejnokrojovými knoflíky. Domovenky s nápisem "CZECH REPUBLIC" a "CZECH AIR FORCE" se používají na vojenském stejnokroji při pobytu ozbrojených sil v zahraničí. K vojenskému stejnokroji se nosí čepice, zimní čepice, lodička, klobouk nebo baret příslušné barvy podle druhu vojska.

(2) Vojenský stejnokroj je určen pro

a)   vojáky pozemních sil - v barvě zelené nebo v zeleném potisku,
b)   vojáky vzdušných sil - v barvě modré nebo v zeleném potisku,
c)   vojáky v základní nebo náhradní službě ve vojenských záchranných útvarech a vojáky v záloze povolané na vojenské cvičení k těmto útvarům - v barvě šedé,
d)   vojáky Vojenské kanceláře prezidenta republiky - v barvě modré,
e)   vojáky Hradní stráže - v barvě šedé a modré.

(3) Vojenské barety příslušné barvy jsou určeny pro

a)   vojáky mírových sil Organizace spojených národů - v barvě světlomodré,
b)   příslušníky Vojenské policie - v barvě černé,
c)   vojáky vzdušných sil - v barvě tmavomodré,
d)   vojáky brigád rychlého nasazení - v barvě červené,
e)   vojáky průzkumných a výsadkových jednotek - v barvě tmavozelené
f)   vojáky pozemních sil - v barvě světlozelené,
g)   vojáky logistických útvarů - v barvě šedé,
h)   vojáky vojenských záchranných útvarů - v barvě oranžové.

(4) Vyobrazení vycházkových, reprezentačních, služebních a polních vojenských stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 3.

(5) Vyobrazení rukávových znaků, odznaků na čepici a domovenek je uvedeno v příloze č. 4.

§ 4
Hodnostní označení

(1) Hodnostní označení se dělí na

a)   kovové,
b)   tištěné,
c)   vyšívané.

(2) Kovovým hodnostním označením jsou zlatové nebo stříbřité hvězdy, zlatové hodnostní pásky a stříbřité hodnostní knoflíčky.

(3) Tištěné hodnostní označení je na černé nebo hnědé fólii. Tištěné hodnosti jsou pro poddůstojníky, sbor rotmistrů a sbor praporčíků v barvě šedé a pro sbor nižších důstojníků, sbor vyšších důstojníků a sbor generálů v barvě okrové. Tištěné hodnostní označení se nosí na vojenském polním stejnokroji. Na čepici vojenského polního stejnokroje se nosí tištěné hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení. Tištěné hodnostní označení na vojenské polní stejnokroje je stejné pro všechny složky ozbrojených sil České republiky3) a je uvedeno v příloze č. 5.

(4) Vyšívaným hodnostním označením jsou hodnostní pásky červené, modré, stříbřité nebo zlatové barvy, hvězdy zlatové nebo stříbřité barvy a hodnostní knoflíčky stříbřité barvy.

§ 5
Hodnostní označení Armády České republiky na náramenících vojenských stejnokrojů

(1) Mužstvo a poddůstojníci na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   vojín - nárameník bez označení,
b)   svobodník - jeden hodnostní knoflíček,
c)   desátník - dva hodnostní knoflíčky,
d)   četař - tři hodnostní knoflíčky.

(2) Sbor rotmistrů na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   rotný - jednu velkou stříbřitou třícípou hvězdu,
b)   rotmistr - dvě velké stříbřité třícípé hvězdy,
c)   nadrotmistr - tři velké stříbřité třícípé hvězdy,
d)   štábní rotmistr - čtyři velké stříbřité třícípé hvězdy.

(3) Sbor praporčíků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   podpraporčík - jednu velkou stříbřitou pěticípou hvězdu,
b)   praporčík - dvě velké stříbřité pěticípé hvězdy,
c)   nadpraporčík - tři velké stříbřité pěticípé hvězdy,
d)   štábní praporčík - čtyři velké stříbřité pěticípé hvězdy.

(4) Sbor nižších důstojníků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   podporučík - jednu velkou zlatovou třícípou hvězdu,
b)   poručík - dvě velké zlatové třícípé hvězdy,
c)   nadporučík - tři velké zlatové třícípé hvězdy,
d)   kapitán - čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.

(5) Sbor vyšších důstojníků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   major - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu a hodnostní pásek,
b)   podplukovník - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a hodnostní pásek,
c)   plukovník - tři velké zlatové pěticípé hvězdy a hodnostní pásek.

(6) Sbor generálů na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   brigádní generál - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu, rozlišovací znak a lemovku,
b)   generálmajor - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy, rozlišovací znak a lemovku,
c)   generálporučík - tři velké zlatové pěticípé hvězdy, rozlišovací znak a lemovku,
d)   armádní generál - čtyři velké zlatové pěticípé hvězdy a lemovku.

(7) Na čepicích, zimních čepicích, baretech, lodičkách a kloboucích vojenského stejnokroje se nosí kovová hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení. Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na náramenících a čepicích vojenských stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 6.

§ 6
Hodnostní označení Hradní stráže na náramenících vojenských stejnokrojů

(1) Mužstvo a poddůstojníci na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   vojín - nárameník bez označení,
b)   svobodník - jeden červený hodnostní pásek,
c)   desátník - dva červené hodnostní pásky,
d)   četař - tři červené hodnostní pásky.

(2) Sbor rotmistrů na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   rotný - jeden stříbřitý hodnostní pásek,
b)   rotmistr - dva stříbřité hodnostní pásky,
c)   nadrotmistr - tři stříbřité hodnostní pásky,
d)   štábní rotmistr - čtyři stříbřité hodnostní pásky.

(3) Sbor praporčíků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   podpraporčík - jeden zlatový hodnostní pásek,
b)   praporčík - dva zlatové hodnostní pásky,
c)   nadpraporčík - tři zlatové hodnostní pásky,
d)   štábní praporčík - čtyři zlatové hodnostní pásky.

(4) Sbor nižších důstojníků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   podporučík - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu,
b)   poručík - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy,
c)   nadporučík - tři velké zlatové pěticípé hvězdy,
d)   kapitán - čtyři velké zlatové pěticípé hvězdy.

(5) Sbor vyšších důstojníků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   major - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu a zlatovou lemovku,
b)   podplukovník - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku,
c)   plukovník - tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku.

(6) Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na náramenících vojenských stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 7.

§ 7
Hodnostní označení Hradní stráže na vojenských reprezentačních stejnokrojích

(1) Mužstvo a poddůstojníci na rukávech vojenských reprezentačních stejnokrojů nosí

a)   vojín - rukáv bez označení,
b)   svobodník - jeden červený hodnostní pásek,
c)   desátník - dva červené hodnostní pásky,
d)   četař - tři červené hodnostní pásky.

(2) U poddůstojníků je na rukávech vojenských letních reprezentačních stejnokrojů hodnostní pásek v modré barvě.

(3) Sbor rotmistrů na rukávech vojenských reprezentačních stejnokrojů s černou portou a na rukávech letních reprezentačních stejnokrojů s tmavomodrou portou nosí

a)   rotný - jeden stříbřitý hodnostní pásek,
b)   rotmistr - dva stříbřité hodnostní pásky,
c)   nadrotmistr - tři stříbřité hodnostní pásky,
d)   štábní rotmistr - čtyři stříbřité hodnostní pásky.

(3) Sbor praporčíků na rukávech vojenských reprezentačních stejnokrojů s černou portou a na rukávech letních reprezentačních stejnokrojů s tmavomodrou portou nosí

a)   podpraporčík - jeden zlatový hodnostní pásek,
b)   praporčík - dva zlatové hodnostní pásky,
c)   nadpraporčík - tři zlatové hodnostní pásky,
d)   štábní praporčík - čtyři zlatové hodnostní pásky.

(4) Sbor nižších důstojníků na rukávech vojenských reprezentačních stejnokrojů s černou portou červeně lemovanou a na rukávech vojenských letních reprezentačních stejnokrojů s tmavomodrou portou světlomodře lemovanou nosí

a)   podporučík - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu,
b)   poručík - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy,
c)   nadporučík - tři velké zlatové pěticípé hvězdy,
d)   kapitán - čtyři velké zlatové pěticípé hvězdy.

(5) Sbor vyšších důstojníků na rukávech vojenských reprezentačních stejnokrojů s černou portou zlatově lemovanou a na rukávech vojenských letních reprezentačních stejnokrojů s tmavomodrou portou zlatově lemovanou nosí

a)   major - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu a zlatovou lemovku,
b)   podplukovník - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku,
c)   plukovník - tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku.

(6) Nárameníky vojenských reprezentačních stejnokrojů Hradní stráže jsou u

a)   mužstva a poddůstojníků - s červenou výšivkou na tmavomodrém podkladu a s červenou lemovkou, u vojenských letních reprezentačních stejnokrojů se světlomodrou výšivkou na tmavomodrém podkladu a se světlomodrou lemovkou,
b)   sboru rotmistrů, sboru praporčíků a sboru nižších důstojníků - se zlatovou výšivkou na tmavomodrém podkladu a s červenou lemovkou,
c)   sboru vyšších důstojníků - se zlatovou výšivkou na tmavomodrém podkladu a se zlatovou lemovkou.

(7) Vyobrazení hodnostního označení Hradní stráže na vojenských reprezentačních stejnokrojích je uvedeno v příloze č. 8.

§ 8
Hodnostní označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenských stejnokrojů

(1) Sbor nižších důstojníků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   podporučík - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu,
b)   poručík - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy,
c)   nadporučík - tři velké zlatové pěticípé hvězdy,
d)   kapitán - čtyři velké zlatové pěticípé hvězdy.

(2) Sbor vyšších důstojníků na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   major - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu a zlatovou lemovku,
b)   podplukovník - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku,
c)   plukovník - tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku.

(3) Sbor generálů na náramenících vojenských stejnokrojů nosí

a)   brigádní generál - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu se zlatovou lemovkou ohraničenou z obou stran červenou lemovkou,
b)   generálmajor - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy se zlatovou lemovkou ohraničenou z obou stran červenou lemovkou,
c)   generálporučík - tři velké zlatové pěticípé hvězdy se zlatovou lemovkou ohraničenou z obou stran červenou lemovkou.

(4) Nárameníky vojenských stejnokrojů Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou tmavomodré barvy. Nárameníky vojenských letních stejnokrojů Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou světlomodré barvy.

(5) Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenských stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 9.

§ 9
Hodnostní označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenských reprezentačních stejnokrojů

(1) Sbor nižších důstojníků na náramenících vojenských reprezentačních stejnokrojů nosí

a)   podporučík - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu a červenou lemovku,
b)   poručík - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a červenou lemovku,
c)   nadporučík - tři velké zlatové pěticípé hvězdy a červenou lemovku,
d)   kapitán - čtyři velké zlatové pěticípé hvězdy a červenou lemovku.

(2) Sbor vyšších důstojníků na náramenících vojenských reprezentačních stejnokrojů nosí

a)   major - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu a zlatovou lemovku s vnější červenou lemovkou,
b)   podplukovník - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku s vnější červenou lemovkou,
c)   plukovník - tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatovou lemovku s vnější červenou lemovkou.

(3) Sbor generálů na náramenících vojenských reprezentačních stejnokrojů nosí

a)   brigádní generál - jednu velkou zlatovou pěticípou hvězdu s dvojitou zlatovou lemovkou s vnitřní červenou lemovkou,
b)   generálmajor - dvě velké zlatové pěticípé hvězdy s dvojitou zlatovou lemovkou s vnitřní červenou lemovkou,
c)   generálporučík - tři velké zlatové pěticípé hvězdy s dvojitou zlatovou lemovkou s vnitřní červenou lemovkou.

(4) Nárameníky vojenských reprezentačních stejnokrojů Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou tmavomodré barvy. Nárameníky vojenských letních reprezentačních stejnokrojů Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou světlomodré barvy.

(5) Vyobrazení hodnostního označení Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náramenících vojenských reprezentačních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 10.

§ 10
Drobné stejnokrojové doplňky

(1) Drobné stejnokrojové doplňky jsou určeny k označení příslušnosti k druhu vojsk, určitého vojenského útvaru, vojenského zařízení nebo vojenského záchranného útvaru ozbrojených sil anebo k zvýraznění vojenského stejnokroje.

(2) Drobné stejnokrojové doplňky tvoří rozlišovací znaky, znaky, odznaky, domovenky, podbradníky, lemovky, lampasy, výšivky, stejnokrojové knoflíky, jmenovky, šňůry, šátky, rukávové znaky a rukávové pásky. Státní a rezortní vyznamenání se nosí na stejnokroji ve stanoveném pořadí.4)

HLAVA ČTVRTÁ
OZNAČOVÁNĺ VOJENSKÉ TECHNIKY NÁRODNĺM ROZLIŠOVACĺM ZNAKEM ČESKÉ REPUBLIKY, STÁTNĺM SYMBOLEM  ANEBO ZNAKEM HRADNĺ STRÁŽE

§ 11

(1) Národní rozlišovací znak České republiky (dále jen "národní rozlišovací znak") používaný na vojenské technice je kruhového tvaru, rozdělený na tři stejnoměrné klíny bílé, červené a modré barvy.

(2) Na vojenské technice, která je opatřena taktickým maskovacím nátěrem, může být národní rozlišovací znak proveden pouze konturou s vypuštěním barevnosti.

(3) S ohledem na zabezpečení dobré viditelnosti národního rozlišovacího znaku na barevném pozadí v celém rozsahu barevné sytosti odstínů se provede konturování národního rozlišovacího znaku následovně

a)   při světlém pozadí - bílé a červené pole konturováno modře,
b)   při tmavém pozadí - modré a červené pole konturováno bíle.

(4) Vyobrazení národního rozlišovacího znaku je uvedeno v příloze č. 11.

§ 12

(1) Na vojenských vozidlech se národní rozlišovací znak umísťuje tak, že modrý klín je vpředu ve směru obvyklého pohybu, červený klín je dole, bílý nahoře a rovina dotyku červeného a bílého klínu je orientována horizontálně.

(2) Na vojenských zabezpečovacích vozidlech se národní rozlišovací znak umísťuje symetricky na oboje přední dveře kabiny tohoto vozidla.

(3) Na tancích se národní rozlišovací znak umísťuje po obou stranách střelecké věže v ose horizontálně nastavené hlavně. U vyprošťovacího tanku je národní rozlišovací znak umístěn v přední části na boku korby ve vzdálenosti jedné třetiny od přední části vozidla.

(4) Na vojenských bojových vozidlech se národní rozlišovací znak umísťuje v přední polovině střelecké věže v ose horizontálně nastavené hlavně a na boku korby ve vzdálenosti jedné třetiny od přední části vozidla.

(5) Na speciálních nosičích zbraní je národní rozlišovací znak umístěn na obou stranách střelecké věže v její přední polovině v ose horizontálně nastavené hlavně a na boku korby ve vzdálenosti jedné třetiny od přední části vozidla.

(6) Vozidla uvedená v odstavcích 1 až 5 se označují národním rozlišovacím znakem na pravé straně čelní části a na levé straně zadní části prostředku, bráno ve směru obvyklého pohybu. Národní rozlišovací znak se orientuje tak, že modrý klín je vždy vlevo při přímém pohledu na plochu vojenského vozidla a rovina dotyku červeného a bílého klínu je orientována horizontálně.

(7) Velikost provedení národního rozlišovacího znaku na vozidlech uvedených v odstavcích 1 až 5 je maximálně 150 mm.

(8) Vyobrazení umístění národního rozlišovacího znaku na vojenských vozidlech, na vojenských zabezpečovacích vozidlech, tancích a speciálních nosičích zbraní je uvedeno v příloze č. 12.

§ 13

(1) Na vojenských letadlech je národní rozlišovací znak umístěn na křídlech a svislých ocasních plochách, výjimečně na trupu. Je vždy orientován modrým klínem vpředu, ve směru letu, přičemž rozhraní bílého a červeného barevného pole je rovnoběžné s podélnou osou vojenského letadla a červené barevné pole je blíže k podélné ose.

(2) Vojenská dopravní letadla, která jsou určena pro přepravu ústavních činitelů, jsou zbarvena ve státních barvách, v pořadí barev shora bílá-červená-modrá. V přední části vojenského dopravního letadla může být umístěn velký státní znak v barevném provedení.

(3) Vojenská letadla a vrtulníky se označují nad okny nebo pod kabinou pilota nápisem "CZECH AIR FORCE".

(4) Na křídlech vojenských letadel je národní rozlišovací znak umístěn na dolním i horním povrchu nosné soustavy, a to na pravé i levé straně od osy trupu ve třech pětinách poloviny rozpětí nosné plochy od osy trupu, měřeno kolmo od osy trupu. Na vojenských letadlech s měnitelnou geometrií šípovitosti křídel je národní rozlišovací znak umístěn na křídlech v poloze odpovídající pro přistávací manévr, respektive start tohoto letadla.

(5) Na svislé ocasní ploše vojenského letadla je národní rozlišovací znak umístěn z obou stran svislé ocasní plochy tak, že modré barevné pole je orientováno vpředu ve směru letu a červené barevné pole směrem dolů, přičemž rozhraní bílého a červeného barevného pole je rovnoběžné s podélnou osou vojenského letadla. Je-li svislých ocasních ploch na vojenském letadle více, je umístěn národní rozlišovací znak na vnější straně krajních ocasních ploch nebo na dominantní ocasní ploše z obou stran. U motýlkově uspořádaných ocasních ploch vojenského letadla je národní rozlišovací znak umístěn na viditelném místě bočních stran trupu.

(6) Na vrtulnících je národní rozlišovací znak umístěn na bočních stranách trupu v místě největší šířky nebo u rovnoběžného provedení boků trupu zpravidla ve vzdálenosti 40 % jeho celkové délky, měřeno od jeho přední části.

(7) V případě, že je národní rozlišovací znak umístěn na tmavém barevném poli taktického maskovacího nátěru, je proveden konturou ve světlošedé barvě. Při umístění národního rozlišovacího znaku na světlém barevném poli taktického maskovacího nátěru je proveden konturou v tmavošedé barvě.

(8) Při použití taktického maskovacího nátěru povrchu vojenského letadla je nutno dodržet zásadu, aby národní rozlišovací znak byl vždy vyznačen uvnitř jednoho z barevných polí.

(9) Velikost provedení národního rozlišovacího znaku na vojenských letadlech je určena jako jedna pětadvacetina jeho nejdelšího rozměru. Výsledný průměr národního rozlišovacího znaku se zaokrouhlí nejbližšímu provedení podle tabulky uvedené v příloze č. 13.

(10) Vyobrazení označování vojenských letadel národním rozlišovacím znakem a státními symboly je uvedeno v příloze č. 14.

§ 14

(1) Na vojenských plavidlech se národní rozlišovací znak umísťuje v jedné třetině od přídě vojenského plavidla a nejméně jeden metr nad čarou ponoru.

(2) Na vojenských plavidlech, u kterých nelze dodržet zásadu o umístění národního rozlišovacího znaku podle odstavce 1, je umístěn národní rozlišovací znak na zadní části vojenského plavidla.

(3) Umístění státní vlajky na vojenském plavidle se řídí zvláštním právním předpisem.5)

(4) Velikost provedení národního rozlišovacího znaku na vojenských plavidlech je maximálně 150 mm.

§ 15

(1) Znak Hradní stráže se na vozidlech užívaných Hradní stráží umísťuje

a)   u silničních vozidel a u vojenských zabezpečovacích vozidel uprostřed v čelní části vozidla, s výjimkou zasklených ploch,
b)   u motocyklů na přední části kapotáže.

(2) Vozidla Hradní stráže se neoznačují národním rozlišovacím znakem.

§ 16

Odchylné označování vojenské techniky v odůvodněných případech povoluje ministr obrany České republiky a u Hradní stráže náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

HLAVA PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 17

Zrušuje se:

Oznámení Ministerstva národní obrany o označování materiálů vojenské správy vlastnickým znakem, uveřejněné v částce 247/1948 Ú. l. II.

§ 18
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení vojenského znaku a znaku Hradní stráže

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení mezinárodních rozeznávacích znaků vojenské zdravotnické služby, vojenského duchovního personálu a civilní ochrany

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení vycházkových, reprezentačních, služebních a polních vojenských stejnokrojů

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení rukávových znaků, odznaků na čepici a domovenek

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení tištěného hodnostního označení na vojenských polních stejnokrojích

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení na vojenských stejnokrojích Armády České republiky

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení na vojenských stejnokrojích Hradní stráže

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení na vojenských reprezentačních stejnokrojích Hradní stráže

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení na vojenských stejnokrojích a vojenských letních stejnokrojích Vojenské kanceláře prezidenta republiky

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení hodnostního označení na vojenských reprezentačních stejnokrojích a vojenských letních reprezentačních stejnokrojích Vojenské kanceláře prezidenta republiky

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení národního rozlišovacího znaku České republiky

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení umístění národního rozlišovacího znaku České republiky na vojenských vozidlech, vojenských zabezpečovacích vozidlech, tancích a speciálních nosičích zbraní

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Tabulka pro určení výsledného průměru národního rozlišovacího znaku České republiky na vojenských letadlech

Max. velikost [mm]   rozměr symbolu o D [mm]   šířka kontury C [mm]
2 600 100 3
3 800 150 3
5 000 200 4
6 500 250 5
7 500 300 6
10 000 400 8
12 500 500 10
15 000 600 12
20 000 800 16
25 000 1 000 20
30 000 1 200 24
37 000 1 500 30
50 000 2 000 40

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 257/1999 Sb.

Vyobrazení označování vojenských letadel národním rozlišovacím znakem České republiky a státními symboly

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   § 2 odst. 2 až 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
2)   Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I.), sdělení č. 168/1991 Sb.
3)   § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb.
4)   § 12 odst. 1 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky.
5)   § 16 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

E-shop

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

JUDr. Petr Černý, Ph.D., JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. - C. H. Beck

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní judikatura všech českých soudů, stejně jako Evropského soudu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Lenka Geržová, Stanislav Kouba - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce pojistného. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k ...

Cena: 382 KčKOUPIT

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.