Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNĺ
na rok 2000

ze dne 5. listopadu 1999

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.

V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)" a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

  1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
  2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
  3. P 5-01 Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
  4. Zem J 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
  5. Zem 7-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
  6. Zem 13-02 Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
  7. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
  8. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
  9. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 2000
 10. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu
 11. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech
 12. Zem HZV 3-02 Výběrové šetření o drůbeži
 13. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
 14. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
 15. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
 16. Prům 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
 17. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu
 18. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví
 19. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů
 20. Stav 6-04 Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
 21. Stav 8-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
 22. Stav 4-99 Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu
 23. Stav 7-99 Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt
 24. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
 25. S P 1-12 Měsíční dotazník
 26. Dop 2-04 Čtvrtletní výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
 27. CR 1-12 Dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
 28. CR 7-99 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
 29. CR 9-01 Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
 30. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
 31. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 32. Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
 33. Pen 3a-04 Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
 34. Pen 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
 35. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 36. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
 37. Poj 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
 38. Pen 5a-01 Roční výkaz bankovních peněžních institucí
 39. Pen 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
 40. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
 41. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
 42. SONO V 1-01 Roční výkaz soukromých neziskových organizací
 43. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností
 44. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
 45. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
 46. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
 47. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
 48. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce
 49. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích
 50. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
 51. Iv 3-01 Roční výkaz o investicích
 52. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností
 53. EP V 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
 54. EP S 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
 55. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
 56. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 57. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
 58. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
 59. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
 60. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
 61. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
 62. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech
 63. VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
 64. VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
 65. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 66. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
 67. Obyv 2-12 Hlášení o narození
 68. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
 69. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
 70. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování
 71. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
 72. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
 73. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
 74. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
 75. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
 76. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
 77. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
 78. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
 79. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
 80. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
 81. Ceny D Zem 5-04 Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství
 82. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
 83. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
 84. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
 85. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
 86. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
 87. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
 88. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
 89. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
 90. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
 91. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
 92. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
 93. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
 94. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
 95. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
 96. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
 97. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
 98. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
 99. Ceny Služ ZO 1-12   Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
100. Ceny Služ ZO 1a-12   Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
101. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
102. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
103. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
104. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
105. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
106. Ceny E 1-12 Ceny ropy
107. Ceny E 2-12 Spotřebitelské ceny pohonných hmot u čerpacích stanic
108. Ceny E 3-12 Ceny průmyslových topných olejů
109. Ceny E 4-12 Spotřebitelské ceny plynového topného oleje pro komunální účely
110. Ceny E 5-04 Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti
111. Ceny E 6-04 Ceny plynu pro průmyslové užití
112. Ceny E 7-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s technickým maximem do 10 MW)
113. Ceny E 8-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí)
114. Ceny E 9-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr)
115. Ceny E 10-04 Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti
116. Ceny E 11-01 Roční spotřeba a počet odběratelů elektřiny pro velkoodběr
117. AGC 2000 Agrocensus 2000
118. SP-00 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
119. TI S 1999 Dotazník o technických inovacích ve službách
120. D OZOČ-04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
121. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
122. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
123. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
124. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí
125. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
126. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
127. EV Sl 1-12 Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb
128. PANEL 2000 Dotazník pro podniky a podnikatele
129. RES 2000 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
130. RES-MJ 2000 Dotazník o místních jednotkách podniků a podnikatelů
131. RES-PO 2000 Jednorázové šetření právnických osob

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
 

 1. Dop (MDS) 1-12 Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě
 2. Dop (MDS) 6-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
 3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o veřejné drážní dopravě
 4. Dop (MDS) 2-01 Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě
 5. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
 6. Dop (MDS) 3-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě
 7. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
 8. Dop (MDS) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
 9. Dop (MDS) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
10. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
11. Dop (MDS) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech
12. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
13. Dop (MDS) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
14. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě
15. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě
16. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty
17. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
18. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
19. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
20. PS (MDS) 1-01 Roční výkaz o poštovních službách
21. TS (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
22. TP (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
23. TJ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
24. TH (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
25. TZ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
26. TR (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
27. FET (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
28. FER (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích


b) MINISTERSTVO KULTURY
 

 1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle
 2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech
 3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla
 4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
 5. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně
 6. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
 7. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
 8. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
 9. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
12. Kult (MK) V 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl


c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNĺCH VĚCĺ
 

 1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče
 2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
 3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
 4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
 5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
 6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
 7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce
 8. V (MPSV) 9-04 Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče


d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 

 1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
 2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
 3. ENG (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koks
a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
 4. ENG (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
 5. ENG (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
 6. ENG (MPO) 4-01 Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
 7. CRS (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
 8. CRS (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
 9. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
10. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
11. Tech (MPO) Ba 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu
12. Tech (MPO) Lv 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
13. Tech (MPO) Vl 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu
14. Tech (MPO) Pl 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu
15. Tech (MPO) Op 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu
16. Tech (MPO) Kž 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu
17. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
18. Tech (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
19. Tech (MPO) Dp 1-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
20. Tech (MPO) Dp 2-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
21. Tech (MPO) HU 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
22. Tech (MPO) SL 1-01 Roční výkaz slévárenství
23. Tech (MPO) NK 1-01 Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů
24. Stav (MPO) 1-02 Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
25. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
26. Tech (MPO) PC 1-01 Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy
27. Tech (MPO) KO 1-01 Roční výkaz kovárenství


e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVĺ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
 

 1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
 2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
 3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
 4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
 5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
 6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
 7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
 8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni
 9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol
17. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
18. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
19. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
20. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
21. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole
22. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže
23. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
24. Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
25. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
26. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
27. Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké škole
28. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
29. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole
30. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
31. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
32. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
33. Škol (MŠMT) V 35-01 Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
34. Škol (MŠMT) V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízení
35. Škol (MŠMT) V 37-01 Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol
36. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
37. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
38. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace


f) MINISTERSTVO VNITRA
 

 1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů
 2. J (MV MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy


g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVĺ
 

 1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
 2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace
 3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
 4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
 5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
 6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
 7. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
 8. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
 9. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
13. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
15. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01 Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
18. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
19. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
20. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
21. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace
22. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce
23. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
24. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
25. Z (MZ) 7-12 Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření
26. Z (MZ) 8-99 Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření


h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVĺ
 

 1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
 2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
 3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
 4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
 5. SFTR (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
 6. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
 7. SFTR (MZe) 7a-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v zemědělské prvovýrobě
 8. SFTR (MZe) 7b-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v obchodních a zpracovatelských organizacích
 9. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře
15. Zem Ovo (Mze) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
16. Zem Ovo (Mze) 6-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2000
17. Zem Ovo (Mze) 9-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 2000
18. Ryby (Mze) 1-01 Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb


i) MINISTERSTVO ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ
 

 1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
 3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
 4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
 5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
 6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
 7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
 8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
 9. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Předsedkyně Českého statistického úřadu:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Poznámka redakce: podrobný popis statistických zjišťování zde pro značný rozsah neuvádíme.

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.