Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNĺ
na rok 2000

ze dne 5. listopadu 1999

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.

V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)" a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

  1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
  2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
  3. P 5-01 Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
  4. Zem J 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
  5. Zem 7-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
  6. Zem 13-02 Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
  7. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
  8. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
  9. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 2000
 10. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu
 11. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech
 12. Zem HZV 3-02 Výběrové šetření o drůbeži
 13. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
 14. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
 15. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
 16. Prům 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
 17. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu
 18. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví
 19. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů
 20. Stav 6-04 Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
 21. Stav 8-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
 22. Stav 4-99 Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu
 23. Stav 7-99 Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt
 24. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
 25. S P 1-12 Měsíční dotazník
 26. Dop 2-04 Čtvrtletní výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
 27. CR 1-12 Dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
 28. CR 7-99 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
 29. CR 9-01 Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
 30. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
 31. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 32. Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
 33. Pen 3a-04 Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
 34. Pen 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
 35. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 36. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
 37. Poj 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
 38. Pen 5a-01 Roční výkaz bankovních peněžních institucí
 39. Pen 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
 40. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
 41. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
 42. SONO V 1-01 Roční výkaz soukromých neziskových organizací
 43. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností
 44. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
 45. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
 46. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
 47. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
 48. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce
 49. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích
 50. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
 51. Iv 3-01 Roční výkaz o investicích
 52. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností
 53. EP V 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
 54. EP S 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
 55. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
 56. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 57. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
 58. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
 59. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
 60. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
 61. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
 62. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech
 63. VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
 64. VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
 65. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 66. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
 67. Obyv 2-12 Hlášení o narození
 68. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
 69. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
 70. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování
 71. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
 72. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
 73. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
 74. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
 75. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
 76. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
 77. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
 78. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
 79. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
 80. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
 81. Ceny D Zem 5-04 Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství
 82. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
 83. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
 84. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
 85. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
 86. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
 87. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
 88. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
 89. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
 90. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
 91. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
 92. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
 93. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
 94. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
 95. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
 96. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
 97. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
 98. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
 99. Ceny Služ ZO 1-12   Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
100. Ceny Služ ZO 1a-12   Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
101. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
102. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
103. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
104. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
105. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
106. Ceny E 1-12 Ceny ropy
107. Ceny E 2-12 Spotřebitelské ceny pohonných hmot u čerpacích stanic
108. Ceny E 3-12 Ceny průmyslových topných olejů
109. Ceny E 4-12 Spotřebitelské ceny plynového topného oleje pro komunální účely
110. Ceny E 5-04 Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti
111. Ceny E 6-04 Ceny plynu pro průmyslové užití
112. Ceny E 7-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s technickým maximem do 10 MW)
113. Ceny E 8-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí)
114. Ceny E 9-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr)
115. Ceny E 10-04 Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti
116. Ceny E 11-01 Roční spotřeba a počet odběratelů elektřiny pro velkoodběr
117. AGC 2000 Agrocensus 2000
118. SP-00 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
119. TI S 1999 Dotazník o technických inovacích ve službách
120. D OZOČ-04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
121. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
122. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
123. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
124. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí
125. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
126. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
127. EV Sl 1-12 Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb
128. PANEL 2000 Dotazník pro podniky a podnikatele
129. RES 2000 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
130. RES-MJ 2000 Dotazník o místních jednotkách podniků a podnikatelů
131. RES-PO 2000 Jednorázové šetření právnických osob

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
 

 1. Dop (MDS) 1-12 Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě
 2. Dop (MDS) 6-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
 3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o veřejné drážní dopravě
 4. Dop (MDS) 2-01 Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě
 5. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
 6. Dop (MDS) 3-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě
 7. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
 8. Dop (MDS) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
 9. Dop (MDS) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
10. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
11. Dop (MDS) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech
12. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
13. Dop (MDS) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
14. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě
15. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě
16. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty
17. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
18. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
19. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
20. PS (MDS) 1-01 Roční výkaz o poštovních službách
21. TS (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
22. TP (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
23. TJ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
24. TH (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
25. TZ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
26. TR (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
27. FET (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
28. FER (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích


b) MINISTERSTVO KULTURY
 

 1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle
 2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech
 3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla
 4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
 5. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně
 6. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
 7. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
 8. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
 9. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
12. Kult (MK) V 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl


c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNĺCH VĚCĺ
 

 1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče
 2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
 3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
 4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
 5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
 6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
 7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce
 8. V (MPSV) 9-04 Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče


d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 

 1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
 2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
 3. ENG (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koks
a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
 4. ENG (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
 5. ENG (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
 6. ENG (MPO) 4-01 Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
 7. CRS (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
 8. CRS (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
 9. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
10. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
11. Tech (MPO) Ba 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu
12. Tech (MPO) Lv 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
13. Tech (MPO) Vl 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu
14. Tech (MPO) Pl 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu
15. Tech (MPO) Op 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu
16. Tech (MPO) Kž 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu
17. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
18. Tech (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
19. Tech (MPO) Dp 1-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
20. Tech (MPO) Dp 2-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
21. Tech (MPO) HU 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
22. Tech (MPO) SL 1-01 Roční výkaz slévárenství
23. Tech (MPO) NK 1-01 Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů
24. Stav (MPO) 1-02 Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
25. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
26. Tech (MPO) PC 1-01 Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy
27. Tech (MPO) KO 1-01 Roční výkaz kovárenství


e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVĺ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
 

 1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
 2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
 3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
 4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
 5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
 6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
 7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
 8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni
 9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol
17. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
18. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
19. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
20. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
21. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole
22. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže
23. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
24. Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
25. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
26. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
27. Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké škole
28. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
29. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole
30. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
31. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
32. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
33. Škol (MŠMT) V 35-01 Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
34. Škol (MŠMT) V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízení
35. Škol (MŠMT) V 37-01 Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol
36. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
37. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
38. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace


f) MINISTERSTVO VNITRA
 

 1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů
 2. J (MV MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy


g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVĺ
 

 1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
 2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace
 3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
 4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
 5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
 6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
 7. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
 8. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
 9. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
13. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
15. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01 Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
18. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
19. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
20. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
21. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace
22. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce
23. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
24. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
25. Z (MZ) 7-12 Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření
26. Z (MZ) 8-99 Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření


h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVĺ
 

 1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
 2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
 3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
 4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
 5. SFTR (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
 6. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
 7. SFTR (MZe) 7a-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v zemědělské prvovýrobě
 8. SFTR (MZe) 7b-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v obchodních a zpracovatelských organizacích
 9. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře
15. Zem Ovo (Mze) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
16. Zem Ovo (Mze) 6-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2000
17. Zem Ovo (Mze) 9-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 2000
18. Ryby (Mze) 1-01 Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb


i) MINISTERSTVO ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ
 

 1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
 3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
 4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
 5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
 6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
 7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
 8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
 9. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Předsedkyně Českého statistického úřadu:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Poznámka redakce: podrobný popis statistických zjišťování zde pro značný rozsah neuvádíme.

E-shop

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Milan Damohorský a kolektiv - C. H. Beck

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, ...

Cena: 860 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Ing. Jiří Blažek - Anag, spol. s r. o.

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.