Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


212

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. září 1999,

kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

§ 1

Ze zboží uvedeného v čísle 1701 celního sazebníku1) - třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, se uplatňuje sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem1) pro celní kvóty stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Po vyčerpání celní kvóty podle § 1 se pro zboží vymezené v § 1 uplatní sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem1) zvýšená o 80.

(2) Pokud clo vyměřené podle odstavce 1 činí méně než 14 Kč/kg, vyměří se sazba cla 14 Kč/kg.

§ 3

(1) Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží pocházející z Polské republiky vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené mezinárodní smlouvou.2)

(2) Zbožím pocházejícím z Polské republiky se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou.2)

§ 4

(1) Ustanovení § 1 a 2 se nevztahuje na zboží pocházející ze Slovenské republiky.

(2) Zbožím pocházejícím ze Slovenské republiky se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštními předpisy.3)

§ 5

(1) Ustanovení § 1 a 2 se nevztahuje na zboží pocházející z rozvojové země, která je členem Světové obchodní organizace,4) (dále jen "rozvojové země"), pokud její podíl na dovozech zboží vymezeného v § 1 nepřesáhne 3 % celkového dovozu tohoto zboží.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže celkový dovoz zboží vymezeného v § 1 pocházejícího z rozvojových zemí je větší než 9 %.

(3) Seznam rozvojových zemí je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zbožím pocházejícím z rozvojové země se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštními předpisy.5)

§ 6

Zrušuje se nařízení vlády č. 49/1999 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz cukru.

§ 7

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 11. března 2003.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


1)   Nařízení vlády č. 303/1998 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).
2)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o oblasti volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, v platném znění.
3)   § 59 až 63 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/1997 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, v platném znění.
4)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).
5)   § 59 až 63 zákona č. 13/1993 Sb.§ 3, 4, 5 a 6 a příloha č. 4 vyhlášky č.  69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 212/1999 Sb.

Celní kvóty (podle § 1)

období Zboží pocházející ze země:
Evropská unie6) Polská republika7) Ostatní země
ode dne nabytí účinnosti do 31. prosince 1999 3 000 tun 1 250 tun 250 tun
od 1. ledna do 31. března 2000 3 300 tun 1 375 tun 275 tun
od 1. dubna do 30. června 2000 3 300 tun 1 375 tun 275 tun
od 1. července do 30. září 2000 3 300 tun 1 375 tun 275 tun
od 1. října do 31. prosince 2000 3 300 tun 1 375 tun 275 tun
od 1. ledna do 31. března 2001 3 600 tun 1 500 tun 300 tun
od 1. dubna do 30. června 2001 3 600 tun 1 500 tun 300 tun
od 1. července do 30. září 2001 3 600 tun 1 500 tun 300 tun
od 1. října do 31. prosince 2001 3 600 tun 1 500 tun 300 tun
od 1. ledna do 31. března 2002 3 900 tun 1 625 tun 325 tun
od 1. dubna do 30. června 2002 3 900 tun 1 625 tun 325 tun
od 1. července do 30. září 2002 3 900 tun 1 625 tun 325 tun
od 1. října do 31. prosince 2002 3 900 tun 1 625 tun 325 tun
od 1. ledna do 11. března 2003 4 200 tun 1 750 tun 350 tun

6)   § 59 až 63 zákona č. 13/1993 Sb.
   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, Protokol č.  4, v platném znění.
7)   § 59 až 63 zákona č. 13/1993 Sb.
   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o oblasti volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, Protokol č. 7, v platném znění.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 212/1999 Sb.

Seznam rozvojových zemí

AE Spojené arabské emiráty
AG Antigua a Barbuda
AO Angola
AR Argentina
BB Barbados
BD Bangladéš
BF Burkina Faso
BH Bahrajn
BI Burundi
BJ Benin
BN Brunej Darussalam
BO Bolívie
BR Brazílie
BW Botswana
BZ Belize
CD Demokratická republika Kongo
CF Středoafrická republika
CG Kongo
CI Pobřeží slonoviny
CL Chile
CM Kamerun
CO Kolumbie
CR Kostarika
CU Kuba
CY Kypr
DJ Džibutsko
DM Dominika
DO Dominikánská republika
EC Ekvádor
EG Egypt
FJ Fidži
GA Gabon
GD Grenada
GH Ghana
GM Gambie
GN Guinea
GT Guatemala
GW Guinea-Bissau
GY Guayana
HN Honduras
HT Haiti
ID Indonésie
IN Indie
JM Jamajka
KE Keňa
KG Kirgizstán
KN Svatý Kryštof
KR Korejská republika
KW Kuvajt
LC Svatá Lucie
LK Srí Lanka
LS Lesotho
MA Maroko
MG Madagaskar
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolsko
MR Mauretánie
MT Malta
MU Mauritius
MV Maledivy
MW Malawi
MX Mexiko
MY Malajsie
MZ Mosambik
NA Namibie
NE Niger
NG Nigérie
NI Nikaragua
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Nová Guinea
PH Filipíny
PK Pákistán
PY Paraguay
QA Katar
RW Rwanda
SB Šalamounovy ostrovy
SG Singapur
SL Sierra Leone
SN Senegal
SR Surinam
SV Salvador
SZ Svazijsko
TD Čad
TG Togo
TH Thajsko
TN Tunisko
TT Trinidad a Tobago
TZ Tanzanie
UG Uganda
UY Uruguay
VC Sv. Vincenc a Grenadiny
VE Venezuela
ZA Jižní Afrika
ZM Zambie
ZW Zimbabwe

E-shop

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., JUDr. Mgr. František Zbořil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek. Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěry a jednak ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.