Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


176

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 20. července 1999,

kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 Sb.:

§ 1

Hraničními vodními toky tvořícími státní hranice jsou úseky vodních toků uvedené v příloze této vyhlášky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Příloha k vyhlášce č. 176/1999 Sb.

Seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice České republiky

1. Státní hranice ČR - SRN - saský hraniční úsek

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Lužická Nisa I I/1-3 1,4 207220000100
2. Bílý potok I 5-6/15 2,0 207580003000
3. Zlatý potok II 23/5-23/12 0,2 207640000200
4. Zlatý potok II 24/4-25 1,1 207640000200
5. bezejmenný tok II 28/38-28/40 0,04 207620000800
6. Mandava II 28/40-28/42 0,04 207600000100
7. Hraniční potok II, III 28/45-3 1,24 207620000600
8. Spréva III 10-12 1,9 146880000100
9. Jiříkovský potok III 18/19-18/22 0,1 146910000100
10. Spréva IV 3/19-3/32 0,9 146880000100
11. Rožanský potok IV 12/15-12/18 0,1 146990000100
12. Dřevíč IV 16-16/5 0,2 147030001400
13. Severní potok V 2-2/37 0,8 146810000600
14. Luční potok V 5/2-5/18 0,3 146800000100
15. Vilémovský (Poustevenský) potok V, VI 18/24-3 2,7 146730000100
16. Hraniční potok VI 4/24-5/9 0,4 146790001400
17. Tomášovský potok VI 10/3-11 0,7 146720001100
18. Hraniční potok VI 16/6-16/15 0,2 146720000200
19. Strouha VI 18/2-18/25 0,7 146610000100
20. Bílý potok VI 20-23 2,9 146590000100
21. Křinice VI, VII 23-3 8,9 146540000100
22. Labe VII 14-25 3,6 100010000100
23. Klopotský potok VIII 1/3-4 3,2 146200000100
24. Studniční potok VIII 11/4-11/23 0,5 147210000100
25. Sporný potok VIII 12/9-13 0,3 147180000100
26. Rychnovský potok VIII 13-14/24 1,4 147190000100
27. Olšový potok VIII 24-26 2,1 147300000100
28. Petrovický potok VIII 26-26/8 0,4 147320000100
29. Hraniční potok VIII 26/8-26/18 0,5 147320000800
30. Hraniční potok IX 2/1-2/9 0,2 147320000800
31. Slatina IX 6-6/15 0,4 147330000100
32. Hraniční potok IX 6/15-6/55 0,9 147330100800
33. Rybný potok IX 9-10 1,4 147260000100
34. Hraniční potok IX 10-13 3,3 147270000100
35. bezejmenný tok IX 14-14/6 0,2 147260001900
36. Černý potok IX 15-17 2,4 147360000100
37. Mohelnice X 3-8/11 5,1 147350000100
38. bezejmenný tok X 11/26-12 0,5 147380000200
39. Rašelinový potok X 17-18 2,0 147390100100
40. Divoká Bystřice X 18-19 1,0 147390000100
41. Hraniční potok X 19-20/25 1,8 147390004000
42. Jelení potok XI 2/4-6/8 4,5 147400002000
43. Jelení potok XI 6/11-7 1,0 147400002000
44. Moldavský potok XI 7-8 0,8 147400000100
45. Hraniční potok XI 8-8/6 0,2 147420000200
46. Bystrý potok XI 11/5-12/22 1,8 147690000100
47. Bystrý potok XI 12/26-15/28 3,3 147690000100
48. Flájský potok XII XII/1-2 1,5 147620000100
49. Pstružný potok XII 2-4 3,4 147710000100
50. Hraniční potok XII 4-4/10 0,5 147710000510
51. Ztracený potok XII 7/15-8 0,3 147730000140
52. Stříbrný potok XII 8/14-8/19 0,2 147730000120
53. Svídnice XII, XIII 10-7 18,7 147730000100
54. Flájský potok XIII 7-8 2 147620000100
55. Načetínský potok XIII, XIV 8/2-4 15,3 147810000100
56. bezejmenný tok XIV 6/11-7 0,4 147910000600
57. Lesní potok XIV 7-8 0,9 147910000100
58. Černá XIV, XV 8-1/1 15,7 147870000100
59. Kamenička XV 2-3 2,8 147560001800
60. Přísečnice XV 3-4 1,6 147500000100
61. Polava XV, XVI 13-13 18,42 147430000100
62. Zlatý potok XVII 10-10/1 0,01 148070000100
63. Polavský potok XVII 10-10/10 0,7 148060000100
64. Komáří potok XVII 10/10-15 3,1 148080000200
65. Komáří potok XVII 15/5-15/9 0,4 148080000200
66. Blatenský potok XVIII 2/1-3 0,7 148000000100
67. Hraniční potok XVIII 3-3/3 0,3 148010000100
68. Smolný potok XVIII 3/3-3/40 3,0 148010000200
69. Hraničná XIX 11/11-12/19 2,1 140600000800
70. Svatava XIX 13-13/15 1,5 140590000100
71. Kuželka XX 6/5-6/9 0,2 148270000200
72. Pstruhový potok XXI 4-6/9 4,1 140040000100
73. Hraniční potok XXI 6/11-7 0,2 140040000200
74. Rákosina XXI 8/5-8/15 0,9 140080000400
75. Rákosina XXI 8/18-8/24 0,6 140080000400
76. Rokytník XXI 10/9-10/11 0,11 140080000100
77. Rašeliník XXI 12/5-12/11 0,6 140030000200
78. Černý potok XXI 16/1-16/11 0,6 140020000200
79. Černý potok XXI 16/14-17 0,1 140020000200
80. Velkorybnický potok XXI 21/5-22 1,7 139890000100
81. Sázek XXI, XXII 22-2 3,2 139880000100
82. Sázek XXII 3/12-3/20 0,5 139880000100
83. Hazlovský potok XXII 4/19-4/22 0,1 139830000100
84. Plesná XXII 8-8/5 0,3 140000000100
85. Plesná XXII 8/7-8/15 0,5 140000000100
86. Plesná XXII 8/16-9 1,4 140000000100
87. Starý potok XXII 9-9/7 0,5 140010000800
88. Starý potok XXII 9/19-9/21 0,05 140010000800
89. Hraniční potok XXII 13/37-15/5 0,8 148220000400
90. Zelený potok XXIII 7/4-7/13 0,8 148280000600
91. Zelený potok XXIII 7/16-7/18 0,2 148280000600
92. Hranický potok XXIII 8/10-8/15 0,3 148280000100
93. Lužní potok XXIII 10/12-10/13 0,01 148290000900
94. Bystřina XXIII 12/2-12/7 0,6 148170000100
95. Bystřina XXIII 12/8-13/9 4,0 148170000100
96. Bystřina XXIII 13/10-15 1,2 148170000100
97. Brodivý potok XXIII 15/3-15/7 0,4 148170000800
98. Lesní potok XXIII 17/2-17/4 0,3 148190000200

2. Státní hranice ČR - SRN - bavorský hraniční úsek

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Rokytnice I 1/1-1/4 0,49 148130000100
2. Rokytnice I 2-2/3 0,91 148130000100
3. Rokytnice I 2/5-3 1,59 148130000100
4. Lužní potok I 3-5 5,19 148140000100
5. Pekelský potok I 7/2-8 1,82 148110000100
6. Újezdský potok I 9-10 1,62 148120000100
7. Hraniční potok I 13/1-13/8 1,04 148090000100
8. Račí potok II 2/6-3 1,10 139660000200
9. Kopřivový potok II 4-4/3 0,51 139660000500
10. Račí potok II 4/3-4/4 0,22 139660000200
11. Mlýnský potok II 6-7 1,00 139660001500
12. Slatinný potok II 8/6-8/8 0,14 139800000100
13. Mezný potok II 15/5-15/8 0,28 139660002800
14. Mezný potok II 16/1-17/10 1,96 139660002800
15. Reslava II 22-23 2,29 139720000100
16. Pomezní potok II 23/1-23/3 0,17 139720000200
17. Pomezní potok III 2/5-2/6 0,16 139720000200
18. Bučinský p. (Bukový p.) III 4-4/12 2,57 139760000100
19. Mlýnský potok III 11-11/5 0,95 140190000100
20. Mlýnský potok III 11/6-11/7 0,05 140190000100
21. Tříselný potok III 15/1-17 2,69 140210000200
22. Odrava III 17-17/6 0,67 140180000100
23. Malý potok III 21/3-21/7 0,49 140230000600
24. Malý potok III 21/8-22 0,21 140230000600
25. Mohelský potok III 22-22/3 0,25 140230000100
26. Mohelský potok III 22/13-23 0,32 140230000100
27. Bílý potok III 24/1-25 1,40 140230000400
28. Mikulášský potok IV 14-15 0,51 140180000200
29. Mže IV 32-33 1,36 129120000100
30. Sklářský potok V 5/8-6 0,62 129200000100
31. Havraní potok V 15-17 2,01 400380000100
32. Celní potok V 19/12-19/16 0,13 400310000100
33. Potůček V 19/16-21/9 0,69 400350000200
34. Hraniční potok V, VI 28-2/3 6,69 400290000100
35. Hraniční potok VI 2/8-6 5,38 400290000100
36. Nivní potok VI 11-12 0,59 400190000100
37. Železný potok VI 20/8-20/10 0,08 400220000100
38. Černice VII 8-14 7,33 400530000100
39. Šedý potok VII 14-15 1,91 400540000100
40. Kamenný potok VII 17/3-18 2,21 400510000100
41. Teplá Bystřice VIII 17/10-18 0,68 400900000100
42. Medvědí potok VIII 22-23 2,79 400880000100
43. Kouba IX 3-4 2,78 400680000100
44. Černý potok IX 4-4/5 0,81 400720000200
45. Flekovský potok IX 12/11-12/12 0,13 132270000100
46. Chodská Úhlava IX 15-15/14 1,66 132260000100
47. Chodská Úhlava IX 15/15-15/16 0,15 132260000100
48. Chodská Úhlava IX 16-17 1,70 132260000100
49. Lomnička IX 17-17/12 1,44 132260000200
50. Prášilský potok X 11-12 3,58 119900000100
51. Čertova voda XI 8/5-13 4,72 400930100100
52. Červený potok XI 13-14 3,06 400930200100
53. Hraniční potok XI, XII 22-3 5,70 113600000100
54. Řasnice XII 3-4 0,55 113590000100
55. Mechový potok XII 4-6 5,25 113620000100
56. Hraniční potok XII 7-8 3,07 113790000200
57. Studená Vltava XII 8-9 1,94 113790000100
58. Údolský potok XII 9-9/2 0,21 113790000400
59. Údolský potok XII 9/5-9/6 0,10 113790000400
60. Údolský potok XII 9/6/0/6-9/21 2,09 113790000400
61. Světlá XII 11/11-12/1 0,05 113800000100
62. Malá Světlá XII 12/1-13 0,63 113800001710

Státní hranice ČR - Polsko

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Oleška I I/12-I/15 1,91 204720002100
2. Olše I I/15-I/16 0,37 204720000100
3. Bystrý potok I 21/1-I/22 0,47 204730000100
4. Líštnice I I/58-I/59 0,50 205010000100
5. Olše I I/81-I/108 14,48 204720000100
6. Petrůvka I I/153-I/161 7,86 205360000100
7. Olše I I/161-I/167 4,18 204720000100
8. Olše I I/173-II/1 5,80 204720000100
9. Odra II II/1-4/1 4,22 200010000100
10. Odra II II/5-II/9 3,35 200010000100
11. bezejmenný tok II 9/3-II/11 1,73 204620000400
12. bezejmenný tok II 21/12-22/5 0,22 205560003200
13. Doubravka II II/22-22/5 0,42 205560000100
14. bezejmenný tok II 22/7-II/23 0,70 205560003200
15. Doubravka II II/23-II/24 0,72 205560000100
16. bezejmenný tok II 26/3-26/6 0,51 205550000100
17. Strahovický potok II II/35-II/36 1,17 205510000100
18. Oldřišovský potok (Bílá voda) II II/36-36/4 0,53 205460000100
19. bezejmenný tok II 37/4-37/9 0,42 205500001000
20. Rudník II II/42-42/3 0,28 205430000100
21. Pština II II/43-II/44 0,86 205410000100
22. Pština II 51/15-II/52 0,90 205410000100
23. bezejmenný tok II 52/2-52/3 0,24 205420000200
24. Rudník II 52/10-52/18 0,91 205430000100
25. bezejmenný tok II 56/1-56/2 0,04 205490000210
26. Radynka II II/70-II/71 0,58 202370000310
27. Opava II II/71-II/76 5,12 201640000100
28. Opava II 80/7-90/1 15,83 201640000100
29. Opavice II II/95-96/8 2,73 201910000100
30. Opavice II 97/3-II/102 6,95 201910000100
31. Trója (Hrozová) II 103/17-111/10 13,31 205710000100
32. bezejmenný tok II II/112-112/10 0,90 205710002800
33. Pomezní potok II 119/4-119/9 0,71 205740000400
34. bezejmenný tok II 123/13-123/41 2,10 205840000200
35. Pavlovický potok II 124/1-124/23 3,10 205850000100
36. bezejmenný tok II 124/23-124/25 0,12 205850000920
37. Sádecký potok II 128/4-128/5 0,08 205820000100
38. Sádecký potok II 129/13-130/12 1,41 205820000100
39. bezejmenný tok II 130/12-130/16 0,14 205820000510
40. bezejmenný tok II 133/25-134/15 2,33 205800004100
41. Hraniční potok II 134/18-136/9 3,32 205800003200
42. bezejmenný tok II 136/9-136/14 0,30 205800003900
43. bezejmenný tok II II/143-143/3 0,10 205800002000
44. Olešnice II 155/3-II/158 3,39 207020000100
45. Bělá II 160/2-160/3 0,14 206730000100
46. Kolnovický potok II 164/6-164/7 0,11 207060000100
47. bezejmenný tok II 176/2-176/5 0,10 206690000100
48. bezejmenný tok II 176/19-176/24 0,50 206680000200
49. Vojtovický potok II 185/12-185/17 0,37 206390000100
50. Červený potok III III/96-III/100 5,18 102380000200
51. Divoká Orlice III III/100-III/119 28,82 102300000100
52. Černý potok III III/119-120/14 3,06 102300000200
53. Kotelský potok III 131/15-III/132 0,25 101790000110
54. Olešenka III III/135-III/136 1,25 101830000100
55. bezejmenný tok III III/141-141/21 0,84 101790000200
56. Sejřava III 144/10-144/11 0,06 101790000300
57. Střela III 152/5-III/153 0,30 101790000100
58. Brlenka III 154/5-154/6 0,08 101750000100
59. bezejmenný tok III 155/3-155/9 0,17 101760000400
60. Čermná III 155/9-155/10 0,05 101760000100
61. Brlenka III III/159-159/10 0,52 101750000100
62. bezejmenný tok III III/168-III/169 0,50 101750000800
63. Trnkava III 173/23-173/30 0,26 101620000100
64. bezejmenný tok III 175/2-175/12 0,38 101620000110
65. Božanovský potok III III/188-188/20 2,25 206060000100
66. Starostínský potok III III/223-223/7 0,52 205870000200
67. Lipový potok III III/227-228/14 1,88 205860000110
68. Zdoňovský potok III III/236-236/5 0,35 101450400100
69. Kamenný potok III 236/5-III/237 1,03 101450400200
70. Petříkovický potok III III/251-251/13 0,67 101180000100
71. bezejmenný tok III III/265-265/8 0,52 207160000200
72. Černý potok IV 4/1- 6/7 2,80 207140000100
73. bezejmenný tok IV 6/7-6/15 0,57 207120001400
74. bezejmenný tok IV 6/15-8/4 1,59 207130000200
75. Jizera IV 53/14-IV/62 15,79 110740000100
76. Lužický potok IV IV/66-67/12 1,77 207170000100
77. Jindřichovický potok IV 77/6-79/13 2,74 207200000100
78. bezejmenný tok IV IV/81-82/11 2,02 207200005900
79. Červená voda IV 91/8-91/11 0,1 208120000100
80. Kočičí potok IV 93/14-98/7 7,84 208090000100
81. Kočičí potok IV 98/11-IV/99 0,81 208090000100
82. Kočičí potok IV 99/14-99/25 0,23 208090000100
83. Kočičí potok IV 99/28-IV/101 1,36 208090000100
84. Kočičí potok IV 101/5-101/11 0,32 208090000100
85. bezejmenný tok IV 102/22-102/25 0,14 208100000200
86. bezejmenný tok IV IV/105-105/3 0,17 208070004500
87. Smědá IV 105/8-106/3 2,43 207790000100
88. bezejmenný tok IV 106/3-106/11 0,33 208080001000
89. Boreček IV IV/107-107/12 0,70 208080000100
90. Javornický potok IV 107/12-108/18 1,02 208080000800
91. Saňský potok IV IV/115-IV/116 2,07 208070001000
92. Višňovský potok IV IV/118-IV/119 0,90 208000000100
93. Oleška IV 129/1-129/4 0,11 207720000100
94. Oldřichovský potok IV IV/143-ČR, PR, SRN 3,48 207590000100

Státní hranice ČR - Rakousko

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. Pestřice I 29/01-39/2a 4,79 114290000100
2. Pestřice I 39/3a-41 0,61 114290000100
3. Černá stoka I 62-65/04 1,89 114330000400
4. Černá stoka I 65/05-65/4a 0,06 114330000400
5. Ježová I 66/1-67/1a 1,58 114330000100
6. Ježová I 67/2c-73/1 4,09 114330000100
7. Hraniční potok II 0/1-1 0,62 400940000100
8. bezejmenný tok II 8/4-9/02 0,49 400970000600
9. bezejmenný tok II 9/1-10 0,39 400970000600
10. bezejmenný tok II 13-13/3 0,26 400980000200
11. bezejmenný tok II 13/4-13/6 0,21 400980000200
12. bezejmenný tok II 14/07-14/010 0,19 400990000200
13. Urešův potok II 16-16/2 0,23 401000000100
14. Rožnovský potok II 22/1-23/3 0,81 401040000100
15. bezejmenný tok II 26-26/2 0,31 401010000100
16. bezejmenný tok II 26/05-27 0,10 401010000100
17. Dílčí potok II 31-31/01 0,30 401050000600
18. Dílčí potok II 31/4-34/1 1,75 401050000600
19. Mlýnský potok II 34/1-38 4,17 401050000100
20. bezejmenný tok II 38/04-38/05 0,10 401090000200
21. Divoká II 40-42/03 2,86 401100000100
22. Divoká II 43/2-45/01 1,49 401100000100
23. Divoká II 45/02-45/03 0,14 401100000100
24. Mezní potok II 48-52 2,97 114550000200
25. Menší Vltavice II 52-52/2 0,08 114550000100
26. Hraniční potok II 52/3-54/1 1,44 114550000400
27. Bystrá (Strážnice) II 55/4-55/08 0,25 114670000100
28. Bystrá (Strážnice) II 55/017-57 0,89 114670000100
29. Boršíkovský potok II 60/3-61 0,36 114670000800
30. bezejmenný tok II 63/01-63/2 0,12 114650000200
31. bezejmenný tok II 63/05-64 0,39 114650000200
32. Hraniční potok II 64-69 2,49 114650000100
33. Trávnice II 69-69/1 0,15 114640000100
34. Trávnice II 69/04-69/07 0,14 114640000100
35. Trávnice II 69/3-69/010 0,15 114640000100
36. Trávnice II 69/012-70/01 0,41 114640000100
37. Trávnice II 70/05-72 1,01 114640000100
38. bezejmenný tok II 74-74/4 0,61 114680000200
39. bezejmenný tok II 76/02-76/4 0,28 114600000110
40. Větší Vltavice III III-3/06 0,09 114600000100
41. Větší Vltavice III 3/010-3/4 2,23 114600000100
42. Hajský potok III 3/5-9/3 3,33 114620000100
43. Hajský potok III 9/4-9/010 0,08 114620000100
44. Hajský potok III 9/014-10/3 0,36 114620000100
45. Hajský potok III 10/06-11/04 0,40 114620000100
46. Hajský potok III 11/06-11/09 0,09 114620000100
47. bezejmenný tok III 13/01-13/05 0,44 114620000110
48. bezejmenný tok III 15/02-17 1,35 114620000110
49. Kamenice III 23-24 0,38 115550000100
50. bezejmenný tok III 30-30/03 0,44 115550000310
51. Malše III 32/3-47/3 24,43 115500000100
52. Různice III 47/3-51 3,38 115500000200
53. bezejmenný tok III 57/7-58 0,10 115780000200
54. Popelnice IV 13/2-16 2,37 116920000800
55. bezejmenný tok IV 22-24 0,90 115730000110
56. Stropnice IV 31-32 0,83 115890000100
57. bezejmenný tok V 11-12 0,27 116000000800
58. bezejmenný tok V 14-15/3 0,83 116000000800
59. Rybný potok V 24/02-24/6 0,58 117000000100
60. Lužnice V 31-34 1,01 116930000100
61. Lužnice V 36/3-38 1,08 116920000100
62. Rybný potok V 45/10-48/1 1,78 117000000100
63. Lužnice V 48/1-50 0,35 116920000100
64. Halámecký potok V 57/01-58 0,19 117040000100
65. Lunkovický potok V 74/3-75 0,09 117110000100
66. bezejmenný tok VI 5/02-4 2,16 117100007800
67. Vodoteč VI 6/01-9/5 2,34 117260000100
68. Koštěnický (Novomlýnský) potok VI 27-29 1,96 117170000100
69. Červený potok VI 29-35 4,63 117240000100
70. bezejmenný tok VI 36/01-36/04 0,37 117100007600
71. bezejmenný tok VI 37-37/011 0,47 117100007600
72. bezejmenný tok VI 42-42/3 0,27 117100007200
73. bezejmenný tok VI 45/08-46/1 0,27 117100006000
74. Skřemelice VI 50-51/1 0,94 116940000100
75. Skřemelice VI 51/03-51/04 0,30 116940000100
76. Skřemelice VI 51/09-52/2 0,30 116940000100
77. bezejmenný tok VI 56-57 1,02 116950000200
78. bezejmenný tok VI 60-61 0,71 116960002000
79. Romavský potok VI 61-61/03 0,07 116960000100
80. bezejmenný tok VI 61/03-61/1 0,12 116960000100
81. Romavský potok VI 61/05-62 1,65 116960000100
82. bezejmenný tok VI 68/03-69/07 0,64 411150000400
83. bezejmenný tok VI 69/9-69/020 0,31 411150000400
84. bezejmenný tok VI 72/01-72/05 0,99 411150000500
85. Pstruhovec VI 73/1-74/1 0,56 411130000100
86. bezejmenný tok VI 74/03-75 0,40 411150003600
87. bezejmenný tok VII 5/01-5/07 0,83 411150200200
88. Moravská Dyje VII 28/3-29 0,26 410500000100
89. Vratěnínský potok VII 41/01-43/5 2,85 411550000100
90. Dyje VII 49/1-52 0,34 411200000100
91. bezejmenný tok VII 55-55/05 0,24 411210000600
92. bezejmenný tok VII 55/1-56/03 1,05 411210000600
93. bezejmenný tok VII 59/2-59/04 0,23 411220000110
94. bezejmenný tok VIII 6/01-6/02 0,11 411750000001
95. Dyje VIII 13-26 23,40 411200000100
96. Haťský potok VII 45/01-45/2 0,13 412000000100
97. bezejmenný tok IX 23/4-25/1 0,90 412050000200
98. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 25/7-28/6 4,13 411980000100
99. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 28/7-29/2 0,85 411980000100
100. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 29/3-29/4 0,26 411980000100
101. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 30-31 1,18 411980000100
102. Stará Dyje (Mlýnská strouha) IX 31-31/2 0,08 411980000100
103. bezejmenný tok IX 33/2-36 1,33 412100000100
104. Dyje IX 36/1-38/2 1,22 411200000100
105. Polní potok IX 57-66 6,30 412610100100
106. bezejmenný tok IX 68/03-68/3 0,05 419900500200
107. bezejmenný tok IX 69/02b-69/4 0,54 419900500200
108. Včelínek IX 69/4-70 0,43 419900500100
109. Včelínek IX 71/03-71/2 0,16 419900500100
110. Včelínek IX 72-75 1,60 419900500100
111. Mlýnský (Rybniční) potok X 1-03 0,40 419901100100
112. Dyje XI XI-6/2 16,28 411200000100

Státní hranice ČR - Slovensko

Poř. č. Název vodního toku Hran.
úsek
Tok probíhá mezi
hraničními znaky
Délka
v km
Identifikátor vodního toku
dle HEIS*)
1. bezejmenný tok I I/1-1/16 0,61 420200100200
2. bezejmenný tok I 2/4-2/11 0,20 420200100400
3. bezejmenný tok + Lemešná III 8/7-8/20 0,44 404460000600
4. bezejmenný tok IV 14-15 1,00 420200600200
5. Dešňanka IV 16/10-18 0,61 420200600800
6. bezejmenný tok IV 18/23-19/4 0,20 420200601600
7. Lysky IV 21/17-21/23 0,05 420200700100
8. bezejmenný tok IV, V 21/21-1/4 0,24 420200702000
9. bezejmenný tok V 1/12-1/24 0,58 420200702100
10. bezejmenný tok V 6/11-7/1 0,68 420200800200
11. Zápechová V 6/19-10/11 4,09 420200800100
12. bezejmenný tok V 10/9-10/13 0,09 420200801800
13. Krštěnka V 18/9-18/16 0,35 420203700600
14. Vlárka V 19/14-21/1 1,40 420203700100
15. Vlárka V 21/9-22/1 0,34 420203700100
16. Vlárka V 24/10-25/2 0,10 420203700100
17. Žitkovský potok VI 22/19-25/1 1,59 420240000100
18. bezejmenný tok VI 29/4-31/10 1,25 420230000600
19. bezejmenný tok VI 38-39 0,27 420270000100
20. bezejmenný tok VII 2/11-4/5 1,30 420260006800
21. bezejmenný tok VII 4/9-5 0,56 420260006600
22. bezejmenný tok VII 6/2-7/8 1,23 420310000400
23. Klanečnice VII 8/3-8/9 0,11 420310000100
24. Hraniční potok VII 8/7-10/4 2,29 420310000200
25. Jarkovec VIII 3/4-4 0,34 409410000100
26. Sudoměřický potok VIII 14/6-21/1 7,08 409450000100
27. Sudoměřický potok VIII 21/5-24 2,78 409450000100
28. Skalický potok VIII 30/24-30/30 0,28 409460400100
29. Sudoměřický potok VIII 30/29-31 0,24 409450000100
30. Radějovka VIII 30/34-32/14 1,96 409400000100
31. Morava IX IX/1c-IX/6/3 38,49 401110000100
*)   Hydroekologický informační systém.

E-shop

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.