Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 147/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 51, ze dne 15. 7. 1999

147

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 1999

o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 1

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

1.   V hlavním městě Praze
a)   Pražský hrad,
b)   Stavovské divadlo,
c)   Anežský klášter,
d)   Karlův most se sochařskou výzdobou,
e)   Národní divadlo,
f)   Klášter na Slovanech,
g)   Vyšehrad,
h)   Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína,
i)   Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech,
j)   Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou,
k)   Památník protifašistického odboje v Kobylisích.
2.   V okrese Praha-západ
   Přemyslovské hradiště Levý Hradec.
3.   V okrese České Budějovice
a)   Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část),
b)   Rodiště Jana Žižky v Trocnově.
4.    V okrese Písek
   Hrad Zvíkov.
5.   V okrese Prachatice
   Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci.
6.   V okrese Domažlice
   Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích.
7.   V okrese Klatovy
   Zřícenina hradu Rabí.
8.   V okrese Plzeň-jih
   Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci.
9.   V okrese Česká Lípa
   Zřícenina hradu Bezděz.
10.   V okrese Hradec Králové
   Třebechovický betlém.
11.   V okrese Chrudim
   Pietní území Ležáky.
12.   V okrese Náchod
   Babiččino údolí v Ratibořicích.
13.   V okrese Pardubice
   Pietní území Zámeček v Pardubičkách.
14.   V okrese Brno-město
   Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad fašismem v Brně.
15.   V okrese Zlín
   Památník protifašistického odboje v Ploštině.
16.   V okrese Uherské Hradiště
a)   Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman,
b)   Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město - Uherské Hradiště - Modrá.
17.   V okrese Frýdek-Místek
   Památník partyzánského hnutí "Noční přechod" v Morávce.
18.   V okrese Nový Jičín
   Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích.
19.   V okrese Olomouc
a)   Hrad Bouzov,
b)   Památník obětí II. světové války v Javoříčku.
20.   V okrese Ostrava
   Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do kopií katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto kopie uloženy u Státního ústavu památkové péče v Praze a u Ministerstva kultury.

(4) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 3.

ČÁST DRUHÁ
ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 2

Zrušuje se prohlášení těchto národních kulturních památek:

a)   chráněná oblast Pražského hradu i s archeologickými nálezy, Vyšehrad (oblast hradu s opevněním a hřbitovem), Karlův most v Praze (s věžemi a sochami), Bílá Hora (bojiště a letohrádek Hvězda s oborou), Tylovo (Stavovské) divadlo v Praze, Národní divadlo v Praze a Národní památník na Vítkově,
b)   Staré Město - Veligrad,
c)   Koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince - česká část,
d)   Památník protifašistického odboje v Kobylisích, Čestné pohřebiště Krasnoarmějců na Olšanech, Pietní území "Zámeček" v Pardubicích, Ležáky, Kounicovy vysokoškolské koleje s památníkem Vítězství nad fašismem v Brně, Památník odboje v Ploštině, Památník partyzánského hnutí v Morávce, Památník Vítězství v Javoříčku, Památník Rudé armády v Ostravě, Anežský areál, Bývalý klášter na Slovanech s kostelem P. Marie a s kaplí sv. Kosmy a Damiána, Přemyslovské hradiště v Levém Hradci, Areál rodiště Jana Žižky v Trocnově, Rodný dům Mistra Jana Husa s jeho sochou v Husinci, Hrad Zvíkov, Hrad Rabí, Slovanské hradisko Hůrka ve Starém Plzenci, Hrad Bezděz, Babiččino údolí v Ratibořicích a Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích,

učiněné usneseními vlády.1)

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.


1)   Usnesení vlády ČSR ze dne 30. března 1962 č. 251, usnesení vlády ČSR ze dne 9. října 1969 č. 207, usnesení vlády ČSR ze dne 21. července 1971 č. 187, usnesení vlády ČSR ze dne 24. února 1978 č. 70.

Příloha k nařízení vlády č. 147/1999 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

1. V hlavním městě Praze
a)
Název: Pražský hrad
Popis:
Nemovité: areál Pražského hradu tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Movité: vybraný mobiliář z fondu Pražského hradu ze souboru Svatovítského fondu, pokladu chrámu sv. Víta, Svatojiřského fondu, fondu kostela Všech svatých a ze souboru obrazů a nástěnných tapisérií a vybraných předmětů archeologického fondu. Vybraný mobiliář je uveden v samostatném inventárním seznamu, který je uložen v Kanceláři prezidenta republiky.
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Hradčany
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 393, 394 (část), 397 (část), 418, 419, 420, 421, 422, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 427, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 435, 436, 440, 441, 442, 707, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 752/3 (část), 752/4, 754/1, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787 (část), 788
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 71, 94, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 222
Katastrální území: Malá Strana
Pozemky, parcelní čísla: 557 (část), 558, 559, 560, 561, 645, 646, 647, 648, 649, 650
Budova, číslo popisné: 251,
b)
Název: Stavovské divadlo
Popis: historická divadelní budova spjatá s významnými kulturními událostmi stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemek, parcelní číslo: 569
Budova, číslo popisné: 540,
c)
Název: Anežský klášter
Popis: areál bývalého kláštera klarisek tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemky, parcelní čísla: 874/2, 875, 876, 877, 878, 897, 898, 911, 912, 913, 1024/1, 1025 (část)
Budovy, čísla popisná: 811, 812, 813, 814, 986,
d)
Název: Karlův most se sochařskou výzdobou
Popis: Karlův most se sochařskou výzdobou, dvěma malostranskými mosteckými věžemi včetně brány a staroměstskou mosteckou věží na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemky, parcelní čísla: 147 (část), 148, 149, 150, 151, 152, 153, 1110 (část), 1111 (část), 1152 (část)
Katastrální území: Malá Strana
Pozemky, parcelní čísla: 178, 231, 233, 235, 236, 237, 742/1 (část), 746, 747, 748, 749, 750, 751, 1035 (část), 1039/1 (část), 1042 (část), 1080 (část), 1081 (část),
e)
Název: Národní divadlo
Popis:
   Nemovité:
historická budova Národního divadla, včetně historických kandelábrů před budovou, s uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobou, stojící na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
   Movité:
opona od Vojtěcha Hynaise
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Nové Město
Pozemky, parcelní čísla: 951, 2386/1 (část), 2399/2, 2400 (část)
Budova, číslo popisné: 223,
f)
Název: Klášter na Slovanech
Popis: areál benediktinského kláštera se zahradou a kostelem Panny Marie a slovanských patronů, kaplí sv. Kosmy a Damiána, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 2
Katastrální území: Nové Město
Pozemky, parcelní čísla: 1235, 1236, 1237/1, 1237/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1249/1, 1249/2, 1250, 2557
Budovy, čísla popisná: 320, 373,
g)
Název: Vyšehrad
Popis: areál historického Vyšehradu s Vyšehradským hřbitovem se Slavínem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 2
Katastrální území: Vyšehrad
Pozemky, parcelní čísla: 36, 37 (část), 67, 68, 69, 70/1, 71, 72, 73, 75, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 91/1, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159/1, 160, 267/1 (část), 270, 271, 272/1, 272/2, 272/3, 273, 275 (část), 276, 277/1 (část), 279/4, 279/5 (část)
Budovy, čísla popisná: 14, 16, 35, 69, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 100, 102,
h)
Název: Národní památník na Vítkově s hrobem Neznámého vojína
Popis: areál Národního památníku s původní uměleckořemeslnou výzdobou, s hrobem Neznámého vojína, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 3
Katastrální území: Žižkov
Pozemky, parcelní čísla: 405 (část), 406, 407, 409 (část)
Budova, číslo popisné: 1900,
i)
Název: Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech
Popis: areál čestných pohřebišť sovětských a bulharských vojáků, vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 3
Katastrální území: Žižkov
Pozemky, parcelní čísla: 4274 (část), 4275 (část),
j)
Název: Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou
Popis: areál bojiště bitvy na Bílé Hoře s oborou Hvězda s letohrádkem, tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 6
Katastrální území: Liboc
Pozemky, parcelní čísla: 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1227/7, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246
Budovy, čísla popisná: 1, 86, 397
Katastrální území: Ruzyně
Pozemky, parcelní čísla: 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8, 313/9, 315/2, 329/1, 329/2, 330, 331/1, 331/2, 331/3, 332, 334/1 (část), 336 (část), 367, 368, 369, 370, 371, 433, 434/1, 434/2, 440/1, 440/2, 441, 443, 444, 607/1, 607/2, 607/3, 610, 612, 612/1, 612/3, 612/9, 613/1, 614, 615/1, 615/2, 616, 648/2, 648/3, 649/1, 649/6, 649/7, 649/9, 649/10, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 651/1, 651/2, 651/3, 652, 653, 2108, 2136, 2139 (část), 2140, 2141 (část), 2143/1, 2143/2, 2146, 2161, 2162,
k)
Název: Památník protifašistického odboje v Kobylisích
Popis: popraviště s památníkem českých vlastenců zastřelených zde za II. světové války tvořené pozemkem vymezeným prostorovými identifikačními znaky a nemovitým objektem (památníkem) stojícím na tomto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 8
Katastrální území: Kobylisy
Pozemek, parcelní číslo: 2364/1 (část).
 

2. V okrese Praha-západ

Název: Přemyslovské hradiště Levý Hradec
Popis: archeologická lokalita, slovanské hradiště s kostelem sv. Klimenta, včetně dochovaných pozůstatků rotundy, rozsáhlého opevnění a pozůstatků terénních úprav, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Praha-západ
Obec: Roztoky
Katastrální území: Žalov
Pozemky, parcelní čísla: 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651(část), 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705/1, 2728 (část), 2730 (část), 2739, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/4, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752 (část), 2753, 2754, 2754/1 (část), 2755, 3643, 3679 (část), 3689, 3695, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3712, 3712/1, 3712/2, 3712/3, 3713/1, 3713/2, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739
Katastrální území: Roztoky u Prahy
Pozemek, parcelní číslo: 2460 (část).
 

3. V okrese České Budějovice

a)
Název: Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část)
Popis: soubor budov, terénních úprav a ostatních nemovitých objektů vybudovaných k provozování koněspřežní dráhy České Budějovice - Linec, včetně jejich pozůstatků na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice
Katastrální území: České Budějovice 1
Pozemky, parcelní čísla: 25, 165 (část)
Budovy, čísla popisná: 8, 47, 66
Katastrální území: České Budějovice 3
Pozemek, parcelní číslo: 4408
Budova, číslo popisné: 5
Katastrální území: České Budějovice 7
Pozemek, parcelní číslo: 139
Budova, číslo popisné: 10
Obec: Včelná
Katastrální území: Včelná
Pozemek, parcelní číslo: 706
Budova, číslo popisné: 242
Obec: Kamenný Újezd
Katastrální území: Kamenný Újezd
Pozemky, parcelní čísla: 115, 122, 2926/1 (část), 2926/3 (část), 2926/17
Budovy, čísla popisná: 16, 87
Katastrální území: Krasejovka
Pozemek, parcelní číslo: 698/1 (část)
Okres: Český Krumlov
Obec: Chlumec
Katastrální území: Chlumec
Pozemek, parcelní číslo: 78
Budova, číslo popisné: 9
Obec: Dolní Třebonín
Katastrální území: Dolní Svince
Pozemek, parcelní číslo: 693/1 (část)
Obec: Velešín
Katastrální území: Prostřední Svince - Holkov
Pozemky, parcelní čísla: 34, 40/1, 40/2, 51, 914/11 (část), 1018, 1020/7 (část), 1020/8 (část)
Budovy, čísla popisná: 8, 18, 20 (část obce: Holkov)
Katastrální území: Velešín
Pozemky, parcelní čísla: 1803/1 (část), 1803/2
Obec: Zvíkov
Katastrální území: Chodeč - Zvíkov
Pozemky, parcelní čísla: 97, 3514/2 (část)
Budova, číslo popisné: 18 (část obce: Zvíkov)
Obec: Netřebice
Katastrální území: Dlouhá
Pozemek, parcelní číslo: 1594/1 (část)
Obec: Střítež
Katastrální území: Střítež u Kaplice
Pozemek, parcelní číslo: 2681 (část)
Obec: Kaplice
Katastrální území: Žďár u Kaplice
Pozemek, parcelní číslo: 1336/1 (část)
Obec: Omlenice
Katastrální území: Stradov u Kaplice
Pozemek, parcelní číslo: 990/1
Obec: Bujanov
Katastrální území: Suchdol u Bujanova
Pozemky, parcelní čísla: 80, 1641/1 (část), 2114/1 (část)
Budova, číslo popisné: 20 (část obce: Bujanov)
Obec: Rožmitál na Šumavě
Katastrální území: Hněvanov
Pozemek, parcelní číslo: 1884/1 (část)
Obec: Dolní Dvořiště
Katastrální území: Trojany u Dolního Dvořiště
Pozemky, parcelní čísla: 18/2 (část), 27/1 (část), 221 (část), 298/1 (část), 298/3, 298/4 (část),
Katastrální území: Dolní Dvořiště
Pozemky, parcelní čísla: 774/3 (část), 774/5 (část), 774/6 (část), 2097/3 (část), 2101/3, 2101/4, 2101/6
Katastrální území: Rybník u Dolního Dvořiště
Pozemky, parcelní čísla: 154/1, 154/2 (část), 154/6
Katastrální území: Jenín
Pozemky, parcelní čísla: 2598/2, 2658, 2662 (část), 2854/2, 2854/3, 2854/5, 2854/9 (část), 2854/15,
b)
Název: Rodiště Jana Žižky v Trocnově
Popis: areál rodiště s pozůstatky dvorců, včetně pomníku a historických krajinářských úprav, tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: Borovany
Katastrální území: Trocnov
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 59, 118, 119, 120

pozemkové parcely: 2458, 2459, 2460, 2462, 2463/1, 2464/15, 2464/18, 2464/19, 2465 (část), 2466/2, 2476, 2480/2, 2481/1, 2481/2, 2482, 2489 (část), 2522/2, 2542

Budova, číslo popisné: 14.
 

4. V okrese Písek

Název: Hrad Zvíkov
Popis: areál hradu tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Písek
Obec: Zvíkovské Podhradí
Katastrální území: Zvíkovské Podhradí
Pozemky, parcelní čísla: 1/1, 1/2, 10, 33 (část), 36, 37, 38, 39, 40/2, 59 (část), 96, 225/2 (část)
Budova, číslo popisné: 1.
 

5. V okrese Prachatice

Název: Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci
Popis: areál rodného domu Mistra Jana Husa tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Prachatice
Obec: Husinec
Katastrální území: Husinec
Pozemky, parcelní čísla: 72/2, 73/1, 93/3, 390, 1150
Budovy, čísla popisná: 36, 37.
 

6. V okrese Domažlice

Název: Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích
Popis: budova kostela stojící na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Domažlice
Obec: Čečovice
Katastrální území: Čečovice u Bukovce
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 1.
 

7. V okrese Klatovy

Název: Zřícenina hradu Rabí
Popis: areál zříceniny hradu včetně kostela Nejsvětější Trojice tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Klatovy
Obec: Rabí
Katastrální území: Rabí
Pozemky, parcelní čísla: 79, 81, 83 (část), 85 (část), 86 (část), 94, 100, 101/1, 101/2, 102, 104, 105, 106, 110, 248/2, 250, 261 (část), 1776/2 (část)
Budova, číslo popisné: 54.
 

8. V okrese Plzeň-jih

Název: Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci
Popis: archeologická lokalita, slovanské hradiště s rotundou sv. Petra, dochovanými pozůstatky středověkých kostelů a dalších staveb včetně opevnění a terénních úprav, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Plzeň-jih
Obec: Starý Plzenec
Katastrální území: Starý Plzenec
Pozemky, parcelní čísla: 14/1 (část), 22/1, 22/2, 31/1, 31/6, 31/7, 31/9, 31/10, 41/2 (část), 186, 1307, 1308/2, 1309/1 (část), 1312 (část), 1322/1, 1326, 1327, 1332/1 (část), 1332/3, 1342/1 (část), 1342/6, 1345/7 (část), 1350, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1354/1, 1354/3, 1354/4, 1412/1 (část), 1495/1 (část).
 

9. V okrese Česká Lípa

Název: Zřícenina hradu Bezděz
Popis: areál zříceniny hradu včetně přístupové cesty s kaplemi křížové cesty tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Česká Lípa
Obec: Bezděz
Katastrální území: Bezděz
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3
pozemkové parcely: 1074, 1075, 1078/2, 1104/2.
 

10. V okrese Hradec Králové

Název: Třebechovický betlém
Popis: rozsáhlý mechanický betlém z konce 19. a počátku 20. století, vytvořený Josefem Proboštem, Josefem Kapuciánem a Josefem Frimlem, složený z 2 000 vyřezávaných částí, umístěný v Třebechovickém muzeu betlémů v Třebechovicích pod Orebem, kde je uložen rovněž samostatný inventární seznam jednotlivých částí betlému.
 

11. V okrese Chrudim

Název: Pietní území Ležáky
Popis: pietní území bývalé obce Ležáky tvořené stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Chrudim
Obec: Miřetice
Katastrální území: Miřetice u Nasavrk
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 136, 137, 308, 378/1, 378/2, 379
pozemkové parcely: 1103, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1124/2, 1124/3, 1125/2, 1128/2, 1129/2, 1150/3, 1155/2, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2, 1159/2, 1159/3, 1159/4, 1160/2, 1162/2, 1242/2, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1254/3, 1254/4, 1346/3, 1346/4, 1352/3, 1352/5, 1352/6, 1354/3, 1355, 1371/1 (část), 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1374/2, 1375/2, 1385/1 (část), 1385/2
Obec: Vrbatův Kostelec
Katastrální území: Louka u Vrbatova Kostelce
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 39, 40, 88, 89/1, 90, 91, 92
pozemkové parcely: 373/42, 373/43, 373/44, 373/45, 373/46, 460, 462/3, 462/4, 462/5, 462/9, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 469/1, 474/1, 474/2, 475, 477, 479/1, 479/2, 483, 927, 951 (část), 972/1 (část), 982.
 

12. V okrese Náchod

Název: Babiččino údolí v Ratibořicích
Popis: areál Babiččina údolí tvořený Starým Bělidlem, zámkem, mlýnem, Viktorčiným splavem a dalšími stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Náchod
Obec: Česká Skalice
Katastrální území: Ratibořice u České Skalice
Pozemky, parcelní čísla: 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 107, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 113, 116, 117, 131, 157, 671/1, 672/1, 672/2, 672/3, 674/1, 674/2, 676/1, 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 687, 688, 689/1, 689/2, 689/3, 692/1, 692/2, 694, 695/1, 695/2, 696, 697/1, 697/2, 697/3, 697/8, 697/9, 697/11, 697/12, 697/13, 697/14, 697/15, 697/16, 700/1, 701/1, 701/4, 703/1, 703/3, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 711/14, 711/15, 711/16, 711/17, 711/24, 713/1, 713/2, 713/3, 714/1, 714/2, 759/2, 760, 762, 763, 765/1, 766, 767, 768, 769, 770/1, 771/1, 771/2, 773, 774, 777/31, 777/32, 777/33, 777/34, 777/35, 778/1, 778/2, 788, 849/3, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 856 (část), 857/1, 857/2, 858, 859, 868/1, 869, 870, 871, 873/1, 873/3, 873/4, 874/2, 875/1, 875/2, 876/1, 877/1, 879/3, 879/4, 879/5, 879/12 (část)
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (lovecký pavilón), 7 (Staré Bělidlo), 9, 10, 11, 14, 17
Katastrální území: Zlíč
Pozemky, parcelní čísla: 460/1, 460/5, 460/6
Obec: Žernov
Katastrální území: Žernov u České Skalice
Pozemky, parcelní čísla: 879/9 (část), 879/11 (část).
 

13. V okrese Pardubice

Název: Pietní území Zámeček v Pardubičkách
Popis: areál památníku na místě hromadných poprav v období heydrichiády tvořený nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Pardubice
Obec: Pardubice
Katastrální území: Pardubičky
Pozemek, parcelní číslo: 169/2.
 

14. V okrese Brno-město

Název: Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad fašismem v Brně
Popis: areál vysokoškolských kolejí tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Katastrální území: Žabovřesky
Pozemky, parcelní čísla: 3003, 3004, 3005
Budova, číslo popisné: 643.
 

15. V okrese Zlín

Název: Památník protifašistického odboje v Ploštině
Popis: pietní území osady vypálené v období II. světové války s památníkem, tvořené stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Zlín
Obec: Vysoké Pole
Katastrální území: Vysoké Pole
Pozemek, parcelní číslo: 3674
Obec: Drnovice
Katastrální území: Drnovice u Valašských Klobouk
Pozemky, parcelní čísla: 3451, 3465/2, 3465/3, 3465/4, 3465/5, 3465/6, 3465/7.
 

16. V okrese Uherské Hradiště

a)
Název: Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman
Popis: archeologická lokalita, hradiště s pozůstatky staveb, opevnění a terénních úprav na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Osvětimany
Katastrální území: Osvětimany
Pozemek, parcelní číslo: 2863/1 (část)
Okres: Hodonín
Obec: Moravany
Katastrální území: Moravany
Pozemky, parcelní čísla: 1999, 2004/2 (část),
b)
Název: Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město - Uherské Hradiště - Modrá
Popis: archeologické lokality s pozůstatky staveb a terénních úprav z rané doby dějinné na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Staré Město
Katastrální území: Staré Město
Pozemky, parcelní čísla: 97/2, 97/3, 219/2, 220/1, 220/2, 221, 240/402 (část), 240/403, 240/422 (část), 240/431, 352, 353, 1856
Obec: Modrá
Katastrální území: Modrá u Velehradu
Pozemky, parcelní čísla: 644/4, 644/5, 644/7, 644/8
Obec: Sady
Katastrální území: Sady
Pozemek, parcelní číslo: 274/3.
 

17. V okrese Frýdek-Místek

Název: Památník partyzánského hnutí "Noční přechod" v Morávce
Popis: památník tvořený sousoším na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Morávka
Katastrální území: Morávka
Pozemek, parcelní číslo: 1086/4.
 

18. V okrese Nový Jičín

Název: Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích
Popis: dům se sochou Františka Palackého na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Nový Jičín
Obec: Hodslavice
Katastrální území: Hodslavice
Pozemky, parcelní čísla: 215, 216
Budova, číslo popisné: 108.
 

19. V okrese Olomouc

a)
Název: Hrad Bouzov
Popis: areál hradu tvořený stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou staveb a nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Bouzov
Katastrální území: Bouzov
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 1

pozemkové parcely: 78/2, 93/2, 93/3, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 118/7, 622/4, 623, 625/1, 689, 690, 693/2p

Budova, číslo popisné: 8,
b)
Název: Památník obětí II. světové války v Javoříčku
Popis: pomník obětem z obce vypálené za nacistické okupace na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Luká
Katastrální území: Javoříčko
Pozemek, parcelní číslo: 80.
 

20. V okrese Ostrava

Název: Památník Rudé armády - mausoleum v Ostravě
Popis: mausoleum na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Katastrální území: Moravská Ostrava
Pozemek, parcelní číslo: 1036/1 (část).

E-shop

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.