Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 308/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 106, ze dne 31. 12. 1998

308

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 1997 byla v Praze podepsána Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM).

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 1. listopadu 1998.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci

Česká republika na straně jedné a Mezinárodní organizace pro migraci (dále jen "IOM") na straně druhé, (dále jen "smluvní strany"),

připomínajíce, že Česká republika se dne 28. listopadu 1995 stala členem IOM,

s přáním dále posilovat své přátelské vztahy a vzájemnou spolupráci,

majíce na paměti, že podle článků 27 a 28 Statutu IOM je IOM právnickou osobou a má právní způsobilost nezbytnou k výkonu svých funkcí a k plnění svého účelu a že tyto články vymezují výsady a imunity, kterých jsou IOM a její zaměstnanci oprávněni požívat,

domnívajíce se, že účel a funkce IOM a činnosti vykonávané IOM a jejími zaměstnanci budou zaručeny tím, že Česká republika udělí IOM a jejím zaměstnancům výsady a imunity shodné s těmi, které jsou přiznávány odborným organizacím OSN a jejich úředníkům,

vedeny zásadami mezinárodního práva a uznávajíce Statut IOM,

se dohodly takto:

Článek 1

IOM a úředníci této organizace budou v České republice požívat stejných výsad a imunit, kterých požívají odborné organizace OSN a jejich úředníci podle článků II až IV a článků VI až VIII Úmluvy o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací ze dne 21. listopadu 1947.

Článek 2

(1) V souladu s příslušnými rozhodnutími svých řídících orgánů a v závislosti na dostupnosti finančních prostředků, bude IOM uskutečňovat v České republice migrační programy, jako například poskytování informací o migraci, poskytování poradních služeb a další technickou spolupráci související s migrací, programy v oblasti migrace státních občanů a cizinců, v oblasti pomoci migrujícím uprchlíkům, bezdomovcům a ostatním osobám v nouzi, v oblasti návratu migrantů do domovských států a selektivní migrace. Migrační programy IOM v České republice budou zohledňovat požadavky a potřeby České republiky.

(2) IOM je oprávněna otevřít v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky svou pobočku v České republice a najmout místní a zahraniční personál, který bude potřebovat k plnění svých úkolů v souladu se svým Statutem.

Článek 3

V případě potřeby budou podrobnosti spolupráce mezi smluvními stranami týkající se plnění v současné době předpokládaných nebo budoucích programů dojednány mezi smluvními stranami písemnou cestou.

Článek 4

Jakýkoliv rozpor mezi smluvními stranami ve výkladu nebo provádění této smlouvy, který nebude vyřešen jednáním smluvních stran, bude ke konečnému rozhodnutí předán soudu sestávajícímu ze tří rozhodců: jednoho, který bude jmenován ministrem zahraničních věcí České republiky, jednoho, který bude jmenován generálním ředitelem IOM, a třetího, který bude předsedou soudu a který bude jmenován prvními dvěma rozhodci.

Článek 5

Ustanovení této smlouvy mohou být na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran kdykoliv změněna. Jednání o změně budou vedena na žádost kterékoliv ze smluvních stran.

Článek 6

Tato smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky a nabude platnosti prvního dne měsíce následujícího poté, co Česká republika písemně oznámí IOM, že byly splněny podmínky stanovené jejími vnitrostátními právními předpisy pro vstup této smlouvy v platnost.

Článek 7

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Smlouva skončí dvanáct měsíců ode dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 15. října 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Martin Fendrych v. r.
náměstek ministra vnitra
Za Mezinárodní organizaci pro migraci:
Dirk De Winter v. r.
ředitel regionálního byra
pro Evropu a Severní Ameriku

E-shop

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právnické osoby v novém občanském zákoníku, komentář, § 118-418

Cena: 890 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.