Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 308/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 106, ze dne 31. 12. 1998

308

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 1997 byla v Praze podepsána Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM).

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 1. listopadu 1998.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci

Česká republika na straně jedné a Mezinárodní organizace pro migraci (dále jen "IOM") na straně druhé, (dále jen "smluvní strany"),

připomínajíce, že Česká republika se dne 28. listopadu 1995 stala členem IOM,

s přáním dále posilovat své přátelské vztahy a vzájemnou spolupráci,

majíce na paměti, že podle článků 27 a 28 Statutu IOM je IOM právnickou osobou a má právní způsobilost nezbytnou k výkonu svých funkcí a k plnění svého účelu a že tyto články vymezují výsady a imunity, kterých jsou IOM a její zaměstnanci oprávněni požívat,

domnívajíce se, že účel a funkce IOM a činnosti vykonávané IOM a jejími zaměstnanci budou zaručeny tím, že Česká republika udělí IOM a jejím zaměstnancům výsady a imunity shodné s těmi, které jsou přiznávány odborným organizacím OSN a jejich úředníkům,

vedeny zásadami mezinárodního práva a uznávajíce Statut IOM,

se dohodly takto:

Článek 1

IOM a úředníci této organizace budou v České republice požívat stejných výsad a imunit, kterých požívají odborné organizace OSN a jejich úředníci podle článků II až IV a článků VI až VIII Úmluvy o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací ze dne 21. listopadu 1947.

Článek 2

(1) V souladu s příslušnými rozhodnutími svých řídících orgánů a v závislosti na dostupnosti finančních prostředků, bude IOM uskutečňovat v České republice migrační programy, jako například poskytování informací o migraci, poskytování poradních služeb a další technickou spolupráci související s migrací, programy v oblasti migrace státních občanů a cizinců, v oblasti pomoci migrujícím uprchlíkům, bezdomovcům a ostatním osobám v nouzi, v oblasti návratu migrantů do domovských států a selektivní migrace. Migrační programy IOM v České republice budou zohledňovat požadavky a potřeby České republiky.

(2) IOM je oprávněna otevřít v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky svou pobočku v České republice a najmout místní a zahraniční personál, který bude potřebovat k plnění svých úkolů v souladu se svým Statutem.

Článek 3

V případě potřeby budou podrobnosti spolupráce mezi smluvními stranami týkající se plnění v současné době předpokládaných nebo budoucích programů dojednány mezi smluvními stranami písemnou cestou.

Článek 4

Jakýkoliv rozpor mezi smluvními stranami ve výkladu nebo provádění této smlouvy, který nebude vyřešen jednáním smluvních stran, bude ke konečnému rozhodnutí předán soudu sestávajícímu ze tří rozhodců: jednoho, který bude jmenován ministrem zahraničních věcí České republiky, jednoho, který bude jmenován generálním ředitelem IOM, a třetího, který bude předsedou soudu a který bude jmenován prvními dvěma rozhodci.

Článek 5

Ustanovení této smlouvy mohou být na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran kdykoliv změněna. Jednání o změně budou vedena na žádost kterékoliv ze smluvních stran.

Článek 6

Tato smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky a nabude platnosti prvního dne měsíce následujícího poté, co Česká republika písemně oznámí IOM, že byly splněny podmínky stanovené jejími vnitrostátními právními předpisy pro vstup této smlouvy v platnost.

Článek 7

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Smlouva skončí dvanáct měsíců ode dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 15. října 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Martin Fendrych v. r.
náměstek ministra vnitra
Za Mezinárodní organizaci pro migraci:
Dirk De Winter v. r.
ředitel regionálního byra
pro Evropu a Severní Ameriku

E-shop

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ...

Cena: 945 KčKOUPIT

ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

ÚZ č. 1204 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Všechny tyto zákony byly k 1. 7. 2017 změněny zejména v souvislosti s novou ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.