Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


Obsah VYHLÁŠKY Českého báňského úřadu 239/1998 Sb

 

239

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

OBSAH

ČÁST PRVNÍ

HLAVA PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Díl I
Úvodní ustanovení

§ 1
§ 2

Díl II
Objekty, pracoviště a zařízení

§ 3
Objekty a zařízení
§ 4
Požadavky na objekty
§ 5
Požadavky na pracoviště
§ 6
Odpočívárny a podobné prostory
§ 7
Vstup do objektů a na pracoviště
§ 8
Evidence osob
§ 9
Prohlídky pracovišť

Díl III
Zaměstnanci

§ 10
Nahlížení do bezpečnostních předpisů
§ 11
Zácvik, školení a praktický výcvik
§ 12
Předák
§ 13
Obsazení pracovišť

Díl IV
Práce se zvýšeným nebezpečím

§ 14
Práce spojené se zvýšeným nebezpečím
§ 15
Práce v těžko přístupných a nebezpečných místech
§ 16
Práce ve výškách

Díl V
Mimořádné události

§ 17
Inspekční služba
§ 18
Ohlášení závažné provozní nehody (havárie) a nebezpečných stavů
§ 19
Havarijní sklad

Díl VI
Dokumentace a záznamy

§ 20
Dokumentace
§ 21
Základní dokumentace
§ 22
Provozní dokumentace
§ 23
Projekt a technologický postup
§ 24
Dokumentace o vrtu a sondě
§ 25
Záznamy o školení a zkouškách zaměstnanců

HLAVA DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Díl I
Společná ustanovení

Oddíl 1
Zařízení pro vrtné práce

§ 26
Montáž a demontáž vrtných souprav
§ 27
Vrtné věže
§ 28
Kontrolní a měřicí přístroje

Oddíl 2
Vrtné práce

§ 29
Požadavky na pracoviště
§ 30
Vrtné práce a ostatní činnosti
§ 31
Kontroly a prohlídky
§ 32
Výplach a pracovní kapalina
§ 33
Zapouštění a tažení nářadí
§ 34
Hydraulické zvedáky
§ 35
Kontrola průběhu vrtu  

Oddíl 3
Čerpací pokusy

§ 36
Příprava na čerpací pokus ve vrtu nebo sondě
§ 37
Vyvolání přítoku
§ 38
Intenzifikace přítoku

Díl II
Vrtné práce s předpokládaným výskytem vody pod tlakem, ropy nebo plynu

§ 39
Společná ustanovení
§ 40
Bezpečnostní vzdálenosti vrtů od objektů a zařízení
§ 41
Vrtání
§ 42
Pažení a cementace
§ 43
Opatření pro předcházení erupcím
§ 44
Protierupční zařízení
§ 45
Ovládání protierupčního zařízení
§ 46
Otevřená erupce
§ 47
Podzemní opravy sond

Díl III
Vrtné práce pro jiné účely

§ 48
Pojízdné vrtné soupravy
§ 49
Vrtání

Díl IV
Zařízení pro těžbu, dopravu, úpravu a podzemní uskladňování plynů a kapalin, pro těžbu nerostů loužením a pro ukládání kapalin do přírodních horninových struktur

Oddíl 1
Společná ustanovení

§ 50
Všeobecné ustanovení
§ 51
Sonda

Oddíl 2
Ropná zařízení

§ 52
Těžba hlubinnými čerpadly
§ 53
Lžicování
§ 54
Deparafinace
§ 55
Druhotné těžební metody
§ 56
Termické těžební metody
§ 57
Sběr a úprava ropy
§ 58
Nádrže na ropu a gazolin
§ 59
Doprava ropy a gazolinu

Oddíl 3
Plynová zařízení

§ 60
Plynová zařízení
§ 61
Pravidla a pokyny

Díl V
Těžba nerostů loužením, podzemní uskladňování plynů a kapalin a ukládání kapalin

§ 62
Loužení
§ 63
Požadavky na technologická zařízení
§ 64
Provoz zařízení
§ 65
Postup při ukládání kapalin

Díl VI
Geofyzikální práce

Oddíl 1
Karotážní práce

§ 66
Příprava pracoviště
§ 67
Práce vrtné osádky
§ 68
Zapouštění přístrojů do vrtu nebo sondy
§ 69 Omezení karotážních prací

Oddíl 2
Seismický a geoelektrický průzkum

§ 70
Obsluha zařízení
§ 71
Omezení seismických a geoelektrických prací

HLAVA TŘETÍ
ELEKTRICKÁ A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Díl I
Společná ustanovení

§ 72
Požadavky na zařízení a jeho části
§ 73
Ovladače a signalizace
§ 74
Obsluha zařízení
§ 75
Pokyny pro obsluhu a údržbu
§ 76
Požadavky na automatické a dálkové ovládání
§ 77
Potrubí a hadice
§ 78
Údržba, montáž a demontáž zařízení
§ 79
Provoz zařízení

Díl II
Elektrická zařízení

 Oddíl 1
Zřizování a provoz elektrických zařízení

§ 80
Základní ustanovení
§ 81
Nebezpečné prostory
§ 82
Elektrické stanice a rozvodná zařízení
§ 83
Kabely a kabelová vedení
§ 84
Ovládací a bezpečnostní obvody
§ 85
Montáž, provoz a údržba elektrických zařízení
§ 86
Elektrické zařízení v nebezpečných prostorech
§ 87
Elektrická startovací zařízení
§ 88
Ochrana proti atmosférické elektřině
§ 89
Ochrana proti statické elektřině
§ 90
Podmínky provozu elektrických zařízení
§ 91
Hlídače izolačního stavu a proudové chrániče

Oddíl 2
Osvětlování

§ 92
Místa se stálým osvětlením
§ 93
Vybavení zaměstnanců osobními svítidly
§ 94
Důlní osobní svítidla

Díl III
Strojní zařízení

§ 95
Vrátky pro dopravu hmot
§ 96
Vrtné vrátky
§ 97
Viják
§ 98
Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot
§ 99
Ocelová lana na vrtbách
§ 100
Kleště
§ 101
Výplachové čerpadlo
§ 102
Výplachová hlava
§ 103
Zařízení na přípravu a čištění vrtného výplachu
§ 104
Zařízení na výrobu a rozvod stlačeného vzduchu
§ 105
Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovací potrubí
§ 106
Kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí

HLAVA ČTVRTÁ
CHŮZE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Díl I
Cesty pro chůzi a dopravu

§ 107
Cesty pro chůzi
§ 108
Rozměry cest pro chůzi
§ 109
Žebřík
§ 110
Dopravní cesty

Díl II
Doprava

§ 111
Provoz na dopravních cestách
§ 112
Doprava hmot a předmětů

Díl III
Skladování hmot a materiálů

§ 113
Společná ustanovení
§ 114
Skladování sypkých hmot
§ 115
Skladování ostatních materiálů

HLAVA PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 116
Přechodná ustanovení
§ 117
Výjimky
§ 118
Zrušovací ustanovení

ČÁST DRUHÁ

§ 119

ČÁST TŘETÍ

§ 120

ČÁST ČTVRTÁ

§ 121

 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 239/1998 Sb.
Náležitosti projektu vrtu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 239/1998 Sb.
Náležitosti projektu pro těžbu nerostů loužením

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 239/1998 Sb.
Náležitosti projektu pro ukládání kapalin
do přírodních horninových struktur

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 239/1998 Sb.
Náležitosti projektu pro geofyzikální práce


 


 

E-shop

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Michaela Poremská - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Kniha tedy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.