Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


226

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. října 1997 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého odstavce 9 dnem 7. července 1998.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

RÁMCOVÁ DOHODA
o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank

Vzhledem k tomu, že

-    Nordic Investment Bank (NIB) byla založena na základě smlouvy ze dne 4. prosince 1975 mezi Dánskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem;   
-    NIB se snaží příspívat k rozvoji české ekonomiky financováním ekonomicky vhodných projektů z oblasti infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky, dopravy, telekomunikací, průmyslu a dalších investičních projektů;   
-    Česká republika zastoupená Ministerstvem financí a NIB si přejí položit základy pro dlouhodobou spolupráci ve využívání financování poskytovaného NIB těmto projektům v České republice a severských zemích;   
-    v důsledku čehož je třeba vymezit rámec pro působení NIB v České republice;   

se smluvní strany tímto dohodly na následujícím:

1

Vláda České republiky a jakákoli právnická osoba ve vlastnictví soukromém, ve vlastnictví státním nebo obecním nebo ve vlastnictví smíšeném jsou způsobilé k čerpání úvěrů poskytovaných na základě této dohody. Částky určené k financování, pokud není stanoveno jinak, smějí být užity k pokrytí jakýchkoli nákladů vybraného investičního projektu v rozsahu dovoleném českými právními předpisy.

2

Financování NIB je financováním doplňujícím další dostupné finanční zdroje. NIB bude napomáhat sjednávání výhodného financování vyhovujících projektů pomocí spolufinancování s dalšími mnohostrannými institucemi, státními a soukromými finančními institucemi svých členských zemí a dalšími vybranými institucemi, včetně a zejména českými finančními institucemi.

3

Vláda České republiky a NIB budou pravidelně diskutovat a vyměňovat si názory na cíle, kritéria úvěrování a aktivity NIB v České republice.

4

NIB bude mít v České republice právní způsobilost přiznávanou právnické osobě českým právním řádem. Zejména NIB může být stranou v právním řízení.

5

Česká republika uznává, že NIB je mnohostrannou finanční institucí, která provádí politiku podobnou jiným mnohostranným finančním institucím, pokud jde o provádění projektů a o závazky jejich dlužníků týkající se dluhové služby, včetně politiky neúčasti při jakékoli restrukturalizaci státního dluhu.

6

Česká republika se zavazuje, že vyjme ze zdanění všechny platby jistiny, úroků a jiných částek dlužných NIB v souvislosti s úvěry a k nim příslušnými zárukami a zárukami poskytnutými NIB.

7

NIB bude poskytováno zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno právnickým osobám na základě platných právních předpisů České republiky nebo na základě jakékoli platné dvoustranné dohody o ochraně investic.

8

Jakýkoli spor mezi Českou republikou a NIB spočívající v rozdílném názoru na výklad nebo použití této dohody nebo jakékoli doplňující dohody, který není vyřešen jednáním nebo jiným dohodnutým způsobem, bude předložen k vyřešení arbitráži v souladu s platnými rozhodčími pravidly UNCITRAL.

Rozhodci budou tři.

Místem arbitrážního řízení bude Paříž, pokud nebude dohodnuto jinak.

Jazykem užívaným v rozhodčím řízení bude angličtina.

9

Tato dohoda bude schválena Parlamentem České republiky a ratifikována prezidentem České republiky a vstoupí v platnost oznámením České republiky, že všechny postupy vyžadované jejím právním řádem pro vstup této dohody v platnost byly splněny. Tato dohoda zůstane v platnosti, dokud neuplyne dvanáct měsíců ode dne, kdy Česká republika nebo NIB, podle toho, který případ nastane, oznámí písemně druhé straně ukončení platnosti Dohody. Bez ohledu na ukončení platnosti Dohody zůstanou její ustanovení účinná ve vztahu ke všem smlouvám vážícím se k této dohodě, které byly podepsány před datem ukončení její platnosti, dokud všechny dlužné částky na základě takovýchto smluv nebudou plně splaceny.

Praha 30. října 1997

Za Českou republiku
a jejím jménem:
Ing. Ivan Pilip v. r.   

Za Nordic Investment Bank
a jejím jménem:
Jón Sigurosson v. r.
Erkki Karmila v. r.   

E-shop

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

Sagit, a. s.

Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Lenka Geržová, Stanislav Kouba - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce pojistného. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.