Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 183/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 62, ze dne 7. 8. 1998
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

183

VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 16. července 1998,

kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a § 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

§ 1
Studium na středních školách

Za studium na středních školách se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:

a)   studium v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou pro absolventy středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kursu, organizovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   studium v jednoletém kursu s denní výukou pro absolventy středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kursu, organizovaném Státním těsnopisným ústavem v Praze 8, Karlínské nám. 8,
c)   příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zvláštního zákona,1) která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,
d)   studium v kursech s denní výukou pro získání základního vzdělání nebo vzdělání poskytovaného zvláštní školou nebo pomocnou školou, organizovaných ve středních školách, základních školách, zvláštních školách a pomocných školách,2)
e)   vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů,3)
f)   studium uskutečňované v České republice zahraničními školami, které nejsou školami vysokými a jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2
Studium na vysokých školách

Za studium na vysokých školách se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též studium uskutečňované v České republice na školách uvedených spolu s obory tohoto studia v příloze č. 3 k této vyhlášce a působící v České republice.

§ 3
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.    Vyhláška č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.
2.    Vyhláška č. 92/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.
3.    Vyhláška č. 196/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.

Ministr:
doc. dr. Sokol, CSc. v. r.


1)   § 4 odst. 4 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
2)   § 58 písm. a) a § 60 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č.  171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
§ 4 odst. 10 vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
3)   § 23 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č.  390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
§ 12 odst. 4 vyhlášky č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1998 Sb.

Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou, který organizuje:

1.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Berouně, U stadionu 486
2.   Státní jazyková škola v Brně-Husovicích, Kotlářská 9
3.   Státní jazyková škola při Gymnáziu v Břeclavi, Sady 28. října 1
4.   Státní jazyková škola v Českých Budějovicích, J. Š. Baara 2
5.   Státní jazyková škola ve Frýdku-Místku, Palackého 123
6.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Hodoníně, Velkomoravská 13
7.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Hradci Králové, tř. Čs. armády 274
8.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Jindřichově Hradci, Husova 156/11
9.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Karlových Varech, Bezručova 17
10.   Státní jazyková škola při Vyšší odborné škole a Obchodní akademii v Klatovech, Plánická 196
11.   Státní jazyková škola při Střední průmyslové škole v Kolíně IV, Heverova 191
12.   Státní jazyková škola při Střední průmyslové škole s vyšším studiem v Kutné Hoře, Masarykova 197
13.   Státní jazyková škola v Liberci, tř. 1. máje 14
14.   Státní jazyková škola při Vyšší odborné škole ekonomické a Obchodní akademii v Mladé Boleslavi, tř. T. G. Masaryka 14
15.   Státní jazyková škola v Olomouci, tř. Kosmonautů 6
16.   Státní jazyková škola v Ostravě, Na Jízdárně 4
17.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Pardubicích, Štefánikova 325
18.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Písku, Karlova 111
19.   Státní jazyková škola v Plzni, Sady 5. května 42
20.   Státní jazyková škola při Střední hotelové škole v Poděbradech, Komenského nám. 156/111
21.   Státní jazyková škola v Praze 1, Školská 15
22.   Státní jazyková škola v Praze 8-Ďáblicích, Burešova 1130
23.   Státní jazyková škola a Obchodní akademie v Přerově, Bartošova 24
24.   Státní jazyková škola při Základní škole s rozšířeným vyučováním jazyků v Sušici, Lerchova 1112
25.   Státní jazyková škola a Obchodní akademie v Šumperku, Hlavní tř. 31
26.   Státní jazyková škola při Střední odborné škole obchodní a Středním odborném učilišti obchodním v Táboře, Lužická 2572
27.   Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Ústí nad Labem, Pařížská 15
28.   Státní jazyková škola při Integrované střední škole - Centru odborné přípravy ve Valašském Meziříčí, Palackého 49
29.   Státní jazyková škola při Integrované střední škole podnikání a služeb ve Volyni, Lidická 135
30.   Státní jazyková škola při Masarykově gymnáziu ve Vsetíně, Tyršova 1069
31.   Státní jazyková škola ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 2734
32.   Státní jazyková škola ve Znojmě, Bezručova 19
33.   PhDr. Olga Drobáňová - Agentura VIKA, Brno, Masarykova 31
34.   Anglo - Germ. Services s. r. o., Brno, Rašínova 2
35.   The Boland School - jazyková škola, Brno, Palackého 148
36.   Easy English - jazyková škola, Brno, Botanická 13
37.   BRNO English Centre s. r. o., Brno, VUT Kraví hora 13
38.   Grapa s. r. o., Brno, Nádražní 2a
39.   Institut jazykového vzdělávání Majda Agency, Brno, Heinrichova 41
40.   Mgr. Ludmila Markesová - Jazyková laboratoř, Brno, Grohova 54
41.   Jazyková škola Austerlitz, Brno, Pavlovská 16
42.   Jazyková škola Denise Carelse, Brno, Štefánikova 74
43.   Jazyková škola Kovalský - Studio der, die, das, Brno, Cejl 93
44.   KP centrum kultury a vzdělávání, Brno, Palackého 70
45.   Kulturní a informační centrum města Brna, Brno, Radnická 4
46.   H. E. Lingua Centrum jazyková škola, Brno, Anenská 10
47.   Pavlína Megová - MKM jazyková škola, Brno, Česká 1
48.   Karel Kalaš - Slon, jazyková škola, Brno, Údolní 5
49.   Universum - jazyková škola, Brno, Kořenského 23a
50.   Agentura Jílek - jazyková škola, Brno, Štefánikova 2
51.   Jazyková škola CORFIX, Brno, Třída kapitána Jaroše 3
52.   Akademie J. A. Komenského, Brno, Rooseveltova 9
53.   Mgr. Pavlos Gurutidis - PERFECT ENGLISH, Brno, Josefská 25
54.   Diplomat School of English, Brno, Veveří 10
55.   Educo - středisko jazykového a odborného vzdělávání, České Budějovice, Pekárenská 55
56.   Jan Těšík - Lion, jazykové centrum, Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 14
57.   English Centre, Hradec Králové, Wonkova 385
58.   Soukromá jazyková škola Hradec Králové s. r. o., Hradec Králové, SNP 170
59.   Hana Kubešová - 1. soukromá škola jazyků, Chrudim, Školní náměstí 11
60.   Lingua, soukromá jazyková škola, Jablonec n. Nisou, Jánská 6
61.   Eva Kořánová - Educa, vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Jungmanova 8
62.   Soukromá střední podnikatelská škola - ALTMAN s. r. o., Jičín, Na Tobolce 389
63.   Internacional ducation Center s. r. o. - jazyková škola, Jihlava, Rantířovská 9
64.   Karlovarský vzdělávací institut s. r. o., Karlovy Vary, Vítězná 32
65.   PhDr. Blanka Ziethammerová - Soukromá jazyková škola MENTA, Karlovy Vary, Východní 2
66.   Miroslav Schiffert - STAMINA, jazykové kurzy, Liberec, Žitná 826
67.   TRADING CENTRE s. r. o., jazyková škola, Litomyšl, Tyršova 237
68.   Helena Kutscher - Didactica, Nový Jičín, Havlíčkova 19
69.   Akademie J. A. Komenského, Nymburk, Palackého 222
70.   Amadeus - jazyková agentura, Olomouc, Schweitzerova 50
71.   Pavel Pospíšil - Lingua Centrum, Olomouc, Kateřinská 11
72.   Vzdělávací centrum "Klíč", Opava, Krnovská 69
73.   Cloverleaf s. r. o., Ostrava 1, Puchmajerova 7
74.   Marie Lášová - J. C. Laros, Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10
75.   Till English Academy, Slezská Ostrava, Čs. armády 10/1318
76.   Mgr. Milada Klimčíková - MK Servis, Ostrava-Dubina, J. Maluchy 9/127
77.   Klub Polabiny - vzdělávací středisko, s. r. o., Pardubice, Mozartova 456
78.   Ing. Radoslava Formánková, Pardubice, Gorkého 2658
79.   Mgr. Naděžda Paboučková - Evropa, jazyková škola, Plzeň, Tylova 15
80.   Trident servis s. r. o. - jazyková škola, Plzeň, Úslavská 17
81.   Jaroslava Bogučaninová - Jazyková škola EXTERN, Plzeň, Sady Pětatřicátníků 33
82.   Akademie J. A. Komenského, Praha 1, Tržiště 20
83.   Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Praha 1, Jindřišská 29
84.   Prague Language Centre, Praha 1, V Jámě 8
85.   ET CETERA Co. - Jazyková škola ETC, Praha 1, Dušní 17
86.   Institut vzdělávání s. r. o. - TRIALOG, Praha 1, Truhlářská 25
87.   Vzdělávací středisko Společnosti přátel USA, Praha 1, Navrátilova 2
88.   The Language House - mezinárodní škola evropských jazyků, Praha 2, Škrétova 8
89.   Lingua Pro - jazyková škola, Praha 2, Vinohradská 28
90.   London School - jazyková škola, Praha 2, Francouzská 30
91.   Obchodní institut, Praha 2, Vinohradská 69
92.   PhDr. Hana Řezníčková - OK Centrum, Praha 2, Pod Slovany 12
93.   Berlitz - jazyková škola, Praha 2, Ječná 12
94.   ESO, Euroškola s. r. o., Praha 2, Na Moráni 3
95.   PhDr. Milena Kellyová - Angličtina Expres, Praha 2, Korunní 2
96.   Schola Comeniana, spol. s r. o., Praha 3, Viklefova 20
97.   IGL Praha s. r. o., Praha 3, Habrová 12
98.   Language Link LIMITED s. r. o., Praha 3, Laubova 6
99.   Elvis - jazyková škola, Praha 4, Gregorova 2090
100.   POLYGLOT jazyková škola, Praha 4, Mečislavova 8
101.   Akcent - jazyková škola, družstvo, Praha 4, Bítovská 3
102.   Zdeněk Nádvorník - Lingua ELN, Praha 4, Jažlovická 1329/14
103.   Ing. Josef Miřátský - PREKOS, Praha 4, Přímětická 1203/40
104.   The Caledonian School, Praha 5, Vltavská 24
105.   Agentura EDUCO, Praha 7, Veletržní 24
106.   MAVO s. r. o., Praha 8, 1. pluku 17
107.   Střední odborná škola podnikatelská s. r. o., Praha 9, Havířovská 476
108.   The Bell School - jazyková škola, Praha 10, Nedvězská 29
109.   Centrum Bohemia, Praha 10, Nad vodovodem 20
110.   Tomáš Líbal - INTER-CONTACT, Praha 10, 28. pluku 8
111.   Soukromé italské gymnázium s. r. o., Praha 14-Hloubětín, Sadská 530
112.   Podnikový institut, Prostějov, Olomoucká 25
113.   Merkurion s. r. o. - Institut vzdělávání, Prostějov, Palackého 4 - 6
114.   Interlingua Redsquares - jazyková škola, Přerov, Skaláka 1
115.   Mgr. Naděžda Pavlíková - Jazyková škola Beskyd, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823
116.   Mgr. Markéta Peroutková - LINGUA RUMBURK, Rumburk, Růžová 4
117.   ETC a Nobile s. r. o. - jazyková škola, Trutnov, Vítězná 156/1
118.   Centrum dalšího vzdělávání učitelů, Třebíč, Okružní 935
119.   Germa - jazyková škola a agentura, Ústí nad Labem, Pařížská 2
120.   Richard Musil - Language Courses, Ústí nad Labem, Štursova 657/7
121.   PaedDr. Karel Kostka - jazyková škola, Vsetín, Pod Pecníkem 1666
122.   Přemysl Čížek - Lingua, jazyková škola, Zlín, Svatopluka Čecha 22
123.   Mgr. Miriam Plíšková - EUROPEN LANGUAGE INSTITUTE, Znojmo, M. Kudeříkové 36

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/1998 Sb.

Zahraniční školy působící v České republice

1.   Lycée francais de Prague (Francouzské lyceum v Praze), Praha 5, Drtinova 8
2.   Internacional School of Prague (Mezinárodní škola v Praze), Praha 6, Nebušická 100
3.   Deutsche Schule Prag (Německá škola v Praze), Praha 6, Skuteckého 1384

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/1998 Sb.

Zahraniční vysoké školy působící v České republice

1.   U. S. Business School in Prague, Praha 6, Jose Martího 2/407
obor: ekonomie a řízení
2.   Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta, Praha 2, Resslova 10
obor: podnikový management
3.   Mezinárodní Babtistický teologický seminář, Praha 6-Jenerálka, Nad Habrovkou 3
obor: teologie

E-shop

Zákon o myslivosti, komentář

Zákon o myslivosti, komentář

JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer právě vychází očekávaný komentář k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zpracovaný kolektivem zkušených autorů z řad odborníků v oblasti práva a myslivosti pod vedením Bohuslava Petra, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích. Současný ...

Cena: 629 KčKOUPIT

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů ...

Cena: 339 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.