Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 55/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 23, ze dne 8. 4. 1998

55

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 1993 byla v Káhiře podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 2. července 1994. Tímto dnem pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou

-    Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou ze dne 7. února 1959, vyhlášená pod č. 117/1960 Sb., a
-    Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Egyptské arabské republiky ze dne 6. května 1979.

České znění dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

OBCHODNÍ DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky

Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále označované jako obě strany) za účelem rozvíjení tradičních přátelských vztahů mezi lidem obou zemí a přejíce si posilovat a podporovat komerční a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti se dohodly o následujícím:

Článek 1

Obě strany přijmou, v rámci právních předpisů platných v jejich zemích, všechna vhodná opatření k podpoře, posílení a rozšíření komerčních a obchodních vztahů mezi oběma zeměmi.

Článek 2

Všechny platby mezi oběma zeměmi, vyplývající z této dohody, budou uskutečňovány ve volně směnitelných měnách a v souladu s metodami uvedenými v článku 3.

Článek 3

Dovoz a vývoz zboží a služeb bude uskutečňován na základě kontraktů uzavíraných mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí za světové ceny a v souladu s praxí mezinárodního obchodu. Fyzické a právnické osoby se mohou dohodnout o způsobu placení ve volně směnitelných měnách nebo ostatních měnách odsouhlasených oběma stranami, včetně bartrových operací a operací dalších, které byly dohodnuty smluvními stranami a které jsou v souladu s platnými předpisy v jejich zemích.

Žádná z obou stran nebude odpovídat za závazky fyzických a právnických osob vyplývající ze shora uvedených komerčních operací.

Článek 4

Obě strany budou usilovat o podporu obchodu mezi oběma zeměmi zahrnující zakládání smíšených organizací, obchodních středisek, transitní obchod a další různé způsoby a prostředky spolupráce.

Článek 5

V zájmu podpořit plynulost obchodní výměny podle této dohody se obě strany dohodly:

a)   vzájemně si na požádání poskytovat prostřednictvím svých příslušných úřadů a dalších kompetentních organizací všechny nezbytné informace týkající se možností dodávek zboží pocházejícího z jejich zemí,
b)   obě strany budou podporovat - v souladu s platnými předpisy svých zemí - tranzit obchodního zboží mezi nimi a třetími zeměmi.

Článek 6

Obě strany budou podněcovat a podporovat účast jejich vystavovatelů na mezinárodních a místních veletrzích a výstavách konaných na jejich území v souladu s platnými předpisy příslušných zemí.

Článek 7

Obě strany budou ve shodě s platnými předpisy příslušných zemí povolovat vývoz a dovoz zboží a komodit osvobozených od daní, cel a dalších poplatků, včetně zboží vyměňovaného pro dočasné použití.

Článek 8

V zájmu podpořit a realizovat tuto dohodu a určit způsoby pro podporu a rozvoj spolupráce v obchodních stycích obě strany ustaví Smíšený obchodní výbor složený z představitelů jejich příslušných úřadů (dále označovaný jako Výbor).

Výbor se bude scházet pravidelně na žádost každé z obou stran, střídavě v České republice a Egyptské arabské republice, aby projednal problémy, které mohou vzniknout v průběhu uplatňování této dohody, anebo posoudil návrhy předložené mu jednou z obou stran, zaměřené na další rozšiřování a diversifikaci obchodu mezi oběma zeměmi.

Článek 9

Spory týkající se vysvětlování a provádění ustanovení této dohody budou řešeny jednáním nebo uznanými způsoby mezinárodního práva.

Článek 10

Ustanovení této dohody budou uplatňována i po jejím skončení ve vztahu ke kontraktům uzavřeným v jejím rámci a během její platnosti.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace potvrzující její schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé z obou zemí.

Tato dohoda zůstane v platnosti na období jednoho roku od data vstupu v platnost a bude dále automaticky obnovována na následující období jednoho roku, pokud jedna z obou stran písemně neoznámí druhé straně ukončení této dohody nejméně tři měsíce před uplynutím její platnosti.

Článek 12

Podepsáním této dohody byla ukončena platnost Smlouvy o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou ze 7.února 1959 a Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Egyptské arabské republiky ze 6. května 1979, ve vztahu k České republice.

Dáno v Káhiře dne 28. listopadu 1993 ve dvou původních vyhotoveních v jazycích českém, arabském a anglickém, přičemž všechny tři texty mají stejnou platnost; v případě různosti výkladu je rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky:
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu Egyptské arabské republiky:
Mahmoud Mohamed Bayoumi v. r.
ministr hospodářství a zahraničního obchodu

E-shop

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2016

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2016

Mgr. Tomáš Červinka - Anag, spol. s r. o.

Aktuální vydání knihy podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné od počátku roku 2016. Komplexní řešení zdravotního ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Zajištění a utvrzení dluhů

Zajištění a utvrzení dluhů

Milan Kindl - C. H. Beck

Publikace představuje ucelený přehled jednotlivých druhů zajištění, přičemž plně zohledňuje novou právní úpravu. Vedle jednotlivých institutů nového občanského zákoníku podává výklad i ve vztahu k insolvenčnímu zákonu, zákonu o finančním zajištění, zákonu o veřejných dražbách. ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.