Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 46/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 20, ze dne 19. 3. 1998

46

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. února 1998

o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku

Vláda nařizuje podle § 4 zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona České národní rady č. 343/1992 Sb.:

§ 1

Moravské zemské desky dokladující zemskou stavovskou suverenitu, práva, svobody a majetkové držby se prohlašují za národní kulturní památku.

§ 2

(1) Moravské zemské desky tvoří zemské desky cúdy olomoucké a zemské desky cúdy brněnské.

(2) Jednotlivé knihy zemských desek cúdy olomoucké a zemských desek cúdy brněnské jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, která obsahuje jejich současné i původní označení, časový rozsah, k němuž se vztahují, a inventární čísla, pod nimiž jsou evidovány.

§ 3

Moravské zemské desky jsou trvale uchovávány v Moravském zemském archivu v Brně, který je spravuje.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Tošovský v. r.
Ministr vnitra:
Svoboda v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 46/1998 Sb.

Moravské zemské desky

Inventární
číslo
Název současný
(původní)
Časový rozsah
Zemské desky cúdy olomoucké
82 Kniha Jana z Kravař
(Liber Domini Johannis de Crawar ...)
1348-1371
83 Druhá kniha Beneše z Kravař či ze Strážnice
(Secundus liber Domini Benesii de Crawar domini de Straznicz et Plumlov ...)
1373-1374
84 Kniha Václava ze Strážnice či z Kravař
(Iste totus liber usque ad finem est liber domini Wenceslai de Straznicz)
1376-1379
85 Kniha Voka z Kravař
(Liber Domini Wockonis de Crawar)
1381-1386
86 Kniha Leška ze Šternberka či z Lukova
(Liber domini de Luckow)
1386-1387
87 Kniha Jana Buška z Kunštátu
(Tempore domini Johannis Puscze Camerarii supremi)
1389-1399
88 Kniha Petra z Kravař
(Kniehy prwnyeho pana Petra z Crawarz pana plumlovskeho
nejwyssieho komornyka Olomuczkeho)
1406-1409
89 Kniha Petra z Kravař či ze Strážnice
(Liber domini Petri de Krawar alias de Straznycz)
1412-1416
90 Kniha Viléma z Pernštejna
(Registrum primi libri domini Wilhelmi de Pernstein)
1417-1420
91 Kniha Jana z Cornštejna
(Czornstein - geho kniehy Nun. 10)
1437-1448
92 Kniha Pročka z Kunštátu
(Knihy pana Proczka z Kunstatu)
(Liber domini Proczkonis de Cunstadt)
1464-1466
93 Kniha Václava Boskowského z Boskovic
(Pan Waczlaw Boskowski)
1480-1482
94 Kniha Heralta z Kunštátu a z Plumlova
(Pan Heralt z Cunstatu a z Plumlowa)
1490
95 Kniha Jana z Lomnice a na Meziříčí
(Jan z Lomnice a na Mezirziczie)
1492-1494
96 Kniha Vratislava z Pernštejna
(Knihy Pana Wratislawa z Pernštayna)
1494-1495
97 Kniha Ladislava z Boskovic
(Ladislaw z Bozkowicz)
1496-1506
98 Kniha Jana z Pernštejna
(Kniha pana Jana z Pernsstayna. Prwní)
1506-1515
99 Kniha Ladislava z Boskovic
(Druhé knihy pana Ladislawa z Boskowicz)
1516-1520
100 Kniha Jana z Pernštejna
(Knihy Druhé Jana z Pernstejna)
1521-1523
101 Kniha Jana Kuny z Kunštátu a na Rožnově
(Jan Kuna z Kunstatu a na Rožnowie)
1524-1525
102 Kniha Jana Arkleba z Boskowic
(Knihy pana Arkleba z Boskowicz)
1527
103 Kniha Jana Kuny z Kunštátu
(Jan Kuna z Kunstatu)
1528-1529
104 Kniha Kryštofa z Boskovic a na Třebové
(Christof z Boskowicz a na Trzebowe)
1530-1535
105 Kniha Jana z Lipého a na Krumlově
(Knihy pana Jana z Lippeho na Krumlově)
1535-1537
106 Kniha Jana z Žerotína
(Jan z Zierotina)
1538-1554
107 Kniha Vojtěcha z Pernštejna
(Wojtiech z Pernsteina)
1555-1557
108 Kniha Zacharyáše z Hradce
(Kniha pana Zacharyasse z Hradcze)
1558-1566
109 Kniha Albrechta z Boskowic
(Kniha pana Albrechta z Bozkowicz)
1567-1572
110 Knihy druhé Zacharyáše z Hradce
(Knihy druhe Pana Zacharyasse z Hradcze)
1573-1587
111 Kniha Hynka z Valdštejna na Brtnici
(Hynek baro a Waldstein Dominis Betnycii)
1588-1595
112 Kniha pana Fridricha st. z Žerotína a na Židlochovicích
(Frydrych starssi z Zierotina a na Židlochowicych)
1596-1598
113 Kniha Ladislava Berky z Dubé
(První knihy Pana Ladislawa Berky)
(1599-1604 a 1608)
1599-1608
114 Kniha Ladislava ml. z Lobkovic
(Kniha Pana Ladislava mladssiho z Lobkovicz)
1609-1616
115 Kniha Viléma z Roupova
(Kniha Pana Wylyma z Raupowa)
1617-1619
1618
116 Kniha Lva Buriana Berky z Dubé
(Kniha Pana Lwa Buryana hraběte Berky)
1626
117 Kniha kard. Františka z Ditrichštejna
(Kniha Pana Kardynala a Swaté Rzimske Rzisse kniziete z Dytrychsteyna)
1626-1630
118 Kniha Jindřicha hr. Šlika
(Kniha Pana Hendrycha Sslika Hrabiete z Posaunů a Lokte)
(JM císaře římského, uherského a českého krále generál. polního maršálka)
1630-1638
119 Kniha Kryštofa Pavla hr. z Lichtenštejna
(Kniha Wysocze Urozeného hraběte a Pana
Christóffa Pawla Hraběte z Lychtensteyna)
1638-1642
Zemské desky cúdy brněnské
120 Kniha Erharda z Kunštátu
(Liber domini Erhardi de Cunstat)
1348-1350
121 Kniha Ješka či Jana ze Šternberka
(Panye Joškovy knihy, Johann von Sternberg)
(Liber domini Jesconis et de Joannis de Sternberg
ab anno 1373 usque ad annum 1382)
1370
1373-1384
122 Kniha Ctibora z Cimburka
(Liber domini Ctiborii de Cymburg, supremi cam.)
1385-1392
123 Kniha Erharda z Kunštátu II.
(Liber nobilis domini Erhardi de Cunstat secundi)
1398-1406
124 Kniha Erharda z Kunštátu III.
(Liber nobilis domini Erhardi de Cunstat tertii)
1407-1412
125 Kniha Viléma z Pernštejna
(Kniehy staryho pana Wilema z Pernsteina)
1409
126 Kniha Jana z Lomnice
(Liber nobilis domini Johannis de Lompnicz, cam. supremi)
1415-1418
127 Kniha Jana z Lomnice
(Liber domini Johannis de Lompnicz - supremi cam. Czude Brun.)
1420-1448
128 Kniha Vaňka z Boskovic
(Wankonis de Boskowicz)
1450-1459
129 Kniha Jana z Pernštejna
(Liber domini Johannis de Pernstein)
1466
130 Kniha pana Viléma z Pernštejna
(Liber domini Wilhelmi de Pernstein - Wilem z Pernstaina)
Druhá perioda zemských desek
1480-1482
131 Kniha pana Vratislava z Pernštejna
(Liber domini Wratislai de Pernstein - Wratislaw z Pernsteina)
1490-1492

1494-1495

132 Kniha pana Ladislava z Boskovic
(Liber domini Ladislai de Bozkowicz)
1496-1506
133 Kniha pana Jana z Pernštejna
(Johannis de Pernstein - Jan z Pernsteina)
1505-1515
(resp. 1516)
134 Kniha pana Ladislava z Boskovic
(Ladislaiis de Boskowicz)
(Knihy druhé pana Ladislava z Bozkovic anno Domini 1516)
1516-1520
135 Kniha pana Jana z Pernštejna
(Joannis de Pernstein - Jan z Pernstayna na Helfensstajně,
najw. komorník margkrabství moravského)
(Knihy druhé pána z Pernštejna 1520)
1521-1522
136 Knihy pana Jana z Kunovic
(Johannis de Kunowicz)
1523-1524
137 Kniha pana Artleba Černohorského z Boskovic
(Knihy pana Artleba Czernohorského z Bozkowicz)
1527
138 Kniha pana Jana Kuny z Kunštátu
(Jan Kuna z Kunstatu)
1528-1529
139 Kniha pana Kryštofa z Boskovic
(Christof z Bozkowicz a na Trzebowe)
1530-1535
140 Kniha pana Jana z Lipého na Krumlově
(Knihy pana Jana z Lippeho na Krumlově)
1535-1537
141 Kniha Jana z Žerotína a na Strážnici
(Jan z Žerotina a na Strážnici)
1538-1554
142 Kniha pana Vojtěcha z Pernštejna
(Wojtiech z Pernsteina)
1555-1557
143 Kniha pana Zacharyáše z Hradce
(Knihy pana Zachariáše z Hradce)
1558-1566
144 Kniha pana Albrechta Černohorského z Boskovic
(Albrecht Cziernohorsky z Bozkowicz)
1567-1572
145 Knihy druhé pana Zacharyáše z Hradce
(Kniehy druhé pana Zachariáše z Hradce)
1573-1586
146 Kniha pana Hynka Brtnického z Valdštejna a na Brtnici
(Hynek Brtnický z Waldsteyna a na Brtniczy)
1588-1595
147 Kniha pana Fridricha st. z Žerotína a na Židlochovicích
(Frydrych staršši z Zierotina a na Židlochovicích)
1596-1598
148 První kniha pana Ladislava Berky
(Prwní knihy pana Ladislava Berki)
1598-1604
149 Kniha pana Ladislava ml. z Lobkovic
(Kniha pana Ladislava mladšího z Lobkovicz)
1609-1616
150 Kniha pana Viléma z Roupova
(Kniha pana Wylíma z Raupova)
1617-1619
151 Kniha pana Lva Buriana hr. Berky
(Kniha pana Lwa Buryana hrabiete Berky)
1625
152 Kniha pana kard. kn. z Ditrichštejna
(Kniha pana kardynala a knižiete z Dytrychsteyna)
1627-1630
153 Kniha pana Hendricha hr. Šlika
(Kniha pana Hendrycha hrabiete Šlika)
1630-1638
154 Kniha pana Kryštofa Pavla hr. z Lichtenštejna
(Kniha wysoce urozeného hrabiete a
pána pana Kryštofa Pawla hrabiete z Lichtensteyna)
1638-1641
a 1642

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.