Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 28/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 12, ze dne 24. 2. 1998

28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 1997,

kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.:

§ 1

Toto nařízení stanoví v příloze obsahové náplně řemeslných živností.1)

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Tošovský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
JUDr. Kühnl v. r.


1)   § 20 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Příloha k nařízení vlády č. 28/1998 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTÍ

SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky

Kovářství

Odborné práce při výrobě a opravách strojních součástí, nástrojů, nářadí, popř. dalších výrobků ručním nebo strojním kováním zahrnující zejména volné kování a zápustkové kování materiálů, válcování v kovacích válcích a lisování profilů, klenutých a plochých den z oceli nebo neželezných kovů a jejich slitin, tvarování listových per a pružin, rovnání výkovků, výstřižků, výpalků a svařenců. Ohřívání vsázkového materiálu v pecích a výhních.

V rámci živnosti lze dále provádět činnosti k odstraňování výronků, otřepů apod., včetně základních prací ručního třískového opracování materiálů. Jednoduché montážní a demontážní práce nezbytné pro dokončení výrobku po provedených kovářských pracích. Povrchová úprava kovářských výrobků, plamenové nebo obloukové svařování. Základní práce tepelného zpracování materiálu. Po úspěšně vykonané podkovářské zkoušce podkovářské práce.

Zámečnictví

Odborné práce zaměřené na zhotovování součástí a dílů ručním a jednoduchým strojním obráběním. Montážní a demontážní práce při výrobě, opravách, údržbě a seřizování strojů a strojních zařízení, kromě strojů a strojních zařízení spadajících do působnosti jiné řemeslné, popř. vázané živnosti. Výroba, osazování, opravy, údržba a seřizování stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů s využitím unifikovaných a normalizovaných dílů a výrobků v bytových, občanských a průmyslových objektech. Živnost lze specializovat na práce v odvětví strojírenství nebo na práce v odvětví stavebnictví.

V rámci živnosti lze dále provádět jednoduché práce ručního zpracování kovů tvářením za tepla nezbytné pro kompletaci výrobku. Činnosti pro povrchovou ochranu výrobků, plamenové nebo obloukové svařování.

Nástrojářství

Zhotovování, dohotovování, sestavování, opravy a seřizování řezných a tvářecích nástrojů, speciálních měřidel, upínacích, montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů technologiemi ručního třískového zpracování kovů a plastů a základními operacemi strojního třískového obrábění.

V rámci živnosti lze dále provádět tepelné zpracování kovů k zabezpečení potřebných vlastností výrobku. Nové technologie opracování kovů (např. elektrojiskrové, laserové). Práce přesné mechaniky. Výroba a montáž nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství. Povrchové úpravy výrobků.

Kovoobráběčství

Technologie výrob a oprav kovových a plastových polotovarů, dílů a jednotlivých výrobků všemi způsoby strojního třískového obrábění, tj. především soustružením, frézováním, broušením, hoblováním, obrážením, vrtáním, vyvrtáváním, protahováním a dalšími speciálními způsoby obrábění na obráběcích strojích včetně nově zaváděných technologií strojního třískového obrábění materiálů.

V rámci živnosti lze dále provádět základní způsoby ručního třískového opracování materiálů, tváření materiálu zastudena (válcování závitů) a povrchovou ochranu konečného výrobku.

Galvanizérství

Chemická a elektrochemická úprava povrchu součástí strojů a strojních zařízení, užitkových předmětů, hudebních nástrojů a uměleckých předmětů individuální technikou nebo hromadným způsobem na linkách odmašťováním, mořením, elektrolytickým leštěním, fosfátováním a pokovováním (chromování, mědění, niklování, zinkování, cínování, stříbření, zlacení, eloxování apod.) v kovových lázních a žárovými a plasmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů. Příprava lázní pro chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu.

V rámci živnosti lze dále provádět ruční a strojní třískové obrábění nezbytné pro přípravu polotovarů, dílů a výrobků na chemickou a elektrochemickou úpravu povrchu. Základní způsoby povrchové ochrany výrobků laky, tmely apod.

Smaltérství

Příprava smaltovacích suspenzí, nanášení základních krycích vrstev na kovové díly, součásti a výrobky, zejména technologiemi máčení, polévání, stříkání nebo práškování, a následné vypalování skelného nebo keramického povlaku ve smaltérské peci, včetně přípravy povrchu a nanášení vrstev různými dekoračními technikami jako stříkáním přes šablony, stínováním, sítotiskem, lemováním.

V rámci živnosti lze dále provádět činnosti spojené s přípravou povrchu výrobku pro provedení jednotlivých smaltovacích prací.

Slévárenství

Odlévání taveniny do forem a kokil při výrobě odlitků z železných i neželezných kovů a jejich slitin a nekovových materiálů včetně výroby slévárenských forem a jader z písku či jiného materiálu nebo do kovových forem a kokil včetně kontinuálního lití a speciálních způsobů lití. Tavení, úpravy a udržování roztaveného materiálu. Příprava, opravy, údržba žáruvzdorných technologických agregátů. Uvolňování odlitků z forem a kokil, čištění odlitků, odstraňování licích soustav a otřepů urážením, uřezáváním, broušením, upalováním, ostřihováním a dalšími speciálními technologiemi. Odstraňování povrchových vad a opravy odlitků zavařováním, tmelením, těsněním a jinými technologiemi. Tepelné zpracování odlitků, úprava a ochrana povrchu odlitků. Součástí slévárenství jsou i kontrolní metody. Zpracování technických podkladů pro výrobu.

V rámci živnosti lze dále provádět technologie povrchové úpravy odlitků nanášením nekovových a kovových povlaků různými technologiemi.

SKUPINA103: Motorové a ostatní dopravní prostředky

Opravy motorových vozidel

Diagnostika, opravy, údržba, servis a záruční prohlídky motokol, motocyklů, tříkolek a čtyřkolek, osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů, speciálních automobilů, tahačů a traktorů; diagnostika, opravy, úpravy a výměny mechanických, pneumatických, hydraulických skupin a podskupin vozidel. Živnost zahrnuje opravy vozidel a renovaci součástí skupin vozidel, vybavení a doplňků vozidel, diagnostiku a seřizování provozních parametrů vozidel včetně emisí.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy přípojných silničních vozidel, opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin, výměnu pneumatik, vyvažování kol, aplikaci antikorozivních prostředků, výměnu provozních náplní a údržbu povrchu vozidel. Demontáž a montáž vyměnitelných částí karoserie. Plamenové nebo obloukové svařování.

Opravy karoserií

Opravy karoserií motorových i nemotorových osobních, nákladních a speciálních vozidel, pracovních strojů a účelových nástaveb a jejich dílů, opravy poškozených částí ručním nebo strojním tvářením, rovnáním, vytahováním, vyklepáváním nebo vyvařováním, jejich povrchová úprava a vystrojování. Živnost zahrnuje zejména autoklempířské nebo karosářské práce při opravě nebo výměně jednotlivých dílů vozidel.

V rámci živnosti lze dále provádět povrchovou úpravu karoserií a jejich částí tmelením, broušením a lakováním (stříkání), výměnu čelních skel a oken vozidel, těsnicích prvků karoserie a opravu vnitřního vybavení karoserií. Bodové, švové, plamenové a obloukové svařování. Aplikace antikorozivních prostředků. Provádění ochrany laku karoserie, včetně doplňkových částí, proti povětrnostním vlivům.

Opravy ostatních dopravních prostředků

Opravy přípojných vozidel, přívěsů, návěsů, přepravníků a dalších účelových a speciálních nemotorových vozidel určených k přepravě nákladů nebo osob, opravy kolejových vozidel, vagonů, motorových vozů a lokomotiv, demontáže, opravy a montáže jejich dílů a agregátů, opravy lodí.

Živnost zahrnuje:

-    opravy přípojných silničních vozidel a ostatních vozidel,
-    opravy lodí (plavidel) podléhající evidenci podle zákona,
-    opravy vozidel podle zákona o dráhách,
-    opravy sportovních létajících zařízení podle zákona o civilním letectví.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy dopravních prostředků určených zejména pro sportovní účely.

SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky

Hodinářství

Výroba, sestavování, seřizování, diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických časoměrných přístrojů. Montáž, demontáž, údržba, čištění, mazání, zkoušení a seřizování hodinových strojů a výroba, opravy, úpravy a údržba jednoduchých mechanických součástí těchto přístrojů s využitím technologických postupů z oblasti jemné mechaniky ručním nebo strojním obráběním.

V rámci živnosti lze dále provádět výměnu skel, řemínků, tahů a baterií, včetně jejich prodeje. Prodej barometrů, vlhkoměrů pro domácnost.

SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika

Broušení a leptání skla

Broušení užitkových skel sodnodraselných, olovnatých, barevných i přejímaných na strojích hladinářských, kuličských a zavrtávacích, zahrnující opracování vrchů i den výrobků, broušení hran, broušení kuličských dekorů, zavrtávání hrdel, mechanické leštění a oprávku.

Matování a leptání skla leptacími a matovacími lázněmi či solemi na bázi fluoridů a kyseliny fluorovodíkové včetně vytváření krycích laků a jejich odstraňování.

Rytí skel sodnodraselných, olovnatých, barevných i přejímaných k vytváření reliefů včetně plastických na ryteckých strojích.

V rámci živnosti lze dále provádět malování užitkových skel sodnodraselných či olovnatých drahými kovy, zabarvování povrchů skel listry a lazurami, nanášení vysokého smaltu na povrchy skel včetně navazujícího vypalování ve vypalovacích pecích.

Zpracování kamene

Kamenické práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků dělením (např. řezáním, štípáním, lámáním), opracováním a povrchovou úpravou kamene (např. leštěním), údržba a povrchové úpravy dekoračních a užitkových výrobků z kamene, zhotovování profilů a nápisů, osazování a spárování kamenných dílců a bloků. Zhotovování slohových, figurálních a monumentálních výrobků podle zvláštních požadavků, osazování konstrukčních stavebních a slohových výrobků při obnově památkových objektů.

V rámci živnosti lze dále provádět obkládání stavebních objektů přírodním nebo umělým kamenem (exteriérů, interiérů).

SKUPINA 107: Chemická výroba

Výroba kosmetických přípravků

Chemickotechnologické procesy zpracování základních organických a anorganických surovin, polotovarů a pomocných látek při výrobě polotovarů a jednotlivých druhů a forem tuhých i kapalných kosmetických přípravků, jejich modifikací a zušlechťování v různých technologických a tepelných režimech. Živnost zahrnuje zpracování surovin a výrobu pomocných látek, komponentů, polotovarů i hotových výrobků, včetně příslušné vývojové a laboratorní činnosti a přidružených podpůrných postupů.

Kosmetickými přípravky se zejména rozumí:

-   parfémy a toaletní vody,
-   dezodoranty,
-   mejkapy a krášlicí přípravky,
-    ochranné, výživné a regenerační přípravky (krémy, pleťová mléka, přípravky na opalování a ošetření poškozené pleti),
-    regenerační šampony, laky a přípravky na úpravu vlasů a vousů,
-    přípravky pro osobní hygienu a hygienu dutiny ústní (mýdla, koupelové soli, ústní vody, zubní pasty a prášky).

V rámci živnosti lze dále provádět laboratorní analýzy chemických látek pro výrobu kosmetiky podle požadavků zákazníků.

SKUPINA 108: Potraviny a nápoje

Řeznictví a uzenářství

Komplexní příjem, porážení a bourání jatečných zvířat, třídění, vykosťování, porcování, balení a skladování masa jatečných zvířat pro prodej nebo další zpracování a vlastní prodej výsekového masa. Těžení a konzervace vedlejších jatečních produktů. Ošetření masa konzervací solením, chlazením a zmrazováním, tepelným opracováním a speciálními úpravami. Zpracování masa na polotovary a masné výrobky. Výroba živočišných tuků. Úprava střev pro další využití.

V rámci živnosti lze dále provádět jateční opracování drůbeže, králíků a zvěřiny, včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich. Zpracování ryb včetně výroby polotovarů, konzerv, polokonzerv a dalších výrobků z nich. Příprava a prodej teplých mas a uzenin k bezprostřední spotřebě formou rychlého občerstvení a s tím související doplňkový prodej potravin (chléb, pečivo, hořčice, křen, okurky apod.) a nápojů (pivo, nealkoholické nápoje), pokud jsou prováděny v provozovně, v níž je provozována předmětná živnost.

Mlynářství

Přejímka, čištění, třídění a technologické zpracování (mechanickofyzikálním, šaržovým nebo kontinuálním způsobem) zrnin na mouku a další mlýnské výrobky (krupici, dětskou dehydrovanou krupičku, fortifikované výrobky, sypké polotovary, vločky, kroupy, jáhly apod.) a jejich mísení.

V rámci živnosti lze dále provádět výrobu krmných směsí na bázi zrnin a mlýnských vedlejších výrobků.

Pivovarnictví a sladovnictví

Řízení a obsluha chemicko-fyzikálních a biologických technologických procesů v pivovarnické a sladovnické výrobě. Výroba základní suroviny, sladu, tj. přejímka sladovnického ječmene, čištění, třídění, ošetřování; máčení, klíčení, hvozdění, odkličování, u speciálních druhů pražení a konečná úprava sladu. Vaření piva - šrotování sladu, rmutování, vystírání, scezování sladiny, chmelovar, čiření a chlazení mladiny, zakvašování, hlavní kvašení na spilkách, dokvašování v ležáckých sklepích (alternativně řízení kvašení v cylindrokónických tancích), filtrace, pasterace, stáčení piva.

V rámci živnosti lze dále provádět prodej čepovaného piva v provozovnách, které jsou součástí pivovaru.

Mlékárenství

Přejímka a technologické zpracování syrového mléka na mléčné výrobky a polotovary, zejména mléka tekutá a ochucená, sušená a zahuštěná, smetany, másla, sýry, tvarohy, kysané výrobky a jogurty, mražené krémy, zmrzlinové směsi, bílkovinné mléčné výrobky, laktozu a mléčné krmné směsi. Zpracování syrovátky.

V rámci živnosti lze dále provádět výrobu zmrzlin na bázi mléka. Úpravu mlékárenských výrobků k bezprostřední spotřebě (kokteily, pomazánky, zmrzliny) a doplňkový prodej pečiva, pokud jsou prováděny v provozovně, v níž je provozována předmětná živnost. Míchání mléčných krmných směsí.

SKUPINA 109: Textilie a oděvy

Barvení a chemická úprava textilií

Barvení všech druhů textilních materiálů (bavlny, lnu, vlny, hedvábí, výrobků ze syntetických vláken) a jejich směsí v různé formě (volný materiál, příze v přadenech, na cívkách nebo osnovních válech, tkaniny, pleteniny, netkané textilie, barety, klobouky apod.) na všech druzích strojů a zařízení s použitím různých druhů barviv. Připravování chemikálií, barev a barvicích lázní a roztoků podle předepsaných receptur. Zhotovování vzorků vybarvením textilních materiálů s výpočtem potřebné receptury.

Upravování volného materiálu, přízí a plošných textilií kalandrováním, egalisováním, odvodňováním na kalandrech, foulardech a odstředivkách, vyvářením, bílením, lisováním, postřihováním, sušením, impregnováním, mercerováním, opalováním, pařením, praním a vyvíjením, sanforizováním, valchováním apod. Vaření a příprava apretačních lázní, vzorování a tónování potíraných technických tkanin. Řízení a obsluha kombinovaných úpravárenských linek včetně kontrolování zušlechťovaných textilních výrobků.

V rámci živnosti lze dále provádět barvení textilních výrobků, batikování, potiskování.

SKUPINA 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot

Zpracování kůží

Odborné práce při zpracování všech druhů kůží (hovězin, konin, teletin, vepřovic, kozin, skopovic apod.) na usně fyzikálněchemickým působením a mechanickým způsobem zpracování spočívajícím v loužení, odchlupování, mízdření, činění, barvení, postruhování, štípání. Vyčiňování kožešnických kožek podle stanovených technologií a pracovních postupů.

V rámci živnosti lze dále provádět čištění a barvení výrobků z kůže.

Zpracování kožešin

Odborné práce při zušlechťování kožešin fyzikálněchemickým působením a mechanickým způsobem opracování spočívajícím v barvení a přibarvování kožešin, česání, epilování, mízdření, tříbení, mazání, seřezávání, žehlení, postruhování, vytrhávání pesíků, seřezávání kožešin z ušlechtilých a plemenných zvířat a divočin.

V rámci živnosti lze dále provádět čištění a barvení výrobků z kožešin.

Zpracování gumárenských směsí

Příprava a míchání gumárenských směsí, pogumování, potírání a tažení materiálů. Příprava surovin nebo polotovarů. Přípravné, konfekční, obráběcí, vulkanizační, lisovací a klasifikační činnosti při výrobě pneumatik, duší, gumotextilních dopravních pásů, hadic a armatur, výroba gumokovových elementů, pogumování různých dílů a součástí.

V rámci živnosti lze dále provádět přípravu textilních a ocelových kordů, výztužných patek a dalších polotovarů pro zpracování gumárenských směsí. Oprava pneumatik a dalších gumárenských výrobků studenou cestou. Zhotovování výrobků z termoplastů.

SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků

Truhlářství

Rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, stěn apod.), dřevěných konstrukcí a průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva. Provádění oprav a rekonstrukcí všech druhů výrobků v celém rozsahu truhlářské technologie. Výběr, rozměřování, dělení i opracování řeziva a sestavování dílců nebo součástí do finálních produktů, včetně povrchové úpravy. Živnost lze specializovat na stavebně truhlářské práce nebo na průmyslové a užitkové výrobky.

V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování dřevěných nástaveb dopravních prostředků. Jednoduché bednářské, modelářské činnosti.

Zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví

Zhotovování a opravy šperků, klenotů a drobných ozdobných předmětů ve všech povolených kombinacích drahých i obecných kovů. Pokovování drahými kovy, zasazování šperkových kamenů. Výroba plastických ozdob z drahých kovů, výroba ručně tepaných výrobků (kazet, podnosů apod.) a šperků a jejich povrchová úprava nejrůznějšími pracovními technikami a technologiemi. Opravy historicky cenných klenotů. Hodnocení ryzosti drahých kovů pro účel jejich nákupu a prodeje, nákup a prodej předmětů z drahých kovů včetně zlomkového zlata a drahých kamenů.

V rámci živnosti lze dále provádět doplňkový prodej bižuterie, drobných upomínkových předmětů a hodinek.

SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba

Polygrafická výroba

Všechny druhy tiskařské výroby. Spadá sem provádění všech tiskařských technik, zejména knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku a litografie. Realizují se zde příslušné technologie při výrobě novin, časopisů, knih, kartografických děl, plakátů, obálek, not, popřípadě dalších tiskovin tradičními nebo nově zaváděnými technologiemi na příslušných strojích a zařízeních. Živnost může být specializována na některou z tiskařských technik nebo na některé výrobky.

V rámci živnosti lze dále provádět vazby knih, paspartizace, běžné xerografické práce, kopírování originálů kancelářskou rozmnožovací technikou a tiskárnami, které jsou napojeny na kancelářskou výpočetní techniku.

SKUPINA 113: Stavebnictví

Zednictví

Provádění zednických, betonářských, komínářských prací při výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých i historických objektů. Jedná se o odborné práce zaměřené na vyzdívání nosných a výplňových zdí, příček i kleneb z cihel, tvárnic a kamene, vyzdívání kanalizačních a vodovodních objektů, provádění vnitřních i vnějších omítek, torkretování. Osazování prefabrikovaných překladů, schodů, zárubní, oken, zábradlí, římsových desek, komínových dvířek apod., včetně betonování stavebních konstrukcí. Dále se jedná o provádění konstrukcí ze sklobetonu, provádění dodatečné izolace zdiva historických i jiných objektů, náročných omítek nebo vícebarevných sgrafit.

V rámci živnosti lze dále provádět bourání zděných konstrukcí nebo jejich sanace. Provádění kladečských a obkladačských prací včetně obkladů sádrokartonem. Šamotářské práce včetně oprav vyzdívek průmyslových pecí. Vložkování komínů keramickými materiály.

Tesařství

Ruční a strojní opracování dřeva s prováděním všech druhů tesařských spojů, zhotovování, osazování (montáž) a opravy různých tesařských výrobků a konstrukcí, lešenářské práce a práce při obnově památek. Jedná se například o tesařské konstrukce podle výkresů, bednění při zakládání staveb a stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků, zhotovování a osazování krovů, sbíjených nosníků a vazníků, bednění střech pod krytinu, provádění stropů. Jsou zde však vykonávány i takové činnosti, jakými jsou provedení venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, kladení a opravy tesařských podlah, zhotovení a osazení schodů apod. Kladení hoblovaných palubových podlah ve sportovních zařízeních (haly, cyklistické dráhy apod.), provedení stěn z hoblovaného materiálu. Podbíjení, či obkládání stěn a stropů izolačními deskami (HOBRA, SOLOLIT aj.). V rámci živnosti je možné zhotovovat i takové výrobky, jakými jsou např. oje, rozvory, hrábě a kosišťata, čepované stoly a lavice, tesařské dveře, okenní žaluzie, žebříkové schody, posuvná a otočná vrata, dřevěné vozy a saně, různé druhy historických krytin, kopie historických střešních oken, vikýřů apod.

V rámci živnosti lze dále provádět jednoduché truhlářské a bednářské práce (např. zhotovení poličky, sesazování a lepení mozaikových parket jednoduchých vzorů, ruční sbíjení beden, stříhání, dírkování, kroužení a nýtování obručí na sudy a lehké kádě).

Obkladačství

Zhotovování a opravy vnějších i vnitřních dlažeb z dlaždic i mozaiky různých druhů a velikostí, vnitřních obkladů stěn, stropů a pilířů a obkladů schodišťových stupňů. Provádění teracových podlah nebo teracových obkladů, kladení dlažeb z kamenných desek nebo tzv. benátské dlažby, provádění vnitřních obkladů mozaikou (plavecké bazény, operační sály apod.) či venkovních obkladů soklů nebo průčelí všemi druhy obkladových materiálů tradičními a nově zaváděnými technologiemi. Provádění dlažeb s obrazci a nápisy nebo prací podle uměleckých návrhů.

V rámci živnosti lze dále provádět obklady stěn a stropů sádrokartonem. Neprůmyslově ručně vyrábět obkladový materiál.

Pokrývačství

Zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů, např. lepenek, osinkocementových desek, vlnovek, tašek, přírodních břidlic, laminátů, asfaltů a různých izolačních vložek na bednění, laťování nebo na betonových podkladech střech různých tvarů a sklonů. Úprava krytin na hřebenech, nárožích, v úžlabích a u okapů. Provádění, opravy, osazování a obekrývání atypické nástřešní kovové výstroje (okrasných korouhviček, hrotů, křížů, střešních oken, vikýřů, volských ok aj.) s uplatněním původní techniky krytí nebo podle historických slohů a vzorů při obnově památek.

V rámci živnosti lze dále provádět odstraňování námraz ze střech a čištění střech. Jednoduché zednické práce při opravách krytin střech.

Klempířství

Ruční a strojní dělení a tváření jemných ocelových plechů a plechů z neželezných kovů. Zhotovování, montáž a opravy stavebních klempířských výrobků z těchto materiálů stříháním, ohýbáním, děrováním, stáčením a drážkováním, např. žlabů, odpadních trub a kolen, střešních oken, dále pak oplechování střech, zhotovení, montáž a opravy plechových krytin apod. Zhotovování výrobků a polotovarů z profilového materiálu menších průřezů. Sestavování dílů do montážních celků pájením, svařováním a nýtováním. Zhotovování plechových nádob, nádrží, vzduchotechnických zařízení, krytů a různých plechových dílů strojů. Živnost lze specializovat na práce stavebně klempířské a klempířské práce při zhotovování výrobků průmyslového charakteru.

V rámci živnosti lze dále provádět jednoduché rukodělné zámečnické práce. Osazování a opravy plastových okapů a žlabů a dalších stavebních prvků. Vložkování komínů kovovými vložkami.

Štukatérství

Uměleckořemeslné zpracování sádry pro jemné stavební práce, práce při zhotovování interiérových a exteriérových výzdob budov ze sádry, umělého kamene nebo jiných hmot, modelování a odlévání členitých soch, reliéfů a plastik, vytváření složitých maket a miniaturních modelů pro filmové a divadelní účely, zhotovování sgrafit.

V rámci živnosti lze dále provádět snímání masek a posmrtných masek.

Podlahářství

Kladení a opravy podlah různého druhu, například vlysových, parketových, palubových, korkových, mozaikových, stěrkových a litých na dřevěném, betonovém, škvárobetonovém nebo izolačním podkladu. Třídění a úprava kladečského materiálu. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků, provádění izolačních a vyrovnávacích vrstev, provádění potěru, broušení, leštění a napouštění povrchu, upevňování krycích lišt apod. Lepení podlahových povlaků na schodištích, obkládání soklíky. Zhotovování podlah z dýhovaných desek, provádění stěrkových, litých nebo stříkaných podlahovin.

V rámci živnosti lze dále provádět kladení koberců a dalších podlahových krytin. Příprava podkladů pro kladení podlah, provádění jejich izolací a vyrovnávání.

Vodoinstalatérství

Montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, včetně montáže armatur, osazování a připojování zařizovacích předmětů a spotřebičů (včetně uvádění do provozu) v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití mechanického spojování, lepení, svařování nebo jiných technologií.

V rámci živnosti lze dále provádět základní přípravné a dokončující práce související s prováděním instalatérských prací. Jednoduché opravy topenářských zařízení.

Izolatérství

Izolace staveb, konstrukcí a dalších zařízení proti nepříznivým účinkům tepla, chladu, hluku nebo chvění, proti zemní a atmosférické vlhkosti, tlakové a agresivní vodě a kyselinovzdorné izolace za použití různých druhů izolačních materiálů. Provádění a opravy měkkých krytin, komplexních střešních plášťů plochých střech, tepelných izolací střech, obkládání panelových štítů různými deskami z izolačních materiálů a provádění tepelných izolací venkovních potrubí. Provádění protiotřesových izolací stěn a podlah, zateplování stěn izolačními materiály, vyzdívání stěn izolačními deskami nebo příček z pěnobetonových tvárnic. Provádění a opravy kyselinovzdorných izolací, např. ve výrobnách kovoprůmyslu, chemického a textilního průmyslu a potravinářství, tradičními a nově zaváděnými technologiemi. Nástřik ocelových konstrukcí izolační hmotou.

V rámci živnosti lze dále provádět základní zednické a jiné práce při přípravě povrchů pro izolatérské práce. Provádění tepelných izolací sádrokartonovými obklady.

Kominictví

Čištění, zkoušení a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, čištění a kontroly kouřových tahů kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná, čištění a kontroly technologických spotřebičů - pekařských, cukrářských a jiných průmyslových pecí, včetně parních a kremačních. Čištění a kontroly kouřových kanálů, provádění technických prohlídek topenišť a zjišťování závad topných zařízení v průmyslových objektech. Provádění kolaudačních prohlídek komínů, kouřovodů a topných zařízení, provádění prohlídek bezpečnostních zařízení kouřových cest, provádění kontroly spolehlivosti všech komínových konstrukcí a vydávání zpráv o jejich stavu, měření účinnosti spalovacího procesu - komínové ztráty, zjišťování množství škodlivin vypouštěných do ovzduší.

V rámci živnosti lze dále provádět drobné opravy topných zařízení na tuhá paliva, opravy kouřovodů a komínů. Montáž a opravy komínových lávek a stupadel. Základní šamotářské práce při opravách topidel. Vložkování komínů.

Topenářství

Montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů topení včetně montáže armatur a spotřebičů (včetně uvádění do provozu) v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby za použití mechanického spojování, lepení, svařování nebo jiných technologií.

V rámci živnosti lze dále provádět základní přípravné a dokončující práce související s usazováním kotlů, otopných těles a rozvodného potrubí. Jednoduché opravy vodoinstalace.

SKUPINA 114: Ostatní

Čistění textilu

Chemickotechnologické procesy čistění látek a hotových textilních výrobků (prádla, oděvů, závěsů, záclon, předložek, koberců a jiných výrobků) zahrnující přípravu základních chemických substancí a pomocných látek, technologický proces čistění, barvení a případnou následnou další chemickou úpravu (impregnace, apretace atd.). Zahrnuje i přípravu potřebných chemických roztoků.

V rámci živnosti lze dále provádět praní a žehlení prádla, oděvů a dalších výrobků ručně nebo strojem, zhotovování plizovacích forem a plizování, samostatný výkon těchto činností bez vazby na čistění. Čistění peří, surové vlny, příze, netkaného textilu.

Holičství, kadeřnictví

Zhotovování pánských, dámských a dětských účesů zahrnující provádění plastických, tupých nebo speciálních módních střihů vlasů, mytí vlasů a jejich tvarování vodovou, foukanou, trvalou a jinou ondulací, odbarvování, tónování, melírování a barvení vlasů. Holení vousů a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich tónování a barvení. Provádění různých druhů masáží vlasové pokožky s použitím kosmetických přípravků. Povrchová a hloubková preparace a regenerace vlasů. Úprava řas a obočí. Zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků.

V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování paruk a základní činnosti péče o pleť.

Hostinská činnost

Příprava a prodej pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v hostinské provozovně, včetně provozoven rychlého občerstvení.

V rámci živnosti lze dále provádět doplňkový prodej (tabákové výrobky, upomínkové předměty), prodej přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních her (např. karty, šachy), provozování her, pokud jsou provozovány v hostinské provozovně (kulečník, kuželník). Prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací). Poskytování ubytování v provozovně k tomu účelu zkolaudované.

Kosmetické služby

Základní kosmetická péče směřující k ošetřování pleti a pokožky k regeneračním a zkrášlovacím účelům. Odborné posouzení pleti a aplikace požadovaných úkonů. Povrchové čistění pleti, odstraňování chloupků místní a plošné, napařování, provádění masáží, příprava a přikládání pleťových masek. Odborné denní a večerní líčení. Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.

V rámci živnosti lze dále provádět vyhodnocování nových přípravků. Tvorba charakterových masek pro film, televizi a divadlo.

Pedikura, manikura

Péče o nohy a ruce, změkčování kůže, různé její upravování a korekce, lakování, stříhání a broušení nehtů. Dále nanášení masek a masáže rukou včetně předloktí, provádění speciálních koupelí nohou a rukou. Odborné poradenství.

V rámci živnosti lze dále provádět depilace, masáže chodidel a nártů, prodlužování nehtů a aplikace nehtů umělých.

Prodej drogistického zboží

Prodej drogistického zboží (zahrnující i odbornou manipulaci a skladování), kterým jsou barvy a barviva, pigmenty, malířské přípravky (hlinky a nátěrové hmoty, malířské barvy, lesky, klihy atd.), nátěrové hmoty (laky, fermeže, lazurovací nátěrové hmoty, krycí nátěrové hmoty, tmely asfaltové, epoxidové, olejové, syntetické, silikonové atd.), ředidla. Přípravky pro výživu, pěstování a ochranu rostlin. Dezinfekční přípravky a konzervační prostředky, lešticí, čisticí a prací prostředky. Lepidla a tmely (těsnicí a výplňové), přípravky k ošetřování vozidel. Drogistické zboží v malém spotřebním balení lze prodávat mimo rámec této živnosti.

V ramci živnosti lze dále provádět prodej fotografického materiálu, mýdla, svíček. Kosmetické výrobky a výrobky osobní hygieny, kartáčnické, štětkařské zboží, pryžové výrobky, vata, vatové výrobky, obvazy, náplasti, drogistické galanterní zboží apod.

E-shop

Služební vztahy a výkon závislé práce

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.