Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 266/2019 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2019, částka 116, ze dne 29. 10. 2019

266

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2019

o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č.  263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 108 odst. 3 písm. a) až c):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a stanoví

a)   obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem (dále jen „koncepce“),
b)   způsob hodnocení a aktualizace koncepce a
c)   způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce.

§ 2
Obsah koncepce

Koncepce obsahuje

a)   odůvodněné a vědecky, technologicky, ekologicky, finančně a společensky přijatelné cíle při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice,
b)   mezníky naplňování cílů podle písmene a) a časové harmonogramy jejich dosahování,
c)   inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a odhad jejich budoucích množství, včetně radioaktivního odpadu vzniklého při vyřazování z provozu jaderného zařízení, který uvádí umístění a množství radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva v souladu s odpovídající klasifikací radioaktivního odpadu,
d)   strategie nebo plány a technická řešení pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem od jejich vzniku po uložení,
e)   strategie nebo plány pro fázi životního cyklu úložiště radioaktivního odpadu po jeho uzavření, včetně doby, po kterou bude prováděna jeho institucionální kontrola, a popis dlouhodobého uchovávání znalostí o úložišti radioaktivního odpadu,
f)   popis výzkumu, vývoje a prokazování činností, které jsou nezbytné pro řešení nakládání s radioaktivním odpadem,
g)   povinnosti správních orgánů při provádění koncepce a významné ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku při jejím provádění,
h)   posouzení nákladů na provádění koncepce a podklady a hypotézy pro toto posouzení, které musí obsahovat časový profil,
i)   schéma financování provádění koncepce,
j)   popis zajištění transparentnosti provádění koncepce a
k)   seznam smluv uzavřených s členským státem Euratomu nebo s jiným státem ohledně nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým jaderným palivem, včetně využívání úložiště radioaktivního odpadu.

§ 3
Způsob hodnocení a aktualizace koncepce

(1) Ministerstvo zohledňuje při hodnocení a aktualizaci koncepce vývoj a současnou úroveň vědy a techniky a doporučení, získané zkušenosti a osvědčené postupy vyplývající z mezinárodního vzájemného hodnocení v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.

(2) Při hodnocení koncepce provádí ministerstvo analýzu plnění cílů koncepce a stavu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.

§ 4
Způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce

Požádá-li Evropská komise o vysvětlení koncepce nebo vyjádří-li svůj názor na koncepci, ministerstvo ji informuje písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení požadavku. Pro informování o vyhodnocení a aktualizaci koncepce platí věta první obdobně.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D.

1) Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

E-shop

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.