Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 268/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 136, ze dne 29. 11. 2018

268

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015  Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):

Čl. I

Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Tabáková nálepka vzoru č. 1 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Tabáková nálepka vzoru č. 2 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v těchto rozměrech:

a)   16 mm x 32 mm,
b)   20 mm x 44 mm.“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.

(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 1

a)    je vytvořen kombinací ofsetových barev šedomodré a zelené,
b)    obsahuje ceninovou giloš vytištěnou hnědorůžovou barvou mezi středovou a okrajovou částí tabákové nálepky po celé její délce a
c)    obsahuje souběžně s oběma delšími stranami nálepky text „ČESKÁ REPUBLIKA“ vytištěný šedomodrou barvou.

(3) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 1 vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části tohoto motivu převázány třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy „Česká republika“ s mikrotextem měnícím svou výšku.

(4) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 2

a)   je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b)   obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(5) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 2 v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.“.

3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovy „má tyto náležitosti“.

4. V § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 se slova „v gramech“ nahrazují slovy „v kilogramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 1, nebo v gramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 2“.

5. V § 2 odst. 2 se slovo „Údaje“ nahrazuje slovem „Náležitosti“.

6. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u

a)   cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,
b)   doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla
1. 12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,
2. 15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
3. 11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.“.

7. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Odběr a distribuce tabákových nálepek

(1) Tabákové nálepky vzoru č. 1 se odebírají v arších formátu 465 mm x 550 mm. Na jednom archu je vytištěno 252 ks tabákových nálepek vzoru č. 1.

(2) Tabákové nálepky vzoru č. 2 se odebírají v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je vytištěno

a)   375 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
b)   220 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(3) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření lze odebrat na části archu v množství odpovídajícím násobkům čísla

a)   12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,
b)   15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
c)   11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(4) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.“.

8. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Odběratel vede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek na tiskopisu pro vedení evidence, a to samostatně pro tabákové nálepky stejného druhu tabákového výrobku, pro který jsou tyto tabákové nálepky určeny, stejných rozměrů a náležitostí.“.

9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 4 až 6 a přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce se do dne 14. února 2019 použijí pouze pro tabákové nálepky vzoru č. 2.

(2) Na tabákové nálepky vzoru č. 2 odebrané do 14. února 2019 se pro účely jejich vracení hledí jako na tabákové nálepky odebrané dnem 15. února 2019.

(3) Na tabákové nálepky vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ale do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky nebyly odebrány, se do jejich odebrání použije vyhláška č. 467/2003  Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Pro objednávání a evidenci tabákových nálepek vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2019 použijí vzory tiskopisů uvedené v přílohách č. 3 a 4 k vyhlášce č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“.

10. Na konci textu § 11 se doplňují slova „ , s výjimkou ustanovení § 4 až 6 a 9a a příloh č. 2 a 3 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018“.

11. Příloha č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2019, s výjimkou čl. I bodů 6 až 10 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele, 1. vydání

Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele, 1. vydání

Petr Hůrka,David Borovec,Tomáš Horáček,Lada Jouzová,Michael Košnar,Nataša Randlová,Lucie Řehořová - Anag, spol. s r. o.

Publikace pojednává o obecném přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele a detailně rozebírá dopad těchto povinností na zaměstnavatele při změně dodavatele. Obsahuje i ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.