Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 259/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 130, ze dne 15. 11. 2018

259

VYHLÁŠKA

ze dne 31. října 2018

o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory

a)   certifikátu o absolvování základního kmene,
b)   diplomu o specializované způsobilosti,
c)   diplomu o zvláštní specializované způsobilosti a
d)   licence o absolvování funkčního kurzu,

(dále jen „doklady o vzdělání“).

§ 2
Náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou

a)   označení Ministerstva zdravotnictví, spolu s malým státním znakem České republiky,
b)   údaje osoby, jíž se doklad vydává, a to akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo narození,
c)   číslo dokladu o vzdělání v úplné číselné řadě,
d)   název dokladu o vzdělání,
e)   datum vydání dokladu o vzdělání a
f)   jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis osoby jednající za Ministerstvo zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis osoby jednající za pověřenou organizaci.

(2) Zvláštní náležitosti certifikátu o absolvování základního kmene jsou

a)   datum absolvování zkoušky po vzdělávání v základním kmeni nebo datum ukončení vzdělávání v základním kmeni, pokud osoba, které se doklad vydává, nebyla povinna zkoušku po absolvování základního kmene vykonat,
b)   označení základního kmene a
c)   otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební komise.

(3) Zvláštní náležitosti diplomu o specializované způsobilosti jsou

a)   datum vykonání atestační zkoušky,
b)   označení specializačního oboru,
c)   označení zdravotnického povolání,
d)   otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy atestační komise a
e)   pro specializační obory, které jsou uvedeny v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací, věta „Specializovaná způsobilost je v souladu s článkem 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací a vydaný doklad je dokladem o vzdělání uvedeným v příloze V (5.1.2) a (5.1.3) této směrnice“.

(4) Zvláštní náležitosti diplomu o zvláštní specializované způsobilosti jsou

a)   datum vykonání závěrečné zkoušky nástavbového oboru,
b)   označení nástavbového oboru,
c)   označení zdravotnického povolání a
d)   otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební komise.

(5) Zvláštní náležitosti licence o absolvování funkčního kurzu jsou

a)   datum vykonání závěrečné zkoušky funkčního kurzu,
b)   označení funkčního kurzu a
c)   otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební komise.

§ 3
Další náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Doklady o vzdělání se vyhotovují na list formátu 210 x 297 mm o plošné hmotnosti 100 g/m2 s 50% obsahem bavlny. Papír tiskopisu certifikátu je bez vlastní fluorescence v UV světle a je opatřen

a)   průběžným pozitivně-negativním vodoznakem s motivy lipových listů,
b)   horizontálním gilošovým motivem,
c)   bezpečnostními viditelnými vlákny s modrou fluorescencí v UV světle a
d)   bezpečnostními vlákny opticky neviditelnými se zelenou fluorescencí v UV světle.

(2) Doklady o vzdělání jsou vytištěny s použitím

a)   ofsetového tisku se 4 barvami na líci s irisovými přechody barev ve 2 barvách,
b)   liniového hlubotisku v 1 černé barvě na líci pro malý státní znak České republiky,
c)   knihtisku v černé barvě se zelenou fluorescencí v UV světle pro šestimístné pořadové číslo,
d)   odlišných barev pro tisk názvu dokladu o vzdělání, a to pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 2 v modré barvě, pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 3 v červené barvě, pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 4 v oranžové barvě a pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 5 v zelené barvě,
e)   gilošových motivů,
f)   aplikací pastelových odstínů znesnadňujících pořízení kopií na laserových kopírovacích strojích a
g)   ochranného prvku vytištěného technikou liniového hlubotisku.

(3) Tiskopisy dokladů o vzdělání obsahují speciální ochranný prvek utajený ve stupni utajení Vyhrazené.

§ 4
Vzory dokladů o vzdělání

(1) Vzor certifikátu o absolvování základního kmene je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor diplomu o specializované způsobilosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Pro specializační obory uvedené v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací v podobě dle § 2 odst. 3 písm. e) je vzor diplomu o specializované způsobilosti uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor diplomu o zvláštní specializované způsobilosti je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vzor licence o absolvování funkčního kurzu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem sedmého měsíce po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 259/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 259/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 259/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 259/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 259/2018  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1)   § 2 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.