Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 162/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 83, ze dne 9. 8. 2018

162

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009  Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb., vyhlášky č. 131/2013 Sb. a vyhlášky č. 202/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se text „písm. a) a b)“ zrušuje.

2. V § 4 odst. 1 se slova „ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Věstník“) a“ zrušují.

3. V § 4 odst. 2 se slova „ve Věstníku a“ zrušují.

4. V § 4 odst. 3 se slova „ve Věstníku a“ zrušují.

5. V příloze č. 2 se za označení přílohy č. 2 vkládá nadpis, který zní: „Předávání agregovaných údajů“.

6. V příloze č. 2 se za nadpis vkládá označení části první, které včetně nadpisu zní:

„ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ“.

7. V příloze č. 2 části první čl. 1 odst. 4 se text „odst. 2 písm. b)“ nahrazuje textem „odst. 2 písm. c) až f)“.

8. V příloze č. 2 části první čl. 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Při předání protokolu o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob ministerstvu uvede příslušný správní úřad8) své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která protokol připravila.“.

9. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 písm. c) se slovo „kategorií“ nahrazuje slovy „skupin profesí, zdroje financování“ a text „ , a“ se nahrazuje čárkou.

10. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 písm. d) se za slovo „platu“ vkládají slova „v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky“.

11. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení, a
f)   počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým vzdělávacím programem, a to v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 227 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.