Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 354/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 122, ze dne 30. 10. 2017

354

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000  Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č.  397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014  Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb. a vyhlášky č. 421/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6 poslední věta zní: „Dodržení kvalifikace nositele uvedeného ve výkonu není podmínkou pro jeho vykázání, pokud výkon provedl zdravotnický pracovník, který je k tomu podle jiných právních předpisů oprávněn.“.

2. V příloze v Kapitole 4 bod 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 47 vkládá nový bod 47a, který včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 49 doplňuje bod 49.8, který včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňují položky 24 a 25, které znějí:

„24. Transplantace Langerhansových ostrůvků.

25. Implantace ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace).“.

6. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 se v tabulce v řádku „5“ sloupci „legenda“ na nový řádek doplňují slova „pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního“.

7. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se slova „v rozmezí 30,36-98,62“ nahrazují slovy „v rozmezí 30,57-99,31“.

9. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se slo- va „182,06 bodu“ nahrazují slovy „183,33 bodu“.

10. V příloze v Kapitole 8 bodu 2.1.2 větě druhé se text „1-30 km“ nahrazuje textem „1-8 km“.

11. V příloze v Kapitole 8 bod 7 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství výkon č. 01443 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02220 vkládá výkon č. 02222, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie výkony č. 04201 a 04202 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13071 vkládá výkon č. 13073, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze se na konci Kapitoly 110 – klinická osteologie doplňuje výkon č. 89312, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze v Kapitole 117 – kardiologie – skupina 1 výkony č. 17117, 17210, 17620, 17621, 55213, 55219, 89425, 89429, 89431, 89435 a 89437 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze v Kapitole 201 – rehabilitační a fyzikální medicína výkon č. 21711 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 výkon č. 25099 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 222 – transfúzní lékařství výkon č. 22339 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se výkony č. 51423 a 51817 zrušují.

22. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkony č.  51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863, 51865, 51867, 51869, 51870, 51871, 51873, 51875 a 51877 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51413 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51420 vkládá výkon č. 51423, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51425 vkládá výkon č. 51431, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51511 vkládají výkony č. 51621, 51626, 51627 a 51699, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51811 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51811 vkládá výkon č. 51817, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51818 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51821 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie – skupina 2 výkon č. 51226 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 51631 vkládá výkon č. 51765, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze v Kapitole 502 – dětská chirurgie výkony č. 52089, 52091, 52093, 52095, 52097, 52099, 52101, 52103, 52105, 52107 a 52109 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 54340 vkládají výkony č. 54350 a 54360, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze se na konci Kapitoly 535 – kardiochirurgie – skupina 3 doplňují výkony č. 55414 a 55416, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví výkon č. 63703 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 633 gynekologie a porodnictví – skupina 3 se za výkon č. 63613 vkládá výkon č. 63634, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71123 vkládá výkon č. 71124, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71125 vkládá výkon č. 71126, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71216 vkládá výkon č. 71330, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71533 vkládá výkon č. 71534, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71726 vkládá výkon č. 71780, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71821 vkládá výkon č. 71822, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze se na konci Kapitoly 731 – otorinolaryngologie – skupina 3 doplňuje výkon č. 71840, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze v Kapitole 706 – urologie se za výkon č. 76117 vkládají výkony č. 76119 a 76120, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 736 – urologie – skupina 3 se za výkon č. 76652 vkládají výkony č. 76701, 76703, 76705, 76707, 76709 a 76711, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81295 vkládají výkony č. 81297 a 81299, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkony č. 81339, 81487, 81651, 81663, 81749 a 81753 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81523 slova „OF: 3/1 den“ nahrazují slovy „OF: 5/1 den“.

50. V příloze se Kapitoly 804 – lékařská parazitologie a 805 – lékařská virologie včetně nadpisů zrušují.

51. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se výkon č. 89312 zrušuje.

52. V příloze se Kapitola 822 – laboratoř lékařské mykologie včetně nadpisu zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 903 – klinická logopedie výkony č. 72211, 72213 a 72215 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze se za Kapitolu 925 – sestra domácí zdravotní péče vkládá Kapitola 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkon č. 09532 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 09566, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

E-shop

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, Strnad, Zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017. Komentář seznamuje ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republice

Martin Madej - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní práva, jejichž pravý obsah se vytváří až ...

Cena: 410 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.