Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 271/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 94, ze dne 25. 8. 2017
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

271

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2017

o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

§ 1
Ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra

Ministerstvo vnitra může udělovat tato ocenění:

a)   Medaile ministra vnitra,
b)   medaile „Za zásluhy o české archivnictví“,
c)   titul „Přívětivý úřad“,
d)   Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě,
e)   Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě,
f)   Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni,
g)   Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality,
h)   titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“,
i)   Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu,
j)   uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra.

§ 2
Medaile ministra vnitra

(1) Medaile ministra vnitra se uděluje fyzické osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech svěřených Ministerstvu vnitra anebo za zásluhy při mezinárodní propagaci Ministerstva vnitra a jeho činnosti.

(2) Medaili ministra vnitra lze udělit in memoriam.

(3) Ocenění tvoří Medaile ministra vnitra včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč.

§ 3
Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“

(1) Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ se uděluje fyzické osobě za zásluhy o rozvoj českého archivnictví.

(2) Ocenění tvoří medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 4
Titul „Přívětivý úřad“

(1) Titul „Přívětivý úřad“ se uděluje 3 obecním úřadům obce s rozšířenou působností a 3 obecním úřadům obce s pověřeným obecním úřadem za šíři a kvalitu služeb poskytovaných občanům.

(2) Ocenění titulem „Přívětivý úřad“ tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 5
Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě

(1) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku obcí za využívání moderních postupů řízení kvality ve veřejné správě.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 6
Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě

(1) Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku obcí za dlouhodobé zlepšování jeho činnosti v důsledku využívání nového nástroje, přístupu, postupu anebo inovativního způsobu využívání existujících nástrojů.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 7
Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni

(1) Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se uděluje územnímu samosprávnému celku, dobrovolnému svazku obcí, útvaru Policie České republiky nebo právnické osobě věnující se prevenci kriminality k ocenění 3 nejlepších projektů v oblasti prevence kriminality.

(2) Cenu za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 8
Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality

(1) Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality se uděluje územnímu samosprávnému celku, dobrovolnému svazku obcí, útvaru Policie České republiky nebo středisku Probační a mediační služby České republiky k ocenění 3 nejlepších realizovaných projektů v oblasti prevence kriminality, které byly přihlášeny do národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

(2) Cenu za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 9
Titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“

(1) Titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“ se uděluje sportovci, který je členem rezortního sportovního centra Ministerstva vnitra, za vynikající sportovní výsledky.

(2) Ocenění titulem „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“ tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné nebo peněžní ocenění v

a)   kategorii dospělých v hodnotě do 50 000 Kč za první místo, do 35 000 Kč za druhé místo a do 20 000 Kč za třetí místo, nebo
b)   juniorské kategorii v hodnotě do 35 000 Kč. 

§ 10
Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu

(1) Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu se uděluje fyzické osobě, která je nebo byla členem rezortního sportovního centra Ministerstva vnitra, za její dlouhodobou a úspěšnou reprezentaci České republiky, mimořádný počin v oblasti sportu, celoživotní čestný postoj, sportování v duchu fair play nebo vedení sportovců k čestnosti ve sportu i v životě.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 11
Uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra

(1) Do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra může být uveden sportovec, který je nebo byl členem rezortního sportovního centra Ministerstva vnitra, za dlouhodobé vynikající sportovní výsledky.

(2) Do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra může být sportovec uveden in memoriam.

(3) Součástí uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra je diplom. Součástí ocenění může být i další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 10 000 Kč. 

§ 12
Společné ustanovení

Ocenění uvedená v § 1 písm. c) až j) se udělují nejvýše jedenkrát v kalendářním roce.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

E-shop

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.