Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 266/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 91, ze dne 18. 8. 2017

266

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. července 2017

o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002  Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015  Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie1) (dále jen „rozhodnutí Komise“) stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.

§ 2
Výše podpory a způsob její výplaty

(1) Stanovil-li Energetický regulační úřad pro daný kalendářní rok výši podpory až v průběhu tohoto kalendářního roku, použije se tato výše pro celý tento kalendářní rok.

(2) Nestanovil-li Energetický regulační úřad pro výrobce elektřiny nebo tepla výši podpory pro daný kalendářní rok a tento kalendářní rok již uplynul, použije se pro daný kalendářní rok výše podpory stanovená Energetickým regulačním úřadem pro nejblíže následující kalendářní rok.

(3) Podpora elektřiny nebo tepla podle odstavců 1 a 2 se vyplatí do 120 dnů ode dne

a)   rozhodnutí Komise, byly-li hodnoty o množství elektřiny nebo tepla předány před jeho vydáním, nebo
b)   předání hodnot o množství elektřiny nebo tepla v ostatních případech.

§ 3
Přechodné ustanovení

Bylo-li rozhodnutí Komise vydáno a hodnoty o množství elektřiny nebo tepla byly předány přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, podpora se vyplatí do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, se zrušuje.

§ 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.


1)   Čl. 3 nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.