Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 164/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 58, ze dne 7. 6. 2017
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

164

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2017,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 9 a § 15 odst. 9 zákona č. 96/1993  Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č.  83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 461/2016 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a)   podmínky provozování informačního systému,
b)   technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory stavebního spoření (dále jen „žádost“), včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,
c)   technické podrobnosti podání informace o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře stavebního spoření (dále jen „vracená státní podpora“) stavební spořitelnou a
d)   technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému.

§ 2
Podmínky provozování informačního systému
(K § 15 odst. 9 zákona)

(1) Do databáze informačního systému se zaznamenávají údaje o účastnících podle § 9a odst. 2, § 11 odst. 7 a § 13 odst. 9 zákona.

(2) Stavební spořitelna a ministerstvo si předávají údaje o účastnících v datovém souboru, který obsahuje datové věty, a v doprovodném datovém souboru, který obsahuje doprovodné údaje; struktura, formát a podmínky předávání datového souboru a doprovodného datového souboru jsou uvedeny v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 3
Technické podrobnosti podání žádosti včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění
(K § 11 odst. 7 zákona)

(1) Žádost nebo její opravu podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově požadovaných záloh státní podpory stavebního spoření a číslo bankovního účtu stavební spořitelny.

(2) Doplnění žádosti provádí stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat v datovém souboru obsahujícím údaje o účastnících.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 4
Technické podrobnosti podání informace o vracené státní podpoře stavební spořitelnou
(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Stavební spořitelna vrací státní podporu stavebního spoření podle § 13 odst. 3 a 4 zákona na účet, který zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při vracení státní podpory stavebního spoření podává stavební spořitelna ministerstvu informaci o vracené státní podpoře. Informaci o vracené státní podpoře, ve které jsou uvedeny údaje o účastnících, podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje informace týkající se vracené státní podpory.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 5
Technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu evidovaných údajů o účastnících
(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Žádost o změnu evidovaných údajů o účastnících podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat. Datový soubor obsahuje údaje o účastnících a předává se v rámci informace o vracené státní podpoře podle § 4 odst. 2 této vyhlášky.

(2) Popis datových vět pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.  Vyhláška č. 142/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

E-shop

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.