Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 164/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 58, ze dne 7. 6. 2017
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

164

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2017,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 9 a § 15 odst. 9 zákona č. 96/1993  Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č.  83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 461/2016 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a)   podmínky provozování informačního systému,
b)   technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory stavebního spoření (dále jen „žádost“), včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,
c)   technické podrobnosti podání informace o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře stavebního spoření (dále jen „vracená státní podpora“) stavební spořitelnou a
d)   technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému.

§ 2
Podmínky provozování informačního systému
(K § 15 odst. 9 zákona)

(1) Do databáze informačního systému se zaznamenávají údaje o účastnících podle § 9a odst. 2, § 11 odst. 7 a § 13 odst. 9 zákona.

(2) Stavební spořitelna a ministerstvo si předávají údaje o účastnících v datovém souboru, který obsahuje datové věty, a v doprovodném datovém souboru, který obsahuje doprovodné údaje; struktura, formát a podmínky předávání datového souboru a doprovodného datového souboru jsou uvedeny v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 3
Technické podrobnosti podání žádosti včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění
(K § 11 odst. 7 zákona)

(1) Žádost nebo její opravu podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově požadovaných záloh státní podpory stavebního spoření a číslo bankovního účtu stavební spořitelny.

(2) Doplnění žádosti provádí stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat v datovém souboru obsahujícím údaje o účastnících.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 4
Technické podrobnosti podání informace o vracené státní podpoře stavební spořitelnou
(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Stavební spořitelna vrací státní podporu stavebního spoření podle § 13 odst. 3 a 4 zákona na účet, který zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při vracení státní podpory stavebního spoření podává stavební spořitelna ministerstvu informaci o vracené státní podpoře. Informaci o vracené státní podpoře, ve které jsou uvedeny údaje o účastnících, podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje údaje o účastnících, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje informace týkající se vracené státní podpory.

(3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 5
Technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu evidovaných údajů o účastnících
(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Žádost o změnu evidovaných údajů o účastnících podává stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat. Datový soubor obsahuje údaje o účastnících a předává se v rámci informace o vracené státní podpoře podle § 4 odst. 2 této vyhlášky.

(2) Popis datových vět pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v provozní dokumentaci informačního systému.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.  Vyhláška č. 142/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

E-shop

Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o registru smluv. Komentář

Bouda, Fadrný, Franc, Mazel - C. H. Beck

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Zákon o zaměstnanosti

Přehled judikatury - Zákon o zaměstnanosti

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace z ediční řady Přehledy judikatury přináší výběr zásadních rozsudků v oblasti zaměstnanosti. Rozsudky jsou členěny do kapitol podle oblasti zákona o zaměstnanosti, ke které se vztahují. Najdeme zde rozsudky týkající se evidence uchazečů o zaměstnání, podpory v ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.