Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 130/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 46, ze dne 26. 4. 2017

130

VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004  Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 45 odst. 3, § 46c odst. 3, § 46e odst. 5, § 46j odst. 5a § 48 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Zkoušku je nutné složit nejpozději do 1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů. Pokud žadatel nesloží zkoušku v této lhůtě ani na třetí pokus, musí opětovně absolvovat školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.“.

2. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Alespoň 1 člen komise musí být držitelem licence strojvedoucího.“.

3. V § 6 písm. b) se za slovo „speciální“ vkládá slovo „ , místní“.

4. V § 7 písm. a) se za slovo „lanové“ vkládají slova „ , dráze místní“.

5. V § 8 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „dráze místní a“.

6. V § 10 odst. 1 písm. b) se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. dráha místní (MI),“.

Dosavadní body 1 až 6 se označují jako body 2 až 7.

7. V § 16 odst. 2 se slovo „výcvik“ nahrazuje slovy „odbornou praxi“.

8. V § 16 odst. 3 se slovo „školení“ ve větě třetí nahrazuje slovy „odbornou praxi“ a ve větě čtvrté se nahrazuje slovy „odborné praxe“.

9. V nadpisu přílohy č. 4 se za slova „vozidla na“ vkládají slova „dráze místní a“.

10. V příloze č. 4 bod 1.3. zní:

„1.3.  Obsah a používání provozního řádu dráhy místní a vlečky“.

11. V příloze č. 4 bod 1.6. zní:

„1.6.  Podmínky pro provozování dráhy místní a vlečky - dopravny a stanoviště, obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost“.

12. V příloze č. 4 bod 1.7. zní:

„1.7.  Podmínky provozování drážní dopravy na dráze místní a vlečce - řízení drážního vozidla, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rádiové spojení“.

13. V příloze č. 4 bod 2.1. zní:

„2.1. Základní pojmy“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

ÚZ č. 1237 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání došlo ke změnám zákona o dani z nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2018) a zákona o dani silniční. Publikace obsahuje ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.