Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 116/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 42, ze dne 13. 4. 2017

116

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2017

o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č.  134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 36 odst. 4 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení.

§ 2
Náklady náhradní dopravy

(1) Nákladem přímo souvisejícím se zabezpečováním náhradní dopravy je nabídková cena za poskytování náhradní dopravy, pokud byla náhradní doprava zadána v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

(2) Nebyla-li náhradní doprava zadána podle odstavce 1, jsou náklady náhradní dopravy nákladové položky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které jsou dopravcem náhradní dopravy vynaloženy a přímo souvisejí se zabezpečováním náhradní dopravy, s výjimkou nákladů, které nelze zahrnout do ekonomicky odůvodněných nákladů pro úhradu kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících podle vyhlášky o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. Přiměřený zisk dopravce náhradní dopravy v tomto případě nesmí překročit 5 % součtu hodnot ostatních kategorií nákladů náhradní dopravy.

§ 3
Úspory za přerušenou dopravu na dráze

(1) Úsporami za přerušenou dopravu na dráze je rozdíl hodnot nákladových položek v situaci, kdy by dráha byla provozována v plném rozsahu podle jízdního řádu stanoveného provozovatelem dráhy, oproti situaci při přerušení dopravy na dráze.

(2) Úsporami za přerušenou dopravu na dráze jsou nákladové položky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Celkové úspory související s přerušením drážní dopravy se stanoví jako součet rozdílových hodnot kategorií úspor podle odstavců 1 a 2.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti pátnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 116/2017  Sb.

Náklady náhradní dopravy

Náklady náhradní dopravy jsou:

1.  Pohonné hmoty a oleje
2.  Přímý materiál a energie
3.  Opravy a údržba vozidel
4.  Odpisy dlouhodobého majetku
5.  Pronájem a leasing vozidel
6.  Mzdové náklady
7.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
8.  Cestovné
9.  Úhrada za použití infrastruktury
10.  Daň silniční
11.  Mýto
12.  Pojistné (zákonné, havarijní)
13.  Ostatní přímé náklady
14.  Ostatní služby
15.  Provozní režie
16.  Správní režie
17.  Přiměřený zisk dopravce náhradní dopravy

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 116/2017  Sb.

Úspory související s přerušením drážní dopravy

Úspory související s přerušením drážní dopravy jsou:

1.  Trakční energie a palivo
2.  Netrakční energie a palivo
3.  Přímý materiál a energie
4.  Opravy a údržba vozidel
5.  Odpisy dlouhodobého majetku
6.  Pronájem a leasing vozidel
7.  Mzdové náklady
8.  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
9.  Cestovné
10.  Úhrada za použití dopravní cesty
11.  Úhrada za použití ostatní infrastruktury
12.  Ostatní přímé náklady
13.  Ostatní služby
14.  Provozní režie
15.  Správní režie

E-shop

Právní změny nájemního bydlení od 1.11.2011

Právní změny nájemního bydlení od 1.11.2011

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší podrobný rozbor novely části občanského zákoníku pojednávající o nájmu bytu (§ 685–719), která z větší části nabude účinnosti dne 1. 11. 2011. Novela představuje největší zásah do práv k bytu od velké novely občanského zákoníku z počátku devadesátých let; přináší ...

Cena: 130 KčKOUPIT

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Horáček, Čada, Hajn - C. H. Beck

Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka

Bc. Zdeněk Vondrák, Bc. Lucie Vondráková, Bc. Michala Vondráková - Anag, spol. s r. o.

Praktická příručka Elektronická evidence tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Zaměření knihy Cílem této návodné publikace je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.