Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


100

ZÁKON

ze dne 9. března 2017,

kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „v prvním stupni příbuzenství“.

3. V nadpisu § 4 se slova „nezletilých osob“ nahrazují slovy „osob, které nenabyly plné svéprávnosti“ a slova „zbavených způsobilosti k právním úkonům“ se nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

4. V § 4 odst. 1 se slova „kterými jsou nezletilé osoby5), osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu6) (dále jen „osoba zbavená způsobilosti“) nebo osoby“ nahrazují slovy „kteří jsou osobami, které nenabyly plné svéprávnosti, nebo osobami s omezenou svéprávností (dále jen „osoba, která není plně svéprávná“) anebo osobami“.

Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.

5. V § 4 odst. 1 písm. d), v § 7 odst. 1 větě druhé a v § 15 odst. 1 se slova „nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti“ nahrazují slovy „osoba, která není plně svéprávná“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „nezletilým osobám, osobám zbaveným způsobilosti“ nahrazují slovy „osobám, které nejsou plně svéprávné“.

7. V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5 písm. b) se slova „nezletilé osobě, osobě zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osobě, která není plně svéprávná“.

8. V § 5 odst. 3, § 7 odst. 6 a v § 16 odst. 1 písm. c) části věty za středníkem se slova „nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

9. V § 5 odst. 5 závěrečné části ustanovení, § 5 odst. 6 písm. a), b) a g) a v § 5 odst. 8 se slova „nezletilé osoby, osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

10. V § 5 odst. 6 písm. d) a v § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

11. V § 5 odst. 7 písm. a) se slova „nezletilou osobu nebo osobu zbavenou způsobilosti“ nahrazují slovy „osobu, která není plně svéprávná,“.

12. V § 6 odst. 6 se slova „nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

13. V § 7 odst. 1 větě čtvrté, v § 7 odst. 2 větě první, § 7 odst. 5, § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 16 odst. 1 písm. c) se slova „nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

14. V § 7 odst. 2 větě čtvrté a v § 7 odst. 4 se slova „nezletilé osoby nebo zákonného zástupce osoby zbavené způsobilosti“ nahrazují slovy „osoby, která není plně svéprávná“.

15. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „nezletilou osobou nebo osobou zbavenou způsobilosti“ nahrazují slovy „osobou, která není plně svéprávná“.

16. V § 15 odst. 2 se slova „nezletilá osoba nebo osoba zbavená způsobilosti“ nahrazují slovy „osoba, která není plně svéprávná“.

17. V § 16 odst. 2 se slova „nezletilou osobu nebo osobu zbavenou způsobilosti“ nahrazují slovy „osobu, která není plně svéprávná“.

18. V § 18 odst. 5 se na konci textu písmen a) až c) doplňují slova „ , která je určena k přímému přenosu do těla příjemce“.

19. V § 21 písmeno b) zní:

„b)   provedené transplantace tkání určených k přímému přenosu do těla příjemce hlásit do Národního registru provedených transplantací orgánů,“.

20. V § 25 odst. 2 písm. e) se za slovo „orgány“ vkládají slova „a pro tkáně určené k přímému přenosu do těla příjemce“.

21. V § 26a odst. 2 písm. a) se slovo „desetimístnou“ zrušuje.

22. V poznámce pod čarou č. 21 se doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23/ES, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. dubna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

E-shop

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Mgr. Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie podrobně popisuje institut stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení a mapuje jeho pozici v systému mimořádných opravných prostředků. Po více jak 15 letech představuje kniha první komplexní pojednání o tomto mimořádném opravném prostředku zakotveném v českém právním ...

Cena: 795 KčKOUPIT

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.