Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 29/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 10, ze dne 9. 2. 2017

29

VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2017

o báňsko-technické evidenci

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:

§ 1
Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence

Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle § 2.

§ 2
Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence

(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o

a)   své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo adresu elektronické pošty,
b)   průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců subdodavatelů zajišťujících
1.  dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. b) a § 3 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hornické činnosti“),
2. hornickou činnost mimo dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. a) a c) až g) zákona o hornické činnosti,
3. činnost prováděnou hornickým způsobem mimo dobývání nerostů způsobem podle § 3 písm. c) až i) zákona o hornické činnosti,
c)   délce
1. stávajících důlních děl,
2. důlních děl nově vyražených,
3.  nově provedených průzkumných vrtů a sond s rozdělením na povrch a podzemí,
d)   ploše
1.  stávajících lomů a její změně,
2. nově otevřených lomů,
3. dotčené sanacemi a rekultivacemi s rozdělením na sanace a rekultivace probíhající a ukončené,
4. dotčené dobýváním s rozdělením na plochu dosud dotčenou dobýváním a báňsko-technicky zajištěné území,
e)   spotřebě trhavin, rozněcovadel a bleskovic při ražení důlních děl a při dobývání nerostů,
f)   těžebních odpadech s vymezením úložných míst, vymezením druhu a množství uloženého těžebního odpadu a
g)   množství skrývek, výklizů a deponované ornice.

(2) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h odst. 1 písm. a) a b) horního zákona poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o

a)   dobývacím prostoru s uvedením názvu a čísla dobývacího prostoru,
b)   ložisku s uvedením čísla ložiska příslušného k dobývacímu prostoru,
c)   zásobách a těžbě jednotlivých nerostných surovin v dobývacím prostoru s rozdělením na
1. geologické zásoby celkem,
2. bilanční zásoby volné prozkoumané a vyhledané,
3.  dosud nevydobyté vytěžitelné zásoby,
4. vytěžitelné zásoby povolené k vydobytí podle plánu otvírky přípravy a dobývání,
5.   úbytek zásob jejich vydobytím,
6.  úbytek zásob odpisy,
7.  úbytek zásob ztrátami,
8.  ostatní změny zásob,
9. čistou těžbu a
10. produkci,
d)   finančních rezervách na
1.  sanace a rekultivace s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku, stav ke konci roku a v členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance,
2.  důlní škody s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku a stav ke konci roku a v členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance.

(3) Organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů, poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o

a) ložisku nevyhrazeného nerostu s uvedením názvu a čísla ložiska, je-li známo,
b) zásobách a těžbě jednotlivých nerostů s rozdělením na
1. stav zásob k začátku roku,
2. stav zásob ke konci roku,
3. úbytek zásob jejich vydobytím,
4. další změny zásob,
5. čistou těžbu a
6.   produkci.

(4) Údaje se poskytují samostatně za každý dobývací prostor nebo za ložisko nevyhrazených nerostů, pro jehož dobývání bylo vydáno povolení. Jsou-li údaje evidovány pro důl nebo lom tvořený více na sebe navazujícími dobývacími prostory, uvádějí se údaje pro důl nebo lom s vymezením dobývacích prostorů, které jsou součástí dolu nebo lomu a kterých se údaje týkají.

(5) Vzor formuláře pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence uveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

E-shop

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1159 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do pěti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služba, Zpravodajské služby. Od minulého vydání byl novelizován zákon o služebním poměru ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.