Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 388/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 157, ze dne 2. 12. 2016

388

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2016,

kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo kultury stanoví podle § 29 zákona č. 3/2002  Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění zákona č. 495/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002  Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb. a vyhlášky č. 412/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 části A písm. d), § 3 odst. 1 části A písm. e) a § 4 odst. 1 části A písm. e) se za slovo „jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména a“.

2. V § 2 odst. 1 části A se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den vzniku a zániku jeho funkce,“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

3. V § 2 odst. 1 části A písmeno j) zní:

„j)   číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování opatrovníka, rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.

4. V § 2 odst. 1 části A písmeno k) zní:

„k)   vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí o vstupu do likvidace,“.

5. V § 2 odst. 1 části A písm. l), § 3 odst. 1 části A písm. m) a § 4 odst. 1 části A písm. k) se slova „jméno a příjmení nebo obchodní firma“ nahrazují slovy „jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název“.

6. V § 2 odst. 1 části A písm. n), § 3 odst. 1 části A písm. n) a § 4 odst. 1 části A písm. m) se slova „identifikační údaje o právním nástupci“ nahrazují slovy „název a sídlo právního nástupce“.

7. V § 2 odst. 1 se na konci části A doplňuje písmeno o), které zní:

„o)   údaj o tom, že registrovaná církev a náboženská společnost má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

8. V § 2 odst. 1 části B písm. g) se za slovo „církev“ vkládají slova „a náboženská společnost“.

9. V § 2 odst. 2 písm. b), § 3 odst. 1 části B písm. a) a § 5 odst. 1 se slova „osobních údajů“ nahrazují slovy „identifikačních údajů“.

10. V § 3 odst. 1 části A se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den vzniku a zániku jeho funkce,“.

Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena h) až p).

11. V § 3 odst. 1 části A písmeno l) zní:

„l)   číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování opatrovníka, rozhodnutí o zrušení evidence evidované právnické osoby s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.

12. V § 3 odst. 1 části A písmeno m) zní:

„m)   vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí o vstupu do likvidace,“.

13. V § 3 odst. 1 se na konci části A doplňuje písmeno q), které zní:

„q)   údaj o tom, že evidovaná právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

14. V § 4 odst. 1 části A se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a den vzniku a zániku jeho funkce,“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).

15. V § 4 odst. 1 části A písmeno j) zní:

„j)   číslo a datum vydání rozhodnutí o jmenování opatrovníka, rozhodnutí o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o úpadku a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,“.

16. V § 4 odst. 1 části A písmeno k) zní:

„k)   vstup do likvidace, jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození nebo název a sídlo likvidátora, číslo a datum vydání rozhodnutí o vstupu do likvidace,“.

17. V § 4 odst. 1 se na konci části A doplňuje písmeno o), které zní:

„o)   údaj o tom, že svaz církví a náboženských společností má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy mu byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí,“.

18. V § 6 odst. 1 se slova „Podle povahy žádosti vydává ministerstvo:“ nahrazují slovy „Ministerstvo vydává“.

19. V § 6 odst. 7 se slova „osobní údaje“ nahrazují slovy „identifikační údaje“.

20. Přílohy č. 1 až 3 včetně nadpisů znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:
Mgr. Herman v. r.

E-shop

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.