Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 404/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 167, ze dne 28. 12. 2015
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

404

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2015

o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. s) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 28a odst. 7 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví postupy, termíny pro podání a zpracování žádosti o kompenzaci elektřiny spotřebované zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „jiný členský stát“), vzor žádosti o kompenzaci a způsob a podmínky výplaty kompenzace.

§ 2
Postup a termíny pro podání žádosti

(1) Žádost o kompenzaci podává zákazník u obchodníka s elektřinou, který mu dodal elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Žádost se podává za každý kalendářní rok samostatně.

(2) Obchodník s elektřinou doplní žádost o kompenzaci podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a bezodkladně, nejpozději však do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obchodník s elektřinou obdržel žádost od zákazníka, ji zaeviduje v informačním systému operátora trhu.

(3) Lhůta, ve které obchodník s elektřinou sdělí zákazníkovi, že mu nedodal elektřinu podle § 28a odst. 1 zákona, činí pět pracovních dnů od přijetí žádosti.

§ 3
Posouzení žádosti o kompenzaci a výplata kompenzace

(1) Operátor trhu posoudí žádost o kompenzaci do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu, a prostřednictvím informačního systému operátora trhu informuje příslušného obchodníka s elektřinou o splnění nebo nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace, včetně důvodů případného nesplnění podmínek. Obchodník s elektřinou předá informaci o nesplnění podmínek pro úhradu kompenzace zákazníkovi do pěti pracovních dnů.

(2) Žádost o kompenzaci posoudí operátor trhu za jednotlivé kalendářní roky odděleně.

(3) Operátor trhu v případě splnění podmínek pro úhradu kompenzace podle odstavce 1 uhradí kompenzaci nebo její poměrnou část podle § 28a odst. 6 zákona příslušnému obchodníkovi s elektřinou do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost o kompenzaci obchodníkem s elektřinou zaevidována v informačním systému operátora trhu.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.