Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


326

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydáváseznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a vyhlášky č. 421/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 4 se bod 26.2 zrušuje.

Dosavadní bod 26.3 se označuje jako bod 26.2.

2. V příloze v Kapitole 4 bod 35 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 49.6. doplňuje bod 49.7., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 39 vkládá položka 40, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní položky 40 a 41 se označují jako poloky 41 a 42.

5. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00082 vkládá položka 00085, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.6. doplňuje bod 7.1.7., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

9. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna výkony č. 11022 a 11023 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11111 vkládá výkon č. 11112, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna se za výkon č. 11511 vkládá výkon 11512, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze v Kapitole 102 – angiologie se za výkon č. 12024 vkládá výkon č. 12026, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze v Kapitole 102 – angiologie se za výkon č. 12234 vkládá výkon č. 12240, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13023 vkládají výkony č. 13024 a 13026, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze v Kapitole 104 – endokrinologie se na konec doplňuje výkon č. 14220, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 15024, 15026, 15028 a 15030, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se výkony č. 15032 a 15034 zrušují.

18. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 výkony č. 15101 a 15105 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15101 vkládá výkon č. 15103, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15105 vkládá výkon č. 15107, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze za Kapitolu 106 – geriatrie se vkládá Kapitola 116 – medicína dlouhodobé péče, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie se za výkon č. 17220 vkládá výkon č. 17223, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 117 – kardiologie – skupina 1 se výkony č. 17119, 17250, 17252 a 55223 zrušují.

24. V příloze v Kapitole 117 – kardiologie – skupina 1 se za výkon č. 17633 vkládá výkon č. 17697, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se za výkon č. 18023 vkládají výkony č. 18024, 18026 a 18028, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se za výkon č. 18522 vkládají výkony č. 18523, 18524, 18525, 18526 a 18529, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se výkony č. 18540 a 18570 zrušují.

28. V příloze za Kapitolu 109 – revmatologie se vkládá Kapitola 110 – klinická osteologie, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 203 – infekční lékařství se na konec doplňuje výkon č. 23101, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25135 vkládají výkony č. 25136 a 25137, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25245 vkládá výkon č. 25260, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 25097, 25098 a 25099, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25111 vkládá výkon č. 25112, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25115 vkládá výkon č. 25116, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25119 vkládá výkon č. 25120, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25123 vkládá výkon č. 25124, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25125 vkládá výkon č. 25126, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25129 vkládá výkon č. 25130, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze v Kapitole 301 – dětské lékařství se výkon č. 31110 zrušuje.

40. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35113 vkládá výkon č. 35115, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie výkony č. 35201, 35203 a 35205 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44023 vkládá výkon č. 44024, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 407 – nukleární medicína se za výkon č. 47275 vkládají výkony č. 47303 a 47304, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č. 51871 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze v Kapitole 606 – ortopedie se za výkon č. 66023 vkládá výkon č. 66024, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se výkony č. 72021, 72022 a 72023 zrušují.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se na začátek vkládá výkon č. 72024, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 705 se výkony č. 75171 a 75173 zrušují.

49. V příloze v Kapitole 708 – anesteziologie a intenzívní medicína se za výkon č. 78830 vkládá výkon č. 78840, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína se za výkon č. 06713 vkládají výkony č. 06714, 06715 a 06716, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze v Kapitole 720 – paliativní medicína se na konec doplňují výkony č. 80053, 80054 a 80055, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 697 – algeziologie – léčba bolesti – skupina 1 se na konec doplňuje výkon č. 80200, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se výkon č. 81647 zrušuje.

54. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se na konec doplňují výkony č. 81753, 81755 a 81757, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze v Kapitole 806 – mamografický screening se na začátek vkládají výkony č. 89178, 89223 a 89225, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 806 – mamografický screening se výkony č. 89221 a 89222 zrušují.

57. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se výkony č. 89179, 89221 a 89439 zrušují.

58. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89177 vkládá výkon č. 89180, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89813 vkládá výkon č. 89815, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se za výkon č. 21003 vkládá výkon č. 21004, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se za výkon č. 21019 vkládá výkon č. 21020, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se za výkon č. 21115 vkládá výkon č. 21116, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

63. V příloze v Kapitole 905 – zrakový terapeut se na konec doplňují výkony č. 75200, 75202, 75204, 75208 a 75210, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

64. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se za výkon č. 06129 vkládají výkony č. 06130 a 06132, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se za výkon č. 06141 vkládá výkon č. 06142, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se výkon č. 06133 zrušuje.

67. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

68. V příloze Kapitola 917 – ergoterapeut zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09543 a 09544 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

70. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá výkon č. 09552, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.