Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


329

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Studium se uskutečňuje

a)   pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin,
b)   pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin,
c)   pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo
d)   pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 4 odst. 2 se slova „v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ zrušují.

3. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 a 9 znějí:

㤠6a
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

(1) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace8) získává jeho absolvent

a)   způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo
b)   způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga.

(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.

(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 650 vyučovacích hodin.

(4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 6b
Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka

(1) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka9) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.

(3) Dokladem o absolvování studia je osvědčení.


8) § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 9 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

5. V § 11 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.

Ministr:
Štys v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1150 - Školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace je reakcí na zásadní změny školské legislativy, kdy se od 1. 9. 2016 podstatně mění školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon o pedagogických pracovnících a zákon o poskytování dotací soukromým školám a předškolním a školským zařízením. Začátkem září nabylo účinnosti ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.